Chúng ta im lặng bây giờ, sau này ai lên tiếng giúp chúng ta?

 • Bởi tqvn2004
  21/10/2009
  2 phản hồi

  Khi bọn Nazi tóm cổ những người cộng sản, tôi đã không lên tiếng, vì tôi không phải cộng sản. Khi chúng tóm cổ những người hoạt động công đoàn, tôi đã không lên tiếng vì tôi không phải người hoạt động công đoàn. Khi chúng nhốt những người xã hội chủ nghĩa vào tù, tôi đã không lên tiếng vì tôi không phải người xã hội chủ nghĩa. Khi chúng nhốt những người Do Thái vào tù, tôi đã không lên tiếng vì tôi không phải Do Thái. Rồi khi chúng tóm cổ tôi thì chẳng còn ai để lên tiếng cho ai nữa.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  "Bạn, bạn" lo. "Bạn" luôn hào sảng, "bạn" lo cho chúng ta thời chiến, giờ "bạn" tiếp tục lo. Hơn thế nữa, chúng ta luôn được nhân dân thế giới ủng hộ, chúng ta đêk phải lo gì sất!
  Chúng ta no là chúng ta hạnh phúc nhất nhì hành tinh.

  Lời thổ lộ của mục sư làm tôi nhớ đến ấy lời nhận xét của triết gia Jonathan Glover: "Nếu xem lại cuộc sống của những người đã từng giúp đỡ và cứu giúp dân Do Thái dưới thời Đức Quốc Xã, chúng ta sẽ thấy nhiều điểm hay ở họ. Một trong những điều ấy là họ sinh trưởng và được giáo dục khác với với đám đông: họ lớn lên trong một khung cảnh gia đình không mang tính độc đoán nghiêm ngặt, họ được dậy phải bảo có thiện cảm với người khác và thường bàn thảo các vấn đề thay vì chỉ làm theo những gì người khác nói.
  [...] Mối hiểm họa nguy hại nhất không đến từ một xã hội tạo dựng bởi những người suy nghĩ độc lập, mà bắt nguồn từ một xã hội đàn cừu, với một nền luân lý không dựa trên sự suy nghiệm, mà được đúc kết từ các chuẩn mực của đám đông."