Dân chủ là gì?

 • Bởi tqvn2004
  22/09/2009
  2 phản hồi

  Chừng nào đất nước này vẫn còn những công dân sẵn sàng đấu tranh vì quyền lợi của họ, thì chúng ta còn được gọi là một nền dân chủ.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Nhưng làm sao để có những công dân ý thức được quyền lợi chính đáng của mình để đấu tranh?

  Cái này mới là câu hỏi sanh tử cần giải đáp trong tiến trình kiến tạo dân chủ. Trái với tin tưởng của nhiều người rằng cứ có một chính quyền đại diện do dân bầu, một hiến pháp và luật lệ dân chủ là tự đông ta có dân chủ. (Nếu tin như thế Ai cập mới đây đã có dân chủ hay Nga sau khi LX tan rã đã có dân chủ).Theo tôi dân chủ chỉ nẩy mẩm, đơm hoa khi có một số thay đổi về kinh tế, văn hóa để đưa tới thay đổi chính trị.

  Nghĩa là Athen không thể nghĩ tới dân chủ nếu nó là một làng chài thay vì một đô thị. Âu châu không thể có cách mạng dân chủ nếu chưa có thời kỳ ánh sáng (văn hóa) và cách mạng kỹ nghệ (kinh tế).

  Nếu nhìn mới đây tại Hàn quốc và Đài loan, hai nơi này nếu cuộc sống kinh tế vẫn ruộng đồng, trình độ dân trí vẫn không cao thì làm sao có những công dân ý thức quyền lợi mà đòi hỏi dân chủ?

  Dân Việt khi chưa dứt ra được thói thờ phượng cây đa cây đề, tuân phục vua quan; đầu óc vẫn thủ cựu tin vào số mệnh và xét việc đúng sai chỉ từ một góc độ của chính mình; và khi cuộc sống cơm áo gạo tiền của dân còn chiếm 90% lo toan trong đời sống thì tôi e ngày lên ngôi của dân chủ, tự do còn xa vời.

  Cho nên hai cái khâu dân sinh và dân trí cần được thúc đẩy khi nghĩ tới dân chủ.

  Một nhận xét hay về thể chế dân chủ.

  Chừng nào có người còn nhân danh một cái gì "chung" để dập tắt các cuộc đấu tranh của những nhóm hoặc cá nhân, thì các nguyên tắc then chốt của dân chủ chưa được hiểu thấu và chấp nhận.