Định mệnh tập thể

 • Bởi tqvn2004
  14/09/2009
  1 phản hồi

  Định mệnh của từng con nguời nằm trong sự cố gắng của mỗi cá nhân. Định mệnh của xã hội thì nằm trong sự cố gắng của tập thể.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Trích dẫn:
  Định mệnh của từng con nguời nằm trong sự cố gắng của mỗi cá nhân. Định mệnh của xã hội thì nằm trong sự cố gắng của tập thể.

  "Định mệnh" ở đây có nghĩa là kết quả tốt. Vế thứ nhì "Định mệnh của xã hội thì nằm trong sự cố gắng của tập thể" cần phải nói rõ hơn là tập thể phải đoàn kết và đi cùng hướng. Chứ nếu toàn cố gắng phân chia nhóm rồi gây xung đột giành phần thắng cho nhóm của mình thì làm gì có được "định mệnh"!