Sợ chứ! Nhưng mình im lặng nó không có gì thay đổi hết!

 • Bởi tqvn2004
  03/09/2009
  1 phản hồi

  Trăn trở nhất là quyền tự do, tức là tự do và dân chủ, tự do tìm hiểu thông tin, tự do bầy tỏ chính kiến, và dân chủ tức là mình làm chủ đất nước thì mình nói, ít nhất phải có người lắng nghe, chứ không phải là bị đàn áp như hôm nay em thấy.

  Bây giờ chính xác là em đang rất sợ! Em sợ chứ! Nhưng mà em nghĩ rồi, sợ thì sợ nhưng mà em vẫn làm, tại vì đơn giản một cá nhân chỉ cần nghĩ như thế này: “Nếu như mà mình không nói thì ai nói?” Chỉ cần nghĩ như vậy thôi! Thấy bất công thì mình phải nói. Đúng mình nói đúng, sai mình nói sai. Chứ mình im lặng thì nó không có gì thay đổi hết.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  không sợ mới lạ đó!chính quyến sẽ bắt bỏ tù,tra tấn,thậm chí có thể thủ tiêu trong lúc xét hỏi rối loan tin là tự tử chết!lúc đó kêu ai?