Phan Chu Trinh và sự cô đơn

 • Bởi tqvn2004
  06/08/2009
  10 phản hồi

  Không, đừng nói lịch sử, phải nói: dân tộc này đã không chọn Phan Chu Trinh. Đổ cho lịch sử là vô trách nhiệm với chính mình.

  Mặc dù đã cố gắng hết mình, lo cho số phận dân tộc, Phan Chu Trinh vẫn không thoát khỏi số phận cô đơn. Nếu Phan Chu Trinh cũng hô “Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ”, cũng “thề phanh thây uống máu quân thù” (lời cũ bài Quốc ca) thì chắc “lịch sử” đã chọn cụ rồi. Chọn cái gì, không chọn cái gì là do tâm lý dân tộc, sở thích của dân tộc, nhận thức của dân tộc, và chúng ta lại trở về với hai phần đầu của bài viết này.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  10 phản hồi

  [quote]Không, đừng nói lịch sử, phải nói: dân tộc này đã không chọn Phan Chu Trinh. Đổ cho lịch sử là vô trách nhiệm với chính mình.[/quote]

  Dân tộc VN đã không chọn lựa Phan Chu Trinh?
  Dân tộc VN đã chọn lựa Phan Chu Trinh?

  Dân tộc VN có phải chỉ là những người VN ở phía nam vỹ tuyến 17 của nước VNCH tự do đã chọn lựa xây dựng và phát triển đất nước theo khuynh hướng kinh tế & chính trị dân chủ tự do bình thường của con người, hoàn thiện dần theo sự tiến hoá của con người, như tại các quốc gia dân chủ tự do Tây phương Anh, Pháp, như tại Mỹ, Úc, Nhật bản, Canada?

  Dân tộc VN có phải chỉ là những người Việt nam ở phía bắc vỹ tuyến 17 của nước VNDCCH cộng sản dưới ách cai trị cộng sản độc tài độc đảng toàn trị của Việt cộng Hồ chí Minh & Việt cộng Lê Duẩn, chọn lựa xây dụng và phát triển đất nước theo con đừơng cộng sản độc tài độc đảng toàn trị, như tại Liên xô & Trung cộng & Cuba & Đông Đức Stasi?

  *****

  Phan Chu Trinh đã đuọc dân tộc VNCH và nền giáo dục của VNCH chọn lựa từ 1954, từ 1949 đến 1954 trên toàn cõi VN (*), đã đuọc dân tộc Đế quốc VN chọn lựa từ 17-4-1945 đến 19-8-1945

  Hoặc không công nhận là VNCH đã chọn lựa Phan Chu Trinh, thì cũng không sao!

  Nền giáo dục của VNCH, nền giáo dục dân tộc, nhân bản, tự do, khai phóng, ở đó có nền tự trị đại học, ở đó có sách báo tư nhân, có tự do sáng tác, các sinh ngữ Anh & Pháp là bắt buộc, ngoài ra tiếng Đức, tiếng Tây ban nha, tiếng Nga, tiéng Nhât, các cổ ngữ Latin & Trung hoa... đèu đuọc giảng dạy, có sách giáo khoa do các nhà giáo dục, là tư nhân, soạn thảo, ở đó các thầy cô giáo, sinh viên học sinh có toàn quyền tự do chọn lựa quyển sách giáo khoa nào thích hợp với môn học, với công việc dạy & học của mình, ở đó mọi công dân đều có quyền tiếp cận với mọi nguồn kiến thức thuộc mọi chủ đề triết học, lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị, văn học, nghệ thuật..., thuộc mọi khuynh hướng trên thế giới...

  Như thế lại chẳng là PCT? lại chẳng là hơn PCT sao!?

  *****

  từ sau ngày 30-4-1975 đen tối, nền giáo dục tử tế của VNCH bị quân cộng sản VNDCCH Hồ chí Minh & Lê Duẩn VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu triệt hạ. Các nhà giáo dục xã hội chủ nghĩa VNDCCH, các nhà trí thức kiki VNDCCH, các nhà trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ VNDCCH theo gót quân cộng sản xâm lược, chiếm đóng VNCH, mở các lễ hội đốt sách VNCH, đốt sách của người Sài gòn, khởi sự cho cuộc chiếm đóng của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa VNDCCH trên VNCH, triệt hạ nền giáo dục tử tế của VNCH

  *****

  Phan CHu Trinh đã đang bị nhà cầm quyền CHXHCNVN hiện tại và nền giáo dục xã hội chủ nghĩa Việt nam hiện tại từ chối, phủ nhận
  Phan Chu Trinh & thế hệ vàng Hà nội, còn sót chút ít tại Hà nội sau cuộc di cư chạy trốn cộng sản sau hiệp định giơ ne vơ 1954, đã bị nhà cầm quyền mới, VNDCCH và nền giáo dục cộng sản xã hội chủ nghĩa từ chối, dập vùi ngay từ khi Hồ chí Minh dựa vào Trung cộng chia cắt VN dựng nên nhà nước VNDCCH từ ngày 10-10-1954 trên vùng lãnh thổ phía bắc vỹ tuyến 17 chiếm đoạt của Việt Nam Cộng Hoà, khi ấy còn mang quốc hiệu "Quốc Gia Việt nam"

  *****

  Dưới chế độ cộng sản, dưới nền giáo dục cộng sản xã nghĩa, CHXHCNVN hay VNDCCH gì cũng vậy, các "hiệu trưởng đại học & trung học", ban giám hiệu, đều là, phải là đảng viên cộng sản.

  Nhiệm vụ về giáo dục của "hiệu trưởng đại học & trung học" dưới nền giáo dục xã nghĩa chỉ là phụ đặt bên một nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là nhệm vụ làm chỉ điểm cho công an chính trị cộng sản Hồ chí Minh, đó là nhiệm vụ theo dõi các thầy cô giáo, theo dõi các học sinh, xem, nếu thấy ai có điều gì khả nghi, chẳng hạn tỏ vẻ yêu thích dân chủ tự do... thì báo cáo với công an chính trị, rồi thì tìm cớ đuổi việc thầy cô giáo, đuổi học học sinh...

  Với cái "nền giáo dục xã hội chủ nghĩa" công an trị như vậy, "Phan Chu Trinh" đã bị tiêu diệt "từ trong trứng nước", làm cách nào mà "dân tộc" VN nào có thể chọn lựa Phan Chu Trinh

  -----------

  (*) Quốc Gia Việt nam, thâu hồi Độc Lập từ 1949 qua bản hiệp định Elysee do Tổng Thống Pháp và Hoàng Đế Bảo Đại ấn ký. Từ 1950 QGVN đã cùng với Hoa kỳ thiết lập bang giao. Đồng thời với Hiệp định Elysee, Hoàng Đế Bảo Đại đã tranh đấu đòi lại đuọc cho Việt nam 6 tỉnh Nam kỳ mà triều đình Tự Đức đã cắt cho Pháp từ thế kỷ trước. Vì thế, từ 1949 cho đến 1954, với Quốc gia Việt nam, Việt nam đã trở lại là một nhà nước Độc Lập Thống nhất với giải giang sơn liền lạc từ Ải nam Quan đến Mũi Cà mau.

  Hiệp định Elysee có hệu lực pháp lý xoá bỏ hệu lực pháp lý của bản văn tự bán nước ngày 6-3-1946 và các bản văn tự kế tiếp, bản Modus Vivendi , do"chính phủ Hồ chí Minh" & nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà đã ký với thực dân Pháp đón quân Pháp vào VN tái lập ách cai trị Pháp [vốn đã bị lật đổ từ ngày 10-3-1945], xoá sổ nhà nước VDCCH, đặt VN vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2

  Đế Quốc Việt nam thâu hồi độc lập từ 11-3-1945 sau khi chế độ thục dân Pháp tại VN, nhà cầm quyền thục dân Pháp tại Vn bị lật đổ, hoàn toàn cáo chung trên toàn cõi VN kể từ 10-3-1945. Cuộc đảo chánh, [cuộc thay đổi chính phủ một cách bất hợp pháp] diễn ra trong tháng 8-1945, do nhóm cộng sản tiến hành, đưa Hồ chí Minh lên cầm quyền, VN bị thay đổi thể chế.

  Kể từ 2-9-1945 Đế Quôc Việt nam mang tên mới là "VNDCCH", chính quyền VN bị cộng sản hoá, các chức vụ quyền lực quan trọng đều do các đảng viên cộng sản [còn giữ bí mật đảng tịch cộng sản], nắm giữ.

  Trong vòng 7 tháng sau, trái với lời hứa chống Pháp & giữ gìn Độc laajp cho VN khi được Hoàng Đé Bảo Đại thoái vị nhường lại quyền nuớc VN, Hồ chs Minh đã đầu hàng Pháp, đã tự xóa sổ nhà nước VNDCCH, đặt VN trở lại sự lệ thuộc Pháp từ 1946 như nói trên, cho đến 1949 thì VN tái thâu hồi nền Độc Lập qua bản Hiẹp định Elysee . Bản Hiệp định Elysee có hiệu lực pháp lý xoá bỏ hiệu lực pháp lý của bản văn tự bán nước ngày 6-3-1946

  Từ 1956 QGVN thay đổi thể chế trở thành VNCH. Một sự thay đổi thể chế không tạo nên quốc gia mới, không làm mất đi quốc gia [ở thể chế] cũ trước đó.

  Nước Pháp thay đổi thể chế từ "Quân chủ & Hoàng gia & Vương quốc" thành "Cộng hoà", thay đỏi qua 5 nền Cộng Hoà, có khi bị Đức quốc xã chiếm đóng Paris, chiếm đóng đến 3/5 lãnh thổ, nhưng nước Pháp vẫn chỉ là một nước Pháp từ hồi nào

  VNCH là QGVN thay đổi thể từ 1956, vì thế mà nói VNCH thành lập từ 1949.

  [quote=Admin]Chúng ta đang được chứng kiến lịch sử lặp lại :D Những con đường ôn hòa, hướng tới một xã hội văn minh không được mấy ai quan tâm, trong khi đó những bài báo kiểu Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp được cả triệu người truy cập :([/quote]

  Tâm lý 'máu me' này có liên quan gì đến chuyện 'ăn nhiều thịt động vật hoang dã' ? :)

  Câu trên là đùa tí, nhại theo bác Brinkley, chứ thực ra tâm lý 'hiếu chiến', thái độ 'hung hăn' của người Việt là có thật chứ không phải đùa, ít ra là so với các láng giềng ĐNA.

  Đôi lúc nghĩ rằng có lẽ VN phải ăn vài quả hột nhưn như Nhật năm 1945 thì may ra dân VN mới cải thiện được tâm tính :)

  Chúng ta đang được chứng kiến lịch sử lặp lại :D Những con đường ôn hòa, hướng tới một xã hội văn minh không được mấy ai quan tâm, trong khi đó những bài báo kiểu Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp được cả triệu người truy cập :(

  Nói lịch sử thì có vẻ nhiều người cãi, thôi thì tôi nói đơn giản, đó là do số phận, cụ Trạng Trình đã nói rồi.

  Ngay từ thuở còn nhỏ, tôi cũng đã từng nghe, và hầu như cho đến tận hôm nay vẫn, tôi còn nghe một điều hết sức phi lý (như trong nhận định nói trên của Tiến sĩ Hà Sĩ Phu). Đó là chuyện ĐCSVN từ trước đến nay lúc nào cũng tuyên truyền rằng “Lịch sử đã CHỌN Đảng CSVN để lãnh đạo dân tộc VN tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản”. Tôi xin được bàn luận đôi lời về khẳng định này của ĐCSVN.

  Trước hết, lịch sử là gì? Nói thực đơn giản, ngắn gọn, lịch sử của một quốc gia (hay một dân tộc) là những sự kiện ĐÃ XẢY RA trong quá khứ trên quốc gia (hay đối với dân tộc) đó. Là một sự kiện của QUÁ KHỨ, lịch sử chỉ được nhận biết sau khi nó đã xảy ra. Do đó, lịch sử hoàn toàn không có khả năng phán đoán, vì nó vô tri, vô giác. Nó chỉ là những SỰ KIỆN (facts) đã xảy ra được con người ghi chép lại một cách trung thực và có hệ thống. Thế thôi. Lịch sử, tự nó, không bao giờ CHỌN LỰA bất cứ ai, hay bất cứ điều gì cả. Nói rằng lịch sử đã chọn lựa ĐCSVN để lãnh đạo dân tộc VN thì cũng GIỐNG Y như là nói rằng lịch sử đã CHỌN LỰA nước Pháp hay nước Tàu để đô hộ VN. Đây là một điều hoàn toàn vô nghĩa.

  Việc ĐCSVN đã luôn luôn hô hào, huyênh hoang khoác lác rằng lịch sử đã chọn đảng họ để lãnh đạo dân tộc VN là một loại tuyên truyền rẻ tiền có tính nhồi sọ với âm mưu cưỡng bức dân tộc ta phải suốt đời suốt kiếp tuân phục sự lãnh đạo độc tài, độc đảng và độc ác của họ.

  [quote=Khách]
  ...
  Chắc chắn rằng đảng cũng sẽ nghĩ đến hòa giải dân tộc, đó là cơ hội cho các nhà dân chủ ôn hòa. Để tiến trình này xảy ta nhanh hơn, các nhà dân chủ phải đấu tranh ôn hòa và có tính cách hợp tác hơn.[/quote]

  Nghĩ đến, lên chương trình và thực hiện thành công là những bước khác nhau.
  Hòa giải dân tộc ư ? Còn chưa thật sự nghĩ đến đâu, bác đừng có mơ. Tiểu sử của Trương Tấn Sang khi nhậm chức chủ tịch 7/2011, sau khi chia chác từ cuối 2010, vẫn còn ghi rành rành "bị địch bắt".

  unknown đặt câu hỏi: Thế nếu các nhà dân chủ, hay rân trủ, hay cái đếu gì cứ đòi hỏi như bác nói mà chúng đếch có chịu nghe thì phải làm như thế nào? Tiếp tục đòi hỏi phải không ạ? Đời cha đòi không được, thì đến đời con đòi, đời con đòi không xong thì đến đời cháu đời chắt đời chít...Nói chung là đòi cho đến khi nào khô nước bọt, sùi bọt mép, ngã lăn đùng ra kiệt sức thì hết đòi...

  Khi cách mạng bông lài xảy ra ở Phi châu, không ít người hy vọng sẽ tạo ra được một sự việc như thế ở VN. Người CS đàn áp ngay từ trong trứng nước và tình hình hiện nay càng khó khăn hơn cho các nhà dân chủ.
  Ngay cả ước mơ dân chủ tiệm tiến cũng tan tành(Dân chủ tiệm tiến: một ước mơ mà một số người trong chúng ta vẫn hy vọng, trong đó có bác "chủ" của diễn đàn này, và kể cả tinman, một trong các thành viên sáng lập x-cafe. Các bác này hy vọng khi nước VN ngày một giàu có hơn, tiếp xúc với văn minh tiến bộ từ phương Tây đem vào, thì những kẻ ở vị trí cai trị tại VN sẻ hành xử văn minh hơn, dân chủ hơn...)
  Hiện nay, mọi nhà dân chủ ở trong nước như nằm trong rọ, không thể xoay sở gì được. Hy vọng dân chủ hóa đất nước mằm ở tự diễn biến hòa bình trong đảng theo chiều hướng hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội để sau cùng đi đến dân chủ xã hội lưỡng đảng. Điều đó có nghĩa là có những bước trung gian như phân hóa đảng thành hai phái và dần dần tiến tới dân chủ độc đảng. Khi đó quốc hội sẽ có cơ hội bầu cử có chọn lựa các nhà lãnh đạo , khác với hiện nay là chỉ thông qua những gì đảng đã sắp đặt.
  Chắc chắn rằng đảng cũng sẽ nghĩ đến hòa giải dân tộc, đó là cơ hội cho các nhà dân chủ ôn hòa. Để tiến trình này xảy ta nhanh hơn, các nhà dân chủ phải đấu tranh ôn hòa và có tính cách hợp tác hơn.

  [quote=Khách]Đường lối Duy Tân của cụ Phan Châu Trinh rất thích hợp trong tình hình hiện nay. Dù chán ghét Cộng Sản như thế nào đi nữa, chúng ta phải nhìn nhận thực tế CS có hơn 3 triệu đảng viên, chi phối mọi khía cạnh đời sống xã hội và chúng ta chỉ có thể làm CS thay đổi dần từng bước. Vì vậy trong cuộc đấu tranh đòi hỏi cải tổ chính trị, kinh tế, xã hội... chúng ta cần ôn hòa, không nên quá khích. Các cuộc biểu tình vì Hoàng Sa - Trường Sa còn tiếp tục là do tính cách ôn hòa và tôn trọng trật tự.
  Thay vì đấu tranh dân chủ đa đảng, các nhà dân chủ nên đòi hỏi giới lãnh đạo ĐCSVN hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội có hòa giải dân tộc để đưa đất nước Việt Nam bước vào thời đại mới: thời đại dân chủ xã hội lưỡng đảng.[/quote]

  Thế nếu các nhà dân chủ, hay rân trủ, hay cái đếu gì cứ đòi hỏi như bác nói mà chúng đếch có chịu nghe thì phải làm như thế nào? Tiếp tục đòi hỏi phải không ạ? Đời cha đòi không được, thì đến đời con đòi, đời con đòi không xong thì đến đời cháu đời chắt đời chít...Nói chung là đòi cho đến khi nào khô nước bọt, sùi bọt mép, ngã lăn đùng ra kiệt sức thì hết đòi...

  Đường lối Duy Tân của cụ Phan Châu Trinh rất thích hợp trong tình hình hiện nay. Dù chán ghét Cộng Sản như thế nào đi nữa, chúng ta phải nhìn nhận thực tế CS có hơn 3 triệu đảng viên, chi phối mọi khía cạnh đời sống xã hội và chúng ta chỉ có thể làm CS thay đổi dần từng bước. Vì vậy trong cuộc đấu tranh đòi hỏi cải tổ chính trị, kinh tế, xã hội... chúng ta cần ôn hòa, không nên quá khích. Các cuộc biểu tình vì Hoàng Sa - Trường Sa còn tiếp tục là do tính cách ôn hòa và tôn trọng trật tự.
  Thay vì đấu tranh dân chủ đa đảng, các nhà dân chủ nên đòi hỏi giới lãnh đạo ĐCSVN hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội có hòa giải dân tộc để đưa đất nước Việt Nam bước vào thời đại mới: thời đại dân chủ xã hội lưỡng đảng.

  Tôi nghĩ Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã không chính xác lắm trong nhận định trên của ông. Trước hết, khi cho rằng dân tộc VN đã chọn ông Hồ Chi Minh thay vì chọn ông Phan Châu Trinh là bác HSP đã nói KHÔNG ĐÚNG với sự thật lịch sử. Tại sao ? Xin thưa rằng vào mùa thu 1945, khi Thế chiến thứ hai chấm dứt và Nhật Bản đầu hàng phe đồng minh (do Mỹ cầm đầu), nhân dân VN đã quyết tâm đứng lên GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP từ tay thực dân Pháp. Đó là CHỌN LỰA của toàn dân ta (cũng như nhiều dân tộc bị trị khác trên thế giới) thời đó. Với tuyên bố độc lập vào ngày 10/3/1945, Cựu hoàng BẢO ĐẠI đã từ bỏ hoàn toàn các hiệp ước mà Pháp áp đặt lên dân tộc VN trước đó. Việc ra đời của Chính phủ Trần Trọng Kim do Cựu Hoàng Bảo Đại bổ nhiệm cũng cho thấy nước ta đang tự giành lấy lại quyền Độc lập, Tự chủ từ tay Pháp (mặc dù lúc đó quân đội Nhật Bản vẫn chưa rời khỏi Đông Dương). Ông HCM và ĐCSVN, thay vi tiếp tay với Chính phủ Trần Trọng Kim để kiện toàn nền ĐỘC LẬP của VN, thì lại nhân cơ hội lúc đang tranh tối, tranh sáng vào thời đó để nhảy ra CƯỚP chánh quyền từ tay Chính phủ Trần Trọng Kim với CHIÊU BÀI giành độc lập (trong khi che giấu thật kỹ nguồn gốc Cộng sản của ông và đảng ông). Do đó, sự kiện dân ta thời đó theo ông Hồ (để "chống Pháp giành độc lập", như ông Hồ hô hào) THỰC CHẤT là họ theo con đường DÂN TỘC muốn giành lại quyền TỰ CHỦ cho VN, chứ hoàn toàn KHÔNG BIẾT gì về chủ nghĩa cộng sản (hay chủ nghĩa xã hội) cả. Họ theo ông Hồ vì đối với họ ông Hồ cũng sẽ tiếp tục con đường giành độc lập mà chính quyền Trần Trọng Kim đã theo. Tuyệt đối không có việc phe ông Hồ hô “Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ” như bác HSP nói vào những năm 1945-46. Nó chỉ xuất hiện sau đó vào những năm đầu thập niên 1950 khi ông Hồ và ĐCSVN đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình (sau khi tiêu diệt tận gốc mọi người theo tinh thần quốc gia, dân tộc trong Chính phủ liên hiệp thời đó) và bắt đầu LÓ ĐUÔI Cộng sản của họ.

  Nói tóm lại, dân tộc VN CHƯA BAO GIỜ CHỐI BỎ đường lối Duy Tân của cụ Phan Châu Trinh để nhận đường lối Cộng Sản của Hồ Chí Minh (đúng như ông Hồ LÉN LÚT chủ trương), mà TRÁI LẠI, họ chỉ theo ông Hồ vì LẦM TƯỞNG ông Hồ là một người có tinh thần quốc gia dân tộc (giống cụ Phan), như ông ta đã đóng kịch và đóng RẤT GIỎI.

  Tôi tin rồi đây lịch sử VN sẽ GHI RÕ như vậy sau khi chế độ Cộng Sản hiện nay cáo chung.