Chiến tranh và nhân dân

 • Bởi tqvn2004
  05/08/2009
  4 phản hồi

  Khi chiến tranh đã nổ ra thì dẫu bên nào thắng, nhân dân cũng là kẻ chiến bại.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Không đúng, có những cuộc chiến tranh chống xâm lược giành được thằng lợi thì chính nhân dân là người chiến thắng, dù có phải tổn thất, hy sinh.

  [quote=Khách][quote]Khi chiến tranh đã nổ ra thì dẫu bên nào thắng, nhân dân cũng là kẻ chiến bại.[/quote]

  Nhưng nhiều khi nếu chiến tranh không xảy ra thì sẽ có một bên sẽ đoạt hết, một bên sẽ mất hết.

  Để minh họa, thử ôn lại lịch sử VN: những khi quân Tàu tràn sang nếu ông cha ta không tổ chức chống lại thì đất nước này đã thuộc về Tàu lâu rồi.

  Như vậy khi nào, với điều kiện nào nên chọn chiến tranh hay nên tránh nó?[/quote]

  "nhân dân cũng là kẻ chiến bại".
  Người dân ở đây là của cả hai bên, của các bên tham gia chiến tranh (gây hấn, bị gây hấn, đồng minh, a dua đưa đầu đỡ đạn làm tiền đồn XHCN).

  VNDCCH làm tiền đồn XHCN, tuy thắng Mỹ trong trận chiến nhưng bi biết bao mất mát về của cải, vật chất, tinh thần và nhất là con người. Bác Minh Phương nào đó đã để lại tài sản đặc biệt bên Lào đấy !
  Mỹ thua trận nhưng bị mất ít hơn về người

  Khi chết trong chiến tranh thì chỉ có người dân thường, dân sự, lính lác, chết nhiều như trong chiến tranh nhân dân, chiến thuật biển người, chứ tướng tá lãnh đạo thì ít chết vì chủ yếu trốn trong nơi an toàn.

  Nếu tất cả các lãnh đạo có cái tâm, không vì cái tham lam, dẹp bỏ bạo lực, dẹp bỏ chủ nghĩa, để cùng bàn bạc tìm lợi ích chung, để dân góp ý, lúc đó chiến tranh sẽ giảm bớt rất nhiều

  Chiến tranh không quân sự như kinh tế, thương mại, rất ít làm chết dân nhưng họ, người dân bị thiệt hại khổ sở nhiều về vật chất và tinh thần. Điển hình là BBT, Cuba bị cấm vận nhưng ông cha con Kim, anh em Castro vẫn sung sướng, rửng mỡ, phè phỡn trong khi người dân vẫn nghèo đói

  Đừng nghe lời xúi dại của bọn lãnh đạo vô lương tâm để mình, gia đình mình và cả cộng đồng dân sự bị thiệt thòi lớn. Phải biết quyền lợi của mình, dân của tất cả các bên cần biểu tình chống chiến tranh, chống xâm lược

  Đây là một triết lý đơn giản mà quá đúng, quá hay, sâu sắc. Phải là người đã trực tiếp tham gia chiến tranh (cầm súng ở chiến trường) mới thấu hiểu triết lý này, mới cảm nhận được nỗi khổ cực đớn đau của người chiến thắng trong chiến tranh, chiến bại trong hòa bình.

  [quote]Khi chiến tranh đã nổ ra thì dẫu bên nào thắng, nhân dân cũng là kẻ chiến bại.[/quote]

  Nhưng nhiều khi nếu chiến tranh không xảy ra thì sẽ có một bên sẽ đoạt hết, một bên sẽ mất hết.

  Để minh họa, thử ôn lại lịch sử VN: những khi quân Tàu tràn sang nếu ông cha ta không tổ chức chống lại thì đất nước này đã thuộc về Tàu lâu rồi.

  Như vậy khi nào, với điều kiện nào nên chọn chiến tranh hay nên tránh nó?