Cách mạng là vô ích?

 • Bởi tqvn2004
  20/07/2009
  2 phản hồi

  Không thể nói rằng những người cộng sản đã lừa nhân dân, không thể nói rằng họ đã cố tình đánh lừa rồi sau không chịu thực hiện. Sự thật là: họ không thể thực hiện được điều mà chính họ đã nhiệt liệt tin tưởng. Dĩ nhiên là họ không nhận như thế, họ không dám nhận ngay cả khi buộc phải hành động trái ngược hẳn với những điều đã hứa một cách thực tâm. Theo họ, công nhận điều đó cũng có nghĩa là công nhận rằng cách mạng là vô ích. Và như thế chính họ sẽ là những người vô tích sự. Chuyện đó thì không thể xảy ra được, nhất là đối với họ.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Làm không được việc mà vẫn che dấu nhân dân thì là lừa nhân dân, chứ
  còn là gì nữa ?

  Càng biện giải, càng ngụy biện. Vậy thôi.

  [quote]Không thể nói rằng những người cộng sản đã lừa nhân dân, không thể nói rằng họ đã cố tình đánh lừa rồi sau không chịu thực hiện. Sự thật là: họ không thể thực hiện được điều mà chính họ đã nhiệt liệt tin tưởng. Dĩ nhiên là họ không nhận như thế, họ không dám nhận ngay cả khi buộc phải hành động trái ngược hẳn với những điều đã hứa một cách thực tâm. Theo họ, công nhận điều đó cũng có nghĩa là công nhận rằng cách mạng là vô ích. Và như thế chính họ sẽ là những người vô tích sự. Chuyện đó thì không thể xảy ra được, nhất là đối với họ.

  — Milovan Djilas (1911-1995) trong tác phẩm "Giai cấp mới" (1957)[/quote]
  Xin bình luận về vài điểm:

  - Câu bôi đậm (và cái tựa đề của đoạn dẫn trên) nên viết là "Theo họ, công nhận điều đó cũng có nghĩa là công nhận rằng cách mạng [của người cộng sản] là vô ích."

  - Về mặt kinh tế, cách giải thích trong đoạn dẫn trên có thể hợp lý trong thời kỳ đầu của chế độ cộng sản (qua vài kế hoạch ngũ niên thôi). Chứ còn để cái chu kỳ "hứa rồi thất bại", "hứa rồi thất bại"... hoài mà chẳng làm nên cơm cháo thì những lần sau này chính là lừa chứ còn gì nữa. Tự lừa chính mình và hậu quả là lừa dân chúng.

  - Về mặt đấu tranh, cụ thể là Cải cách ruộng đất: hứa với nông dân nghèo rằng đánh địa chủ xong sẽ được chia ruộng đất. Vâng, dân cũng được chia đất nhưng sau một thời gian ngắn phải đưa vào hợp tác xã/công xã và đất đai được nhà nước quản lý. Như thế rõ ràng người cộng sản "cố tình lừa dân", chứ đâu phải "họ không thể thực hiện được điều mà chính họ đã nhiệt liệt tin tưởng".