Sống vì người khác

 • Bởi tqvn2004
  18/07/2009
  2 phản hồi

  Chỉ có cuộc đời biết sống vì những người khác là đáng sống!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Einstein thực ra là 1 kẻ rất ích kỷ, chỉ biết sống cho mình. Y bỏ mặc con bị bệnh tâm thần cho vợ nuôi. Y tảng lờ công sức giúp đỡ của vợ trong công trình nghiên cứu về Thuyết tương đối.

  Nói chung khoa học gia là những kẻ chỉ sống cho mình. Nếu họ thành công, báo chí bắt đầu tán dương họ âm thầm nghiên cứu cho nhân loại. Nếu họ thất bại, chẳng ai biết đến họ. Thậm chí còn bị những kẻ ngu ngốc dè bửu sự thất bại. Kỳ thực tất cả bọn họ đều giống nhau, chỉ sống theo đam mê nghiên cứu của mình thôi.

  Einstein được dân Do Thái đầu tư tiền quảng cáo rất nhiều chứ thực ra không đến mức được tung hô như thế.

  Trích dẫn:
  Chỉ có cuộc đời biết sống vì những người khác là đáng sống!

  Thế những người biết sống vì các lãnh tụ như Stalin, Mao (và như vậy họ biết sống vì quần chúng do các ông ấy cai trị) thì sao?