Tiêu tiền thuế cho đúng là trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà nước!

 • Bởi tqvn2004
  18/06/2009
  2 phản hồi

  Từ trước tới nay, đi đâu cũng chỉ thấy các bảng hiệu nêu "đóng thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân dân", nhưng lại không thấy bảng biển gì bảo nhà nước phải có trách nhiệm khi tiêu các đồng tiền đó, ví dụ như là "Ngân sách nhà nước là thuế do dân đóng, tiêu tiền đúng mục đích, tiết kiệm, không lãng phí, không tham ô là trách nhiệm, nghĩa vụ và vinh dự của Nhà nước"...

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Thực ra là có. Nếu anh đến cơ quan công quyền thì anh sẽ thấy rất nhiều bảng hiệu ghi nghĩa vụ của cơ quan công quyền đó. Thực ra cũng không nên quá xem trọng những bảng hiệu đó vì nó rất là dư thừa.

  Xin trả lời một điểm nhỏ: nhưng lại không thấy bảng biển gì bảo nhà nước phải có trách nhiệm gì ?
  Có ạ:
  Lâu lắm rồi tôi được thấy 1 khẩu hiệu hiếm hoi:
  "Nhà nước và Nhân Dân cùng làm"
  Nhưng chảng nói cụ thể làm gì, cho ai, ai có lợi hơn: Nhà nước hay Nhân dân ?