Nhà nước không tròn trách nhiệm bảo vệ ngân sách, thì dân cũng không muốn đóng thuế

 • Bởi tqvn2004
  18/06/2009
  0 phản hồi

  Đcm, đến tiền nhân đạo ủng hộ bão lụt còn bị xâu vào cắn đớp bỏ mẹ nữa là tiền thuế. Có cần thiết ví dụ chứng minh không?

  Đóng thuế thì đúng, nhưng đóng cho các ANH hút hít thì đóng cái quặc!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi