Hạn chế tự do báo chí là lăng mạ toàn thể quốc dân

 • Bởi tqvn2004
  20/04/2009
  3 phản hồi

  Hạn chế tự do báo chí tức là lăng mạ toàn thể quốc dân. Cấm đoán những cuốn sách này nọ chẳng khác nào tuyên bố rằng nhân dân hoặc là ngu si hoặc chỉ là một bầy nô lệ.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Trích dẫn:
  Hạn chế tự do báo chí tức là lăng mạ toàn thể quốc dân. Cấm đoán những cuốn sách này nọ chẳng khác nào tuyên bố rằng nhân dân hoặc là ngu si hoặc chỉ là một bầy nô lệ.

  — Claude Audrien Helvétius (1715–1771)

  Đúng rồi, không những như thế có nghĩa rằng nhân dân bị tuyên bố, bị chửi bới là bầy nô lệ; mà khi nhân dân cúi đầu không phản kháng việc tự do báo chí bị hạn chế thì họ đích thị là bầy nô lệ!

  "Hạn chế tự do báo chí tức là lăng mạ toàn thể quốc dân", thế còn cấm tự do báo chí là lăng mạ toàn thể quan chức hay sao? Trong xã hội chỉ có hai loại người, dân và quan, hoặc lăng mạ anh này, hoặc lăng mạ anh kia. Trước kia chưa nắm chính quyền thì những người CS yêu sách thực dân thực hiện điều gì thì sau khi nắm chính quyền những người CS lại cấm điều ấy. Trước kia thực dân cấm tự do báo chí, cấm biểu tình (không biết có cấm không?) thì này CS cấm báo chí, cấm biểu tình. Vậy ra CS và thực dân giống nhau à? Nay chính ông Ba Dũng hăng hái cấm báo chí nhiều nhất, ai gần ông ấy thì hỏi ông ấy điều này xem ông ấy trả lời ra sao? Ông Ba Dũng có giống Tây thực dân không? Thế thì dân ta phải chống cả hai. Có người bảo đã hỏi rồi và ông ấy trả lời: "Không cấm tự do báo chí để nó phanh phui tất cả những cái xấu xa bỉ ổi của tập thể nhóm chúng tao ra cho dân họ chửi rủa và quốc tế xỉ vả hay sao?"

  Hạn chế tự do báo chí còn loại bỏ đi phương tiện báo chí cho phép người dân có thể bảo vệ ý kiến của mình khỏi những cáo buộc vô lí của báo chí nhà nước thậm chí trước khi pháp luật can thiệp.