"Thằng khách quan"

 • Bởi tqvn2004
  18/03/2009
  3 phản hồi

  "Thằng khách quan", tôi xin lỗi là phải dùng một từ như vậy, bởi vì trong tiếng Việt thì kẻ có tội rất to như thế phải bị gọi là thằng. Thằng khách quan nó có vô số hoá thân và đều được gọi tên rất rành mạch: lúc thì đó là thằng lịch sử, lúc thì đó là thằng bối cảnh, thằng hoàn cảnh, thằng tình hình chung, lúc thì đó là thằng ngoại xâm, thằng thế lực thù địch, thằng thực dân đế quốc, thằng thiên tai địch họa... Nếu nghe như vậy thì người ta có cảm giác là: bao nhiêu thằng khách quan đểu cáng nhất đều hùa nhau vào ám dân tộc ta cả.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Cần phải kể thêm thằng 'diễn biến hòa bình' nữa chứ! Thằng này bị Đảng coi là thâm độc. Bất cứ ai có tấm lòng với đất nước nhưng khác với ý Đảng đều bị qui là theo thằng 'diễn biến hòa bình', đều bị Đảng coi kẻ thù.

  Mà sao VN hiện nay lại có lắm kẻ thù vậy ta? Bao nhiêu năm ra rả làm bạn với tất cả các nước mà sao vẫn lắm kẻ thù vậy? Có phải CQ VN vẫn chỉ nói (công khai) một đăng, làm (nói) sau lưng một nẻo? Muốn làm bạn thì phải có cùng tiêu chí, chứ như VN ta, 'ông nói gà bà nói vịt', 'nhân quyền VN khác với nhân quyền phương Tây' thì làm bạn với nhau thế nào được.

  Có lẻ có hiểu lầm, Cô Hoài nói điều này rất đúng và vạch ra sự vô lý đến bất khả tín chỉ để phê phán cách "đổ vạ" cho khách quan mỗi khi thất bại vì thiếu kiến thức của quan chức thuộc đảng CSVN ! Thứ hai là sự "vu vạ" gán cho người khác tổ chức khác ý đồ ...đen tối, theo kiểu "suy bụng ta ra bụng người" !

  Nếu trách vì sao Cô Hòai không nói "Con mẹ" khách quan thuộc giống cái thì tính khách quan tự nó rất tốt đẹp đâu có gì Nam giới phải than phiền !

  Trần thị Hồng Sương

  Chị Hoài thân mến,

  Đã lâu không thấy xuất hiện ''cái'' gì hay, nay thấy chị dùng từ ''thằng'' nghe có lý quá. Tuy nhiên tôi phải xin lỗi vì không thể đồng ý với chị hoàn toàn được.

  Chị cứ quan sát thì thấy, trong ban lãnh đạo đảng và nhà nước ta, hầu hết là đàn ông Việt nam, trông họ cũng như tôi. Ý tôi là họ cũng là Anam như tôi, cũng đầu đen. Nếu nhìn vào đầu họ rồi đánh giá, có phải là chị gọi tất cả bọn họ là ''thằng'' á?

  Tôi cũng là một thằng đàn ông, về phe với chị để tôi chửi cho tôi nghe à?!