Con người tự do

 • Bởi hyvăn_trịnh
  18/03/2009
  8 phản hồi

  Nếu không xây dựng chế độ dân chủ để tự do trở thành cảm hứng cơ bản khích lệ con người tham gia một cách hiệu quả vào quá trình cạnh tranh toàn cầu thì không thể phát triển được.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  8 phản hồi

  [quote=Khách]theo tôi, câu nói trên của ông Bạt hoàn toàn đúng và đủ không cần phải mổ xẻ... Dân chủ là động lực luôn tạo cái mới như bước đi và bước nghĩ..ta hay nói 9 người 10 ý là thể hiện dân chủ. Còn tự do đem lại sự sáng tạo và nâng cao khả năng con người không giới hạn. Người tài giỏi bằng năng lực bản thân là người xứng đáng. Không như kẻ bất tài mà gian tham.[/quote]

  Theo ý bác Khách và những người khác là đúng, nhưng cũng có vô số kẻ vẫn còn kiên định theo con đường ngược lại. Vì thế cần phải chuyển thông điệp ấy đến họ chứ không chỉ để nói với nhau nghe.

  Hơn nữa, rất nhiều khi ta (ngay cả tập thể đông người) nghĩ rằng một điều nào đấy là đúng, nhưng có thể nó hàm chứa những sai lầm và bất cập mà ta chưa thấy được. Nói thế không ngụy biện tí nào, ví dụ trước đây biết bao người tin theo CS, nào độc lập dân tộc, nào cách mạng dân chủ,... cho rằng đấy là con đường đúng, không tiếc xương máu dâng hiến cho nó nhưng kết quả như thế nào mọi người đã rõ.

  Thiết nghĩ điều quan trọng là dù một ý tưởng có vẻ rất đúng, ta cũng cần lật tới, lật lui xem xét chứ không thể ngủ quên trên "chân lý". Dù là chân lý, nó cũng có thể thay đổi giá trị theo thời gian. Khi văn minh Phương Tây tràn đến thời Vua Tự Đức, số đông những trí thức theo Nho học thời ấy đáng lẽ phải xét lại những gì của Khổng Mạnh mà họ tin là đúng (ít nhất là một phần chứ không phải bỏ tất cả). Khi toàn thế giới đang tiến bộ theo con đường dân chủ, nhà cầm quyền VN và nhiều đảng viên CS đáng lẽ phải xét lại những gì của Mác, Lê, Mao, Hồ mà họ tin là đúng.

  theo tôi, câu nói trên của ông Bạt hoàn toàn đúng và đủ không cần phải mổ xẻ... Dân chủ là động lực luôn tạo cái mới như bước đi và bước nghĩ..ta hay nói 9 người 10 ý là thể hiện dân chủ. Còn tự do đem lại sự sáng tạo và nâng cao khả năng con người không giới hạn. Người tài giỏi bằng năng lực bản thân là người xứng đáng. Không như kẻ bất tài mà gian tham.

  [quote]Nếu không xây dựng chế độ dân chủ để tự do trở thành cảm hứng cơ bản khích lệ con người tham gia một cách hiệu quả vào quá trình cạnh tranh toàn cầu thì không thể phát triển được.[/quote]

  Nhưng nếu xây dựng chế độ dân chủ để tự do trở thành cảm hứng cơ bản ... thì sẽ không thể phát triển được XHCN, hay ít nhất không phát triển được cái đuôi XHCN của kinh tế thị trường.

  Thế thì nên chọn cái nào, câu trên hay câu dưới?

  [quote=Khách][quote=Admin]Bác Khách góp ý rất đúng. Những xã hội phi dân chủ có những lúc phát triển còn nhanh hơn xã hội dân chủ (trường hợp Trung Quốc vs Ấn Độ), nhưng phát triển đó mất cân bằng, không bền vững và thiếu nhân bản. Có lẽ nên sửa câu của bác Nguyễn Trần Bạt thành thế này cho rõ nghĩa:

  Nếu không xây dựng chế độ dân chủ để tự do trở thành cảm hứng cơ bản khích lệ con người tham gia một cách hiệu quả vào quá trình cạnh tranh toàn cầu thì không thể phát triển một cách bền vững và nhân bản được.

  [/quote]

  Bác NCM,

  Theo ý bác thì sau khi bác Admin sửa lại câu trên thì nó có khuynh hướng chính trị gì ?

  " dân chủ để tự do trở thành cảm hứng" = dân chủ, centre

  " khích lệ con người tham gia một cách hiệu quả vào quá trình cạnh tranh " = cánh hữu, tự do

  " phát triển một cách bền vững và nhân bản " = ecolo và socialist

  Có vẻ nghiêng về Social democracy

  jboss[/quote]
  Theo thiển ý của tôi thì câu nói của Admin đúng là nghiêng về dân chủ xã hội.
  Nhưng câu nói trên không còn mang tính thuần túy chính trị mà còn mang tính kinh tế.
  Qua còm này có thể có người cho rằng tôi có quan điểm không rõ ràng.
  Tôi nhận thấy câu nói trên không chỉ đúng cho dân chủ xã hội mà chúng ta đang mong muốn mà còn đúng cho cả cái "dân chủ"của nhà cầm quyền hiện nay.Họ sẽ nói rằng chúng tôi cũng có dân chủ để tự do trở thành cảm hứng khích lệ,còn các anh có được cảm hứng ấy hay không phụ thuộc vào khả năng bản thân của các anh.
  "Phát triển bền vững "không chỉ phụ thuộc vào thể chế chính trị mà phần nhiều phụ thuộc vào sách lược kinh tế,sau đó "nhân bản"hay không sẽ phụ thuộc vào chính sách cai trị của nhà cầm quyền.Như vậy thì nó sẽ phù hợp với thể chế"xin-cho"hiện nay.Như vậy thì đúng như trường hợp con mèo nhà mà tôi đã kể.
  Như vậy cái chúng ta cần là TỰ DO và nó phải là ĐỘNG LỰC khích lệ ta tham gia vào quá trình thay đổi.
  Vậy quay trở lại câu nói trước của tôi,thể chế hiện nay có làm được điều trên không(tự do trở thành động lực)?Tôi e rằng không bao giờ!
  NCM

  [quote=Admin]Bác Khách góp ý rất đúng. Những xã hội phi dân chủ có những lúc phát triển còn nhanh hơn xã hội dân chủ (trường hợp Trung Quốc vs Ấn Độ), nhưng phát triển đó mất cân bằng, không bền vững và thiếu nhân bản. Có lẽ nên sửa câu của bác Nguyễn Trần Bạt thành thế này cho rõ nghĩa:

  Nếu không xây dựng chế độ dân chủ để tự do trở thành cảm hứng cơ bản khích lệ con người tham gia một cách hiệu quả vào quá trình cạnh tranh toàn cầu thì không thể phát triển một cách bền vững và nhân bản được.

  [/quote]

  Bác NCM,

  Theo ý bác thì sau khi bác Admin sửa lại câu trên thì nó có khuynh hướng chính trị gì ?

  " dân chủ để tự do trở thành cảm hứng" = dân chủ, centre

  " khích lệ con người tham gia một cách hiệu quả vào quá trình cạnh tranh " = cánh hữu, tự do

  " phát triển một cách bền vững và nhân bản " = ecolo và socialist

  Có vẻ nghiêng về Social democracy

  jboss

  Bác Khách góp ý rất đúng. Những xã hội phi dân chủ có những lúc phát triển còn nhanh hơn xã hội dân chủ (trường hợp Trung Quốc vs Ấn Độ), nhưng phát triển đó mất cân bằng, không bền vững và thiếu nhân bản. Có lẽ nên sửa câu của bác Nguyễn Trần Bạt thành thế này cho rõ nghĩa:

  Nếu không xây dựng chế độ dân chủ để tự do trở thành cảm hứng cơ bản khích lệ con người tham gia một cách hiệu quả vào quá trình cạnh tranh toàn cầu thì không thể phát triển một cách bền vững và nhân bản được.

  Thế thì em mạn phép bác Bạt sửa lại câu của bác nhé!

  Mà em vẫn cứ nghĩ là sẽ chưa hoàn hảo đâu:(em dùng ngôn ngữ bình dân chút)

  Nếu không xây dựng chế độ dân chủ để tự do trở thành động lực cơ bản khích lệ con người tham gia một cách hiệu quả vào quá trình thay đổi hoàn cảnh sống bó buộc thì con người sẽ không bao giờ có tự do.

  Ngoài lề:

  Có một câu chuyện kể về hai con mèo, một con mèo hoang và một con mèo nhà tình cờ gặp nhau và kết bạn với nhau. Nhưng chúng không ở chung với nhau được vì khác quan điểm sống. Con mèo nhà không muốn đi hoang vì khả năng bị đói và rét cao,trong khi đó ở nhà thì được ăn uống đầy đủ song đôi khi bị chủ vô cớ đánh rất đau.

  Con mèo hoang thì ngược lại, có thể bị rét, bị đói nhưng...

  Đoạn cuối em không biết nên trình bày như thế nào!
  NCM

  [quote]Nếu không xây dựng chế độ dân chủ để tự do trở thành cảm hứng cơ bản khích lệ con người tham gia một cách hiệu quả vào quá trình cạnh tranh toàn cầu thì không thể phát triển được.

  — Nguyễn Trần Bạt[/quote]

  Tôi không đồng ý với phần bôi đậm. Không có dân chủ/tự do vẫn có sự phát triển nhưng tốc độ sẽ chậm so với các xẫ hội khác vốn cố tiến nhanh và họ không chờ đợi ta. Chưa kể sự phát triển ấy (trong chế độ phi dân chủ) sẽ không cân đối, mất thăng bằng (nguy hiểm) và về mặt tinh thần phẩm giá con người nói chung bị hy sinh rất nhiều, cuộc sống không còn mấy ý nghĩa (không phải là mất hết ý nghĩa)