Ác luân hồi

 • Bởi Admin
  09/02/2009
  8 phản hồi

  Những mơ xoá ác ở trên đời
  Ta phó thân ta với đất trời
  Ác xoá đi thay bằng Cực Thiện
  Tháng ngày biến hoá, Ác luân hồi.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  8 phản hồi

  Bác Trần Độ chưa thấm nhuần giáo lý Nhà Phật nên đành ôm mối hận xuống tuyền đài, chẳng những thế lại còn bị hậu thế oán hờn lây, tội nghiệp cho bác!

  Bác mà chịu khó nghiên cứu sâu vào luận đề Thập Nhị Nhân Duyên, Nhân-Quả và Trùng Trùng Duyên Khởi thì ắt bác sẽ giác ngộ mà vui vẻ ra đi.

  Con đường XHCN mà ông Hồ Chí Minh vạch ra cho toàn Đảng và toàn dân đi theo là con đường tối tăm (nhân gian có câu vè nói lái như sau: Con đường Bác đi là con đường bi đát). Quả đúng thế thật!

  Trong khi toàn thể nhân loại văn minh đi theo con đường tiến hoá tự nhiên của khoa học để tiến dần đi lên (hướng thượng) theo vòng xoáy Luân Hồi, thì ông Hồ đã dẫn dắt toàn dân đi vào chiều hướng ngược lại của vòng xoáy, cho nên càng theo thời gian thì dân trí VN càng lu mờ, có khuynh hướng trở về thời kỳ đồ đá. Theo thuyết Thập Nhị Nhân Duyên thì ngày nay ĐCS VN đã tự mình trói buộc vào vòng vây Nghiệp Quả và trở thành nạn nhân của Ngiệp Quả, không thế nào dứt ra cho được. Cái này Nhà Phật gọi là vòng kiềm toả Vô Minh đấy.

  Tội lỗi nặng nhất của lãnh đạo ĐCS VN là tội ngu dân và mỵ dân, trù dập trí thức, ru ngủ tư duy. Nếu không giải quyết sớm thì tương lai dân tộc càng mờ mịt, số phận mỏng manh trước đà tiến hoá của những nước láng giềng xung quanh.

  Phải chi bác Độ đừng mơ
  Dân ta chắc đã được nhờ biết bao
  Bây giờ đất nước lao đao
  Cũng vì bác đã mơ cao ngày nào!

  Kính thưa bác TRẦN ĐỘ,

  Bác mơ xoá ác ở trên đời
  Đã phó thân mình với đất trời
  Ác chẳng xoá đi, ngày thêm ác
  Hóa ra bác đã hại muôn người
  .

  Bác mơ xóa ác ở trên đời
  Rước chi cái thuyết Mác hại người
  Máu chảy đầu rơi trên Tổ quốc
  Tháng ngày ác ấy rải khắp nơi.

  Đã mơ xóa ác trên đời
  Cớ sao chọn thuyết hại đời Mác Lê ?
  Phá tan giềng mối chân quê
  Bây chừ hối tiếc u mê cũng rồi.

  Những mơ xóa ác ở trên đời (1)
  Thế nhưng gây ác ngập đất trời
  Ác xóa chưa xong, thêm ác mới
  Tháng ngày ác ấy ngập muôn nơi.

  ----
  (1) Thơ bác Trần Độ

  Thưa bác Trần Độ:
  Lũ hậu sinh chúng tôi muốn cùng bác xoá cái ác; gởi tới bác những mong muốn trên:
  Bác mơ xoá ác ở trên đời,
  Càng xoá, càng ác ngút ngất trời,
  Bỏ Mac, triệt Lê tìm chân thiện
  Dân quyền , dân chủ đến muôn nơi

  Kính thưa bác Trần Độ,

  Kẻ hậu sinh này xin được có đôi lời kính gửi hương linh bác:

  Bác mơ xóa ác ở trên đời
  Tiếc thay bác theo lũ dở hơi
  Mác Lê ác thuyết tuồn về nước
  Phá nát cơ đồ rách tả tơi.