Xã hội hóa để chống tham nhũng!

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  6 phản hồi

  Chống tham nhũng, điều quan trọng hơn là phải đẩy mạnh toàn bộ nền dân chủ, để cho sự kiểm soát không phải từ cơ quan chức năng mà từ rất nhiều phía khác nhau của cả xã hội.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  THAM NHŨNG. Ai tham nhũng? Dân không thể, chỉ có kẻ có quyền thế mới ép người khác phòi tiền ra được.

  CHỐNG tham nhũng lại giao cho anh tham nhũng làm thì bảo thằng ăn cướp đi bắt chính nó. Nghe dốt không chịu được.

  Có dân chủ thì nếu cái đảng tham nhũng, bất lực quản trị đất nước thì dân truất phế nó ở thùng phiếu. Dân cũng có báo đài riêng để vạch mặt nó. Dân có khối lãnh tụ đảng phái khác sắp hàng xin được dân tấn phong. Còn tại xứ độc đảng cướp đất, cướp tiền, cướp quyền chúng vẫn ngự trị vì chúng có công an, súng ống và nhà tù. Phê, tự phê, học tập cậu Hồ là thứ ảo thuật ba láp.

  "Đẩy mạnh toàn bộ nền dân chủ" là gì? Sao con trai đ/c Lê Duẩn kg nói ra, hay sợ mang tội "bổ phán" (phản bố).

  Nghe nói nhà nước định đưa việc giáo dục phòng chống tham nhũng vào nhà trường, có học sinh hỏi tôi: "Người tham nhũng có phải là người yêu nước không?" Tôi không biết trả lời ra sao. Học sinh hỏi tôi, thì nay tôi hỏi ai bây giờ?

  Câu này chí lý làm sao
  Thế nhưng lại chẳng quan nào thèm nghe
  Chỉ vì lợi ích các phe
  Phe hơn phe thiệt gầm ghè lẫn nhau.

  Con trai ông Lê Duẩn cũng giống như ông Lê Duẩn và đảng cộng sản vIêtnam vẫn tránh sự thật là không có đa nguyên đảng và nhà nước pháp quyền thì làm gì có nền dân chủ khi đã có nền dan chủ đa nguyên ,pháp trị thì con bệnh tham nhũng của đảng cầm quyền tất nhiên phải thuyên giảm việc gì phải bàn nhiều !
  vietnam