Tư tưởng tự do

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  14 phản hồi

  Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do... Ðối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  14 phản hồi

  Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do... Ðối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý.

  Ông Hồ Chí Minh viết câu trên có lẽ trước 1949 khi thế lực còn yếu và còn cần đến các đảng phái khác

  Sau 1949, Mao đã thắng, tư tưởng phải được định hướng XHCN, Hồ hoàn toàn theo Mao từ đây, không e dè úp mở gì nữa

  [quote=Phan Sơn]Baron de Montesquieu (1689-1755) đã từng viết: "Tự do là quyền làm bất cứ những gì luật lệ cho phép". Nhưng tiếc thay, khi đến Việt Nam, thì câu nói đó đã biến thành: "Tự do là quyền làm bất cứ những gì luật lệ - còn sơ khai - cho phép!"

  Để chứng minh rằng Montesquieu vẫn chí lý, khi ông đã đưa ra một quy luật mà người ta không thể vượt qua: Đó là, tự do cũng suy tàn khi người ta cảm thấy rằng không cần phải theo luật lệ nào nữa.[/quote]

  Đối với chính quyền : "Tự do là quyền làm bất cứ những gì luật lệ cho phép"

  Đối với dân : "Tự do là quyền làm bất cứ những gì luật lệ không cấm"

  Ở VN, Tự do cũng suy tàn khi người ta cảm thấy rằng không cần phải theo luật lệ nào nữa ! Vì sao ?

  - Vì nhà cầm quyền VN không có khả năng ra HP, ra những đạo luật phù hợp. Nghị định chính phủ lại có trước luật. Hơn 35 năm rồi, luật vẫn sơ khai, không hợp lý

  - Có luật rồi, lại được áp dụng tùy tiện bởi nhà cầm quyền

  - Luật của đảng chỉ đạo tất cả cho nên dân chỉ biết phục tùng theo

  Baron de Montesquieu (1689-1755) đã từng viết: "Tự do là quyền làm bất cứ những gì luật lệ cho phép". Nhưng tiếc thay, khi đến Việt Nam, thì câu nói đó đã biến thành: "Tự do là quyền làm bất cứ những gì luật lệ - còn sơ khai - cho phép!"

  Để chứng minh rằng Montesquieu vẫn chí lý, khi ông đã đưa ra một quy luật mà người ta không thể vượt qua: Đó là, tự do cũng suy tàn khi người ta cảm thấy rằng không cần phải theo luật lệ nào nữa.

  Cụ Hồ rất thích tự do
  Độc thân đến chết chẳng lo gia đình
  Công danh phú quí đều khinh
  Giữ chức chủ tịch một mình một mâm.

  "Dân ta phải học sử ta"
  Sử ta nhìn bác hóa ra kẻ thù
  Kẻ thù làm hại dân ngu
  Toàn dân đứng dậy muốn đù sử ta.

  Cụ Hồ viết là "chế độ ta là chế độ dân chủ bị đàn áp", ai đó đã cắt đi cái đuôi. Cụ đã tiên đoán từ trước, cụ nói có sai đâu. Cụ lại viết tiếp "tư tưởng phải được tự do ca ngợi Đảng và Bác Hồ", người ta lại cắt cái đuôi. Lại tiếp "đối với mọi vấn đề mọi người tự do bầy tỏ ý kiến của mình trong khuôn khổ pháp luật do Đảng đề ra để tìm ra chân lý mà đảng đã vẽ sẵn", người ta lại cố tình cắt cái đuôi câu của cụ thành ra nó sai trong thực tiễn.

  Ông Hồ Chí Minh đã nói điều này từ khi ông còn tại chức, nhưng ông đã không làm được, hay làm ngược lại. Nay lôi những lời "ngẫu hứng" để đối phó với từng hiện tượng khách quan trong quá khứ đó ra - để làm kinh điển thì e rằng,cái bản chất mị dân của đảng CSVN sẽ chỉ càng lồ lộ ra thêm dưới ánh mặt trời mà thôi. Hưởng đặc quyền, đặc lợi trong việc bán nước buôn dân đủ rồi, đảng này nên xét lại và bớt tham đi một chút để nhân dân và lịch sử, còn có thể cho họ một bãi đáp an toàn mà họ và thân tộc họ, có thể tồn tại hầu thụ hưởng giầu sang.

  “Chế độ ta là chế độ dân chủ”, chuyện này không có gì để bàn.
  “Tư tưởng phải được tự do…” Tôi không biết sau cái ba chấm (“…”) là cái gì nhưng tạm bàn vào những chữ đã viết ra kia theo quan điểm của mình.

  Đã là “tư tưởng” thì không có gì có thể hạn chế, hoặc giới hạn “tư tưởng” được, vì thế “tư tưởng” luôn có tự do, không cần “phải được” hay “không được” “tự do” gì nữa.

  Thật vậy, một con người cho dù là người nô lệ, người bị tù đày, thậm chí người mắc bệnh tâm thần, người đó luôn sản sinh ra được những tư tưởng của mình, có điều họ không được quyền, được phép, hoặc không có khả năng truyền đạt tư tưởng của họ bằng bất kỳ hình thức nào.
  Vì thế khi nói “tư tưởng phải được tự do”, chúng ta nghe thấy rất xuôi tai, hợp lý, hợp tình, thâm chí có thể xem như là chân lý. Điều này làm cho người nghe cảm nhận về tính “tự do” về tư tưởng của người nói, dẫn đến thái độ cho rằng chúng ta đang sống trong một chế độ dân chủ có tự do tư tưởng. Một kỹ thuật siêu tuyên giáo...!!!????

  Phải chăng đằng sau chữ “tự do” là những động từ “trình bày”, “truyền bá”, “nói ra”, “viết ra” ..v….v…. đã được thay thế bằng cái ba chấm khó hiểu “…” mà người nào đó muốn lấy nó ra và Dân luận cũng đồng tình như thế…!!!???

  Tiếp tục đến câu kế tiếp “Ðối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý.”

  Điều này thì không còn liên quan gì đến “tư tưởng” nữa rồi, chỉ là những vấn đề phát sinh sau khi tư tưởng được ứng dụng trong thực tế. Khi đó, “mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình” là được qui định theo pháp luật để “góp phần tìm ra chân lý”. Khà, khà, khà……!!!

  Hồ Chí Minh chưa bao giờ đưọc xem là người tầm thường!

  Chính Tố Hữu người thân cận của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết :

  "Bác Mao không ở đâu xa,
  Bác Hồ ta đó chính là bác Mao "

  Nếu vậy , ai muốn tìn hiểu tận gốc tư tưởng Hồ Chí Minh là gì, nên phải hiểu Mao Trạch Đông là ai , tư tưởng Mao Là gì mà TQ ca ngợi vĩ đại thế .Cái thủ đoạn kêu gọi" Trăm hoa đua nở , trăm nhà đua tiếng " của Mao thực chất có phải là dân chủ không ?
  Tương tự ta sẽ hiểu Hồ Chí Minh là ai và tư tưởng ông ta là gì ? Có thể đây là việc khó . Vì việc làm và lời nói đôi khi không đi đôi với nhau. Thế thì ta hãy phân tích trên di sản lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đi .
  Di sản lớn nhất mà Hồ Chí MINH để lại cho dân tộc Việt nam là lớp học trò xuất sắc của người .Đó là Lê Duẩn , Trường Chinh, Phạm Văn Đồng ...
  Lê Duẩn thì sáng tạo ra công thức :Đảng lãnh đạo , Nhà nước quản lý , nhân dân làm chủ .
  Trường Chinh thì làm cải cách ruộng đất vụng về , nhưng tuyên truyền thì hơn hẳn Gobel, chỉ cần nói 3 lần thì dối trá đã thành sự thực .
  Phạm Văn Đồng thì Yêu chủ nghĩa xã hội là yêu nước .

  Họ chính là những người cộng sản .

  Mà cộng sản thì Tổng thống Thiệu đã nhận xét xác đáng : Đừng nghe họ nói , hãy xem họ làm .

  Ông Hồ không đúng, cũng không sai. Và cũng chẳng có tư tưởng gì như ông ta từng thú nhận.

  Quảng cáo dân chủ, kêu gọi tự do bày tỏ ý kiến chỉ là cái bẫy ông ta gài ra để theo dõi lập trường của từng người. Ai khờ dại mở miệng nói lời đi ngược với đường lối ông ta thí sẽ bị tiêu diệt. Chính ông ta đã từng phát biểu như thế.

  Chính quyền VN hiện nay đang đi ngược lại những điều ông Hồ dã thực hành năm 1945-1946. ĐCSVN hãy làm như ông Hồ đã làm những năm 1945-1946: Hiến pháp dân chủ, Đa nguyên, đa đảng, để những người không CS giỏi tham gia chính phủ, làm bộ trưởng, thứ trưởng. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh mà họ cần theo. Thực tế là ĐCSVN đang làm ngược lại tư tưởng Hồ Chí Minh chứ không phải đang làm theo như họ vẫn rêu rao.

  Câu trả lời rất đơn giản: cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của miền nam đã từng nói: "Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!"

  Hồ Chí Minh đúng hay Nguyễn Văn Thiệu đúng?