Tự do ngôn luận kiểu "Cách mạng"

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  3 phản hồi

  Theo Hữu Loan, khi một nhà báo hỏi: “Như vậy là Cách mạng đã cấm tự do ngôn luận?”

  Ông Trường Chinh sửng sốt: “Anh nói sao? Các anh được tha hồ tự do chửi đế quốc đó thôi.”

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Mình thì nghĩ tới Thái lan khi ai đó phê phán cái gì cũng được. Đụng tới vua bị ở tù ngay. Các bạn có qua Thái thì coi chừng.

  Nếu "yêu nước là yêu XHCN" và "tự do ngôn luận là được tha hồ tự do chửi đế quốc" thì VN hôm nay là đất nước của những kẻ phản quốc có được quyền tự do ngôn luận.

  Dưới đây có lẽ là phiên bản gốc của chuyện hài hước đó:

  They told this story which President Reagan once told in public:

  A soviet and an American are arguing about liberty in their countries:

  The American says: You see in our democracy I have the right to go to Washington, To enter the White House, to smash open the Oval office door and punch the President desk and say "I don't like the way you’re running the country."

  The Russian citizen answered: "We also have the right to go to Kremlin Citadell, to open the door and punch the desk of the General Secretary of the Party And "I disagree the way President Reagan rules the USA …."