Tư cách động lập của Việt Nam

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  3 phản hồi

  Quý quốc chớ lo không có ngày độc lập, mả chỉ nên lo quốc dân không có đủ tư cách độc lập. Thực lực của quý quốc là dân trí dân khí và nhân tài!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Thực sự cầu thị mà nói: Trung quốc văn minh hơn ta cả thiên niên kỷ. Thế nhưng cũng thực sự cầu thị mà nói: có cái họ già lão hơn ta đến cả thế kỷ.

  Riêng câu nói của ông Lương Khải Siêu thì quá đúng. Chính vì thế nên khi hoạt động cách mạng vào đầu thế kỷ XX, ở nước ta mới có hiện tượng người muốn dựa vào cường quốc này, người muốn dựa vào cường quốc khác để tìm đường cứu nước. Cụ Hồ muốn dựa vào Liên xô nên sau này nước ta mới "độc lập trong phe XHCN do lien xô lãnh đạo" và xảy ra bao nhiêu bi kịch cho cả đến ngày nay chưa hết. Cứ xem trong dự thảo hiến pháp có hai ông Tây ngôi ftrong hiến pháp của ta thì thấy ta "độc lập" như thế nào?
  Bay giờ mới thấm thía câu nói của vua Bảo Đại "Thà làm dân của nước độc lập còn hơn làm vua của nước nô lệ". Còn nhiều vị lãnh đạo của ta hiện nay lại muốn "thà làm em của Trung quốc còn hơn bị mất ghế". Chẳng biết như thế có đúng không? Bao giờ ta mới ngửng đầu: "Tôi là dân của nước độc lập" ???