Trách nhiệm công dân

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  0 phản hồi

  Chúng ta có thể trách cứ cơ quan công quyền không “công khai minh bạch”, không thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, không có những giải pháp tức thời và lâu dài cho tất cả những tiêu cực xã hội... Nhưng, đã lần nào bạn yêu cầu tính minh bạch, công khai chưa? Hay bạn ngại phiền phức? Đã lần nào bạn dũng cảm chỉ ra khuyết điểm của công chức nơi cơ quan họ chưa? Đã khi nào bạn thử đề nghị một giải pháp quyết liệt chưa? Bạn có thể nói rằng: mình tôi nào làm được gì? Phải, mình bạn không làm được, nhưng nếu chúng ta cùng hành động, tôi tin chắc nền công vụ phải thay đổi.

  Sự thật thì người dân - chúng ta vẫn chưa thực hiện quyền làm chủ một cách quyết liệt. Hay nói khác đi, chúng ta vẫn chưa thực hiện trách nhiệm của chính mình, chưa đòi quyền được biết, được bàn, được làm, được giám sát...

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi