Thế nào là một Đảng hỏng?

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  5 phản hồi

  Một Đảng mà dấu diếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính...

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  Một người mà viết chữ Việt xấu như cua bò như người nước ngoài mới học,gạch xóa tùm lum,viết di chúc 3,4 năm cũng chưa xong,lầm lộn D thành Z(Lê Zuẩn),PH thành F(Fương Fáp),...lại có thể viết được hàng loạt những lời" dạy đời" như trên và thậm chí gom lại thành sách sao(ngoại trừ có người khác viết giùm rồi đề tên mình vào ) ?!Rõ là cái tên Hồ Chí Minh không những làm tàn mạt đất nước mà còn làm biết bao người thành điên khùng ,hoang mang ngơ ngác .

  "Một Đảng mà dấu diếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng." Thế thì cái Đảng CS này hỏng thật rồi, hỏng be hỏng bét vì chuyên môn giấu khuyết điểm và giấu cả những tội lỗi mà mọi người đều biết.

  [quote=dân xứ Lừa][quote]Một Đảng mà dấu diếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính...

  — Hồ Chí Minh trong cuốn "Sửa đổi lối làm việc"[/quote]

  Dù đảng ấy có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính... nhưng đảng ấy chỉ nói ở cửa miệng mà không chịu sửa khuyết điểm hoặc cơ chế của đảng ấy làm cho sự sửa khuyết điểm bất khả thi, THÌ SAO?[/quote]
  Tiếp lời "Bác" dạy :...và Đảng đó cần phải biết giữ lại quyền lãnh đạo để sửa chữa khuyết điểm.Kiên quyết không để các đảng phái khác phải chịu hậu quả về việc làm của mình.Càng lâu càng tốt.Như thế mới là một đảng mạnh và biết lãnh đạo.

  NCM

  [quote]Một Đảng mà dấu diếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính...

  — Hồ Chí Minh trong cuốn "Sửa đổi lối làm việc"[/quote]

  Dù đảng ấy có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính... nhưng đảng ấy chỉ nói ở cửa miệng mà không chịu sửa khuyết điểm hoặc cơ chế của đảng ấy làm cho sự sửa khuyết điểm bất khả thi, THÌ SAO?