Minh bạch và nguy cơ kinh tế

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  4 phản hồi

  Trong một xã hội không có minh bạch về thông tin thì những người làm ăn lương thiện chết hết, vì sẽ bị những thằng lừa đảo cướp hết khách hàng. Người bán đồ rởm thì sẽ lãi, người bán đồ thật sẽ không thể sống được. Thế tức là nguy cơ rất lớn!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Câu nói của Ts Lê Đăng Doanh có lẽ sẽ mất lòng mười mấy vị thành viên trong BCT . Nhưng có lẽ là niềm vui và phấn khổi cho hàng chục triệu người nào biết quan tâm đến đời sống của con người và vận mệnh cùa Đất Nước !!!...

  Ông TS Lê Đăng Doanh dùng chữ "những thằng" trước Bộ Chính trị không biết có đụng chạm đến quí ngài đang ngồi ở đấy?

  - Ông Doanh có ý thức hay ám chỉ rằng các ngài trong BCT là những "thằng lừa đảo"?

  - Các ngài trong BCT có ý thức chính mình là những "thằng" tồi bại như thế? Hay họ cho rằng lừa đảo là chuyện tự nhiên, không đáng trách, và ông Doanh... nói sai?

  Tiến sĩ Lê Đăng Doanh thuyết trình trước Bộ Chính Trị viết:
  Trong một xã hội không có minh bạch về thông tin thì những người làm ăn lương thiện chết hết, vì sẽ bị những thằng lừa đảo cướp hết khách hàng. Người bán đồ rởm thì sẽ lãi, người bán đồ thật sẽ không thể sống được. Thế tức là nguy cơ rất lớn!

  Hehe, có thật là ông tiến sĩ Lê Đăng Doanh thuyết trình trước bộ chính trị với lời lẻ trung thực như trên ?

  Kết quả thì thế nào ? Hiện thời cá nhân và gia đình ông ta có còn "hiện diện" trên quả địa cầu này hay không ?