Kinh tế và chính trị

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  5 phản hồi

  Kinh tế thị trường không thể phát huy tác dụng nếu không đi đôi với Nhà nước pháp quyền. Kinh tế chỉ có thể phát triển một cách bền vững trong môi trường cạnh tranh. Người tài chỉ có thể xuất hiện thông qua sự lựa chọn dân chủ. Và theo tôi, trước hết, người tài phải được lựa chọn một cách thực sự dân chủ, ngay cả người tài trong Đảng.

  Nếu một Đảng cầm quyền mà không tập hợp được những người ưu tú, để “đảng trí” không cao bằng “dân trí”, thì rất dễ xảy ra tình trạng, Đảng sẽ dùng quyền hành để lãnh đạo thay vì dùng khả năng thuyết phục và vai trò tiên phong của mình. Chỉ riêng ý chí chính trị không thể chống tham nhũng. Không có cơ chế để lựa chọn người tài, không có công cụ để giám sát và chế ước quyền lực một cách hữu hiệu thì không thể nào có được một hệ thống chính trị trong sạch và phục vụ tốt cho dân được.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  Ở nước ta có một điều lạ là khi quan chức bị thất sủng thì mới nghĩ đến dân, khi về hưu thì quan chức mới trở thành người tử tế, tuổi đảng nhiều thì hiểu Dảng nhiều và trở nên chửi Đảng, đánh giặc xong là đánh dân.

  Các nước làm kinh tế để làm chính trị (phát triển kinh tế đem lại quyền lợi cho dân nhiều hơn, "việc nhân nghĩa cốt ở yên dân"- Nguyễn Trãi) còn ở nước ta thì ngược lại làm chính trị để làm kinh tế (đề ra chủ trương chính sách, làm quan trước rồi mới làm kinh tế).

  Cái gốc của các sự khác biệt đó là:

  CHÍNH TRỊ CỦA CÁC NƯỚC LÀ TẤT CẢ ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO NGƯỜI DÂN, CÒN Ở TA THÌ TẤT CẢ LỢI ÍCH ĐEM LẠI CHO ĐẢNG.

  Vậy thì muốn giải quyết mọi vấn đề để đi vào quỹ đạo chung thì chỉ có cách duy nhất là:

  BỎ NGAY VAI TRÒ LÃH ĐẠO ĐỘC QUYỀN CỦA ĐẢNG CS

  kinh tế thị truờng định hướng xhcn=cú có gai,nửa này nửa nọ,không ra cái gì!
  giờ ở vn đã xuất hiện các khái niệm mới:chủ nghĩa tư bản hoang dã/dã man,tư bản đỏ(y hệt như bên China thôi!)

  Nhà nước Pháp quyền (NNPQ)là gì? Cụ Kiệt hiểu thế nào là NNPQ?

  Thực sự bốn từ này rất xa lạ với các quốc gia Á Phi. Nó chỉ mới xuât hiện từ thế kỷ 17 và có nghĩa là mọi sinh hoạt xã hội và cai trị đều phải dựa trên luật lệ. Không ai có quyền đứng ngoài hay trên luật kề cả kẻ cầm quyền . Các luật lệ phải tôn trọng quyền con người và được phổ biến rộng rãi.

  Ý niệm NNPQ phát xuất trong văn hóa phương Tây. Hơn 2000 năm trước, Cicero một nghị sĩ La mã và nhà hùng biện nói về pháp luật thế này: "chúng ta muốn tự do thì hãy làm nô lệ cho luật pháp". Một trong các kinh sách Do thái giáo dạy vua không được sỡ hữu quá số cung tần mỹ nữ hay thâu gom quá số trâu bò dê cừu cho phép. Luật lệ đặt vua làm đối tượng thời trước Công nguyên. Hoang tưởng trên phương diện bắt vua tuân thủ nhưng là lý tưởng khi một Giám mục Anh giáo hàng trăm thập nguyên sau đó tụ tập các Bá tước Anh, dồn Vua Anh vào thỏa ước vĩ đại Magna Carta vào thế kỷ 13.

  Vào thế kỷ 16, 17 cả Âu châu bàn luận về hiệp ước giữa chính quyền và dân chúng từ John Locke, tới Rouseau hay Montesquieu. Người ta không còn coi NN đương nhiên muốn cư xử với dân thế nào cũng được. Kiểu quân xử thần tử thần bất tử bất trung (vua bảo chết, không chết là phạm tội bất trung) của vua ta, vua tàu. Không cón ai tin Vua là do trời sai trị dân kiểu Thiên tử phụng mạng Trời. Tứ khi Galileo Galilei khám phá ra Mặt Trời đứng yên và Newton phổ biến thuyết trọng lực hay qui tắc chuyển động của vật thể, khoa học và lý trí lên ngôi. Những ai dựa hơi thần thánh bị lột mặt nạ! Đây là thời gian con người bàn về pháp luật để sống với nhau.

  Âu châu nơi phát sinh tư duy dân chủ nhưng Mỹ lại là nơi thiết lập ra NN PQ đầu tiên.

  Tôi không biết ông Kiệt nói NNPQ nào trong khi triết lý cai trị là NN Lenin, trên nguyên tắc là NN giai cấp. Taị VN làm sao có NN Pháp quyền khi đảng vẫn dành quyền độc tài cai trị và sự cai trị không do dân chuẩn thuận như một hợp đồng? Hệ thống cai trị chồng chéo, Quốc Hội, Tư pháp chỉ là anh hề do đảng giật giây? Người ta tốn tiền để mang mặt nạ dân chủ pháp quyền cho chế độ.

  Người ta không thể nào có NNPQ khi không biết NNPQ là gì. Mà không có NNPQ thì giao thương buôn bán với các nước có nền kinh tế thị trường sẽ bị hạn chế. Không ai tin có tranh chấp sẽ được xử sòng phằng nên mức độ rủi ro đầu tư rất cao. Trong nước doanh nhân không có cơ hội đồng đều khi cạnh tranh. Nhóm thân quen và thái tử đảng cứ đốt tiền quốc dân. Doanh nghiệp tư nhân cứ méo mặt hối lộ mới có vé vào cửa thị trường. Đất nước làm sao khá đây?

  Kinh tế thị trường không thể phát huy tác dụng nếu không đi đôi với Nhà nước pháp quyền.

  => Nếu vậy thì trước hết tại sao không đề nghị cụ thể nên dẹp bỏ "Nhà nước pháp quyền XHCN" đi để thành lập "Nhà nước pháp quyền" mà thôi.

  He he bác Kiệt cứ thích nói nửa vời, quả là thủ tướng kiệt xuất

  Không biết cụ Kiệt nói câu này lúc cụ đang đương chức hay lúc cụ đã về hưu. Thông thường đến lúc người ta về hưu, không bận rộn công việc mới ngẫn nghĩ lại sự đời và mới sáng mắt ra, mới nhân biết trước kia mình đã sai lầm. Còn có trường hợp lúc đương chức đương quyền thì quên nhân dân, nhưng khi bị thất sủng thì mới nghĩ đến nhân dân và có khi lại đứng về phía nhân dân để chống lại những điều mình đã ban hành trước kia. (BVN)