Khoảng cách giàu nghèo

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  3 phản hồi

  Phát triển là gì? Phát triển là người ta khai thác năng lực tự nhiên của con người một cách hệ thống và có tính hiệu quả cao nhất, mà năng lực của con người thì không giống nhau. Một người học 20 tiếng một ngày thì không thể đem so với một người học 2 tiếng đã ngủ gật được. Vào những năm tôi học đại học, không có đèn điện như bây giờ, tôi phải học bằng đèn dầu. Số lượng dầu mà tôi thắp để học bằng tiêu chuẩn của hai gia đình đông con. Ngày xưa một gia đình đông con được 5 lít dầu/tháng, và tôi đốt 10 lít/tháng để học.

  Tôi nghĩ rằng những người học 2 tiếng/ngày không thể đem so với tôi được. Khoảng cách giàu nghèo không chỉ là khoảng cách của sự may mắn mà còn là khoảng cách của sự phân bố tự nhiên các năng lực của con người. Cho nên, chúng ta phải thừa nhận khoảng cách ấy một cách khách quan mà chúng ta không thể khắc phục triệt để khoảng cách ấy được.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Muốn nói về phát triển thì cần trước hết xác định phạm trù nghị luận. Trong tâm lý học thì nghiên cứu tiến trình từ bào thai đến lúc chết của con người. Trong địa ốc phát triển là khai phá miềng đất để xây dựng cơ sở hạ tầng trước khi xây dựng các kiến trúc khác. Còn trong lãnh vực kinh tế là tỉnh trạng từ nông nghiệp qua công nghiệp, tiến tới thông tin và kinh tế tri thức.

  Nói khơi khơi không dám lạm bàn sợ râu ông nọ cắm cằm bà kia.

  Khoảng cách giàu nghèo hợp lý, nghĩa là do có sự chênh lệch tự nhiên về khả năng và năng suất lao động còn chấp nhận được. Chứ do ăn cắp, ăn trộm, tổ chức cho người nhà làm ăn kiểu cơ quan sân sau như các cán bộ đảng vẫn làm thì chấp nhận thế nào được.

  Câu của ông NT Bạt nói về phát triển thì có gì hay đâu, không phải là danh ngôn thì đưa vào đây làm gi? Nên dành diện tích này để đăng những câu hỏi người dân thắc mắc xem ai có thể trả lời, ví dụ câu hỏi "Quê hương chủ nghiã Mác ở Đức, tại sao người Đức không theo?" "Người Nga dạy cho các dân tộc khác đi theo CNCS, tại sao chính người Nga lại phá bỏ CNCS?" Hoặc có thể đăng những câu người khác nhận định về Hồ Chu tịch, thay cho những câu HCT nói mà làm ngược lại, ví dụ câu cụ Phan Bội Châu nhận định về HCT: " Trong những người xuất dương hoạt dộng CM thì Nguyễn Ái Quốc là người sắc xảo nhất, nhưng NAQ lên cầm quyền thì nước loạn." Đây là câu nói về HCT hay nhất trong những câu nói về HCT.