Động cơ không tải!

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  1 phản hồi

  Mỗi Đảng bộ là một động cơ. Thiên chức của động cơ ấy là phải đem lại sản phẩm.Trước hết là lựa chọn ra những con người trung thực, trí lực, gạt bỏ những dối trá, hèn kém. Không làm được như vậy, thì đơn giản chỉ như động cơ chạy không tải, dẫu có còn chạy.

  Và điều cần nói nhất là khi một máy chạy không tải, nó vẫn ngốn nhiên liệu. Nhiên liệu cho động cơ tổ chức Đảng cơ sở là thời gian, công sức, vật chất... nhưng quan trọng nhất là kỳ vọng, niềm tin của đảng viên, của người dân. Đừng nói rằng nguồn nhiên liệu ấy không bao giờ cạn.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Trích dẫn:
  Mỗi Đảng bộ là một động cơ. Thiên chức của động cơ ấy là phải đem lại sản phẩm. Trước hết là lựa chọn ra những con người trung thực, trí lực, gạt bỏ những dối trá, hèn kém. Không làm được như vậy, thì đơn giản chỉ như động cơ chạy không tải, dẫu có còn chạy.
  Và điều cần nói nhất là khi một máy chạy không tải, nó vẫn ngốn nhiên liệu. Nhiên liệu cho động cơ tổ chức Đảng cơ sở là thời gian, công sức, vật chất... nhưng quan trọng nhất là kỳ vọng, niềm tin của đảng viên, của người dân. Đừng nói rằng nguồn nhiên liệu ấy không bao giờ cạn.

  Thử so sánh ba tình huống sau vốn đều không sinh ra sản phẩm:

  - máy còn chạy nhưng không tải (nên vẫn tốn nhiên liệu)
  - máy ngưng chạy (vẫn choán chỗ, tốn mặt bằng)
  - dẹp bỏ máy (bán đi, lấy được tiền cho việc khác)

  Vậy thì ta nên chọn cái nào?