Độc quyền thông tin và dối trá

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  2 phản hồi

  Độc quyền thông tin có nghĩa là độc quyền dối trá.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  ĐỘC QUYỀN THÔNG TIN VÀ ĐỘC QUYỀN DỐI TRÁ

  Bác nào đưa ra chủ đề hay thế, mới đọc đã thấy hấp lực đồi dào.Tôi phải viết lại vì theo cách viết của tôi ''Đq thông tin & Đq dối trá'' là 2 quyền khác nhau, độc lập tương đối với nhau, tôi cũng dễ mà các bác cũng thấy con đường bình loạn của chúng ta giống với xa lộ hơn.

  -Khi cần đến khối đại doàn kết dân tộc thì nói : Đảng, nhà nước và nhân dân Việt nam, nhưng khi nói đến quyền thì phải nói khác.
  -Dối trá: tôi không muốn gây gổ với bác, nhưng như tôi thấy, chữ này dùng cho dân, tức chúng ta. Còn đối với cấp trên như nhà nước chẳng hạn thì phải dùng từ: Mỵ dân(demagogism). Từ mỵ dân mặc dù tính chiến đấu không cao bằng cái từ của bác nhưng nghe giống giới hàn lâm hơn, nếu không tin bác cứ dùng mà xem.
  -Quan hệ giữa thông tin và dối trá: cái quan hệ này quá rộng nên lại phải nói thêm là tôi đang nhìn bằng đôi mắt nhỏ cũ kỹ của tôi. Thông tin là phương tiện để phổ biến tin tức, kiến thức, và chuyển tải các đơn vị thông tin khác. Nếu không co thông tin là phương tiện thì sự dối trá hay mỵ dân chỉ là những khối vật chất vô hình và chết dần chết mòn. Với thông tin tốt, sự dối trá hay mỵ dân có thể trở thành vũ khí, có thể vũ khí ấy có sức mạnh phi thường vượt xa trí tưởng tượng thông thường của chúng ta.

  Bác nào có hoa tay thử vẽ ra bức tranh hoàn chỉnh cho tôi xem với, hy vọng là hoành tráng chứ như tui thì cộc cằn quá. Tôi chờ tin các bác.