Độc lập - một khái niệm hẹp!

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  0 phản hồi

  Nếu xét một quốc gia hay một dân tộc, như một tập hợp về lãnh thổ về con người, thì có thể thấy, không có nước nào độc lập cả! Hành động của những người ở một nơi xa chúng ta hàng vạn dặm có thể ảnh hưởng đến chính đời sống hàng ngày của chúng ta. Và trong bối cảnh đó sự phụ thuộc lẫn nhau, sự nương tựa vào nhau là những khái niệm càng có ý nghĩa sống còn đối với mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Mở cửa, hội nhập, đóng góp những giá trị của mình cho thế giới, hấp thu những cái hay cái đẹp của những người khác là con đường thúc đẩy sự phụ thuộc, đẩy mạnh các tương tác.

  Thế mới thấy độc lập chỉ là khái niệm hẹp, có giá trị tương đối, không phổ quát, cái ngược lại – sự phụ thuộc, sự nương tựa vào nhau - mới là phổ quát, mới thực sự quan trọng!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi