Đảng làm thay tất cả!

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  1 phản hồi

  Các lãnh đạo nhà nước và chính phủ vừa là thành viên trung ương đảng, thậm chí là thành viên ban bí thư, hay bộ chính trị, đồng thời lại là đại biểu quốc hội. Sự phân quyền rõ ràng giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp không được thể hiện trong cơ chế chính trị hiện tại ở VN. Có thể nói Đảng làm thay tất cả!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Đó là cấu trúc của thể chế độc tài đảng trị kiểu Macxit. Trong cấu trúc này có đủ các bộ phận: lập pháp, hành pháp và tư pháp nhưng chúng không độc lập mà phụ thuộc vào sự lãnh đạo, điều khiển, chi phối của ĐCS. Đề cao đảng quyền, đảng trị, đúng như ta thường nghe là tam quyền đồng quy. Nhưng trong chính thể dân chủ tự do thật sự thì tam quyền độc lập tức là tam quyền phân lập, đề cao pháp quyền - pháp trị, dân quyền - dân trị.