Dân ngu và cai trị

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  4 phản hồi

  Thật may phước cho nhà cầm quyền nào có người dân không biết suy nghĩ!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Không phải "hài hước và mỉa mai" mà là BI KỊCH.
  " Chuyên chế và bạo lực" "đàn áp" nhân dân buộc dân phải "tung hô" kẻ đàn áp mình, buộc dân phải coi "lãnh tụ quốc gia là thánh".
  Nói khác, nghĩ khác với cái bị bắt buộc thì sẽ bị bạo lực nghiền nát ngay. Không những thế còn bị tru di tam tộc.
  Dưới thời Mao Trạch Đông, ai dám không tung hô Mao? Ai dám không cầm khư khư Mao tuyển trên tay? Ai dám mở đầu câu nói không trích lời Mao? Dù Mao đày đoạ toàn dân trong địa ngục TQ. Dù chế độ Mao giết chết 52 triệu dân TQ chỉ trong thời gian ngắn.
  Dân Bắc Triều Tiên, ai dám không khóc hơn cả cha chết khi cha, con, ông cháu họ Kim có người đi chầu Diêm Vương? Dù dân BTT bị chết đói hàng triệu người? Dù dân Triều tiên phải sống cuộc sống của tù nhân trong cái nhà tù lớn BTT, còn cai ngục là gia đình cha truyền, con nối bất tận nhà họ Kim sống xa hoa, phè phỡn?
  Các NN chuyên chính bạo lực đàn áp tàn bạo để làm " tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của một dân tộc, làm tê liệt sự hoạt động tinh thần của nhiều thế hệ, ra sức nô dịch toàn bộ tinh thần của nhiều thế hệ" (TTTĐ).
  Điều đó giải thích tại sao dân các nước "xứ lừa" lại cam chịu sống đày đoạ, không những thế còn "tung hô kẻ đàn áp chính mình" trong thời gian dài, tới mấy thế hệ như vậy.

  [quote]Thật may phước cho nhà cầm quyền nào có người dân không biết suy nghĩ!

  — Adolf Hitler[/quote]

  Nói như vậy chỉ đúng cho nhà cầm quyền độc tài.

  Đối với những nhà lãnh đạo/chính quyền dân chủ thật sự của dân, do dân và vì dân thì có lẽ phải ngược lại. Bởi vì họ cần và mong muốn dân chúng suy nghĩ, góp ý, phản biện (nhất là qua báo chí, biểu tình) để xây dựng một xã hội dân chủ ngày càng mạnh. Dân chúng được như vậy mới là điều may phước; còn dân chúng lười suy nghĩ chính là điều vô phước vì đại họa sẽ đến nơi.

  Chính vì thế Hitler mới lên cầm quyền và xây dựng đế chế 3. Hitler coi cộng sản là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng cả phát xít với cộng sản đều có điểm chung là chuyên chế và bạo lực. Phản dân chủ là điểm rất dễ nhận thấy trong nền chuyên chính phát xít của đế chế 3. Thật ngạc nhiên, khi tìm hiểu về phát xít Đức, tôi nhận ra rằng mọi đặc điểm của phát xít Đức có thể tìm thấy trong chính chế độ cộng sản ở VN. Điểm hài hước và mỉa mai ở chỗ, nhân dân càng bị đàn áp thì càng ủng hộ nền chuyên chính đó. Xét về khả năng mị dân của Hitler và của cộng sản, bên tám lạng người nửa cân. Bởi thế nhân dân mới có chuyện coi lãnh tụ quốc gia là thánh, nhân dân tung hô kẻ đi đàn áp chính mình.