Dân chủ và sự tham gia

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  2 phản hồi

  Để thể chế dân chủ hoạt động, chúng ta phải tham gia vào nó, chứ không thể đơn thuần là quan sát viên. Những ai không bỏ phiếu sẽ không có quyền than phiền!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Câu này là chân lý hiển nhiên . Ý thức và tham gia việc hình thành, quyết định các việc chung của các công dân trong xã hội mà không có hay có nhưng chưa cao thì không thể có dân chủ .

  Nền dân chủ tôn trọng nguyên tắc dân làm chủ vận mệnh của mình và cộng đồng, nói cách khác sinh hoạt chính quyền do dân kiểm tra, rà soát, đánh giá, bầu chọn . Người chủ đất nước là nhân dân . Khi người chủ đào ngũ, từ chối trách nhiệm làm chủ thì nền dân chủ sẽ bị suy yếu, mai một hay biến mất . Còn nếu một nước chưa có dân chủ mà dân thích quỳ gối nghe lệnh độc tài thì làm sao giành được quyền làm chủ .

  Câu này là chân lý hiển nhiên . Ý thức và tham gia việc hình thành, quyết định các việc chung của các công dân trong xã hội mà không có hay có nhưng chưa cao thì không thể có dân chủ .

  Nền dân chủ tôn trọng nguyên tắc dân làm chủ vận mệnh của mình và cộng đồng, nói cách khác sinh hoạt chính quyền do dân kiểm tra, rà soát, đánh giá, bầu chọn . Người chủ đất nước là nhân dân . Khi người chủ đào ngũ, từ chối trách nhiệm làm chủ thì nền dân chủ sẽ bị suy yếu, mai một hay biến mất . Còn nếu một nước chưa có dân chủ mà dân thích quỳ gối nghe lệnh độc tài thì làm sao giành được quyền làm chủ .