Dân chủ và quyền lực

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  3 phản hồi

  Mọi nền dân chủ đều dựa trên định đề rằng quyền lực là thứ cực kỳ nguy hiểm, và vì thế người ta tìm mọi cách ngăn không cho một cá nhân hay một nhóm nhỏ nắm giữ quá nhiều quyền lực trong thời gian quá dài.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  [quote]Không đúng, các chính trị viên cũng là những cán bộ của quân đội, cũng có quân hàm, cấp bậc quân nhân rõ ràng. Tuy vậy, hình thức ông Tổng bí thư Đảng là Bí thư quân ủy TW, ông Chủ tịch nước là Tổng Tư lệnh Quân Đội, các cán bộ Quân Đội đều là đảng viên có thể là một cách để dân sự lãnh đạo Quân đội. Vấn đề dân sự nào chỉ đạo quân sự thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác.[/quote]
  Cám ơn bác bổ xung cho. Vâng, chính ủy cũng mang quân hàm nhưng thực chất của vai trò là dân sự. Quân đội của các nước có tự do tôn giáo cũng thiết lập hệ thống tuyền úy, các Linh Mục và Thượng Tọa đều mang quân hàm.

  [quote]Tôi nghĩ điều này không vi phạm định đề về giới hạn quyền lực, bới vì quyền lực của Thẩm Phán là do làm đúng theo luật pháp. Quyền lực của thẩm phán là quyền lực của pháp quyền, mà pháp luật thì đâu có giới hạn về thời gian. Ông thẩm phán Tòa Tối cao Mỹ cần phải tại vị càng lâu càng tốt để có thể nắm ngày càng chắc luật pháp Mỹ.[/quote]
  Tôi không hiểu hết ý kiến này. Nhiêm kỳ của Thẩm phán Tối cao ở Mỹ được Hiến pháp quy định, không rõ lý do (theo wiki thì có nhiều lý do nhưng chỉ phỏng đoán, suy luận). Và hiện quy định này đang bị nhiều chỉ trích.

  Dù nhiệm kỳ TPTC lâu dài nhưng Tòa Tối cao gồm 9, do Tổng thống đề cử và Quốc hội phê chuẩn, nên tôi nghĩ cũng rất cân bằng cho nhiều khuynh hướng, không sợ lạm quyền.

  Tuy nhiên theo tôi, xã hội ngày nay tiến nhanh quá nên cấp lãnh đạo ngành tư pháp cần được cập nhật thường xuyên hơn, nếu không thì nhu cấu của xã hội sẽ khó được đáp ứng đúng mức, đúng hướng.

  [quote=Khách]
  Dựa trên ý này tôi xin đưa ra vài câu hỏi về nền chính trị nước Mỹ:
  ...
  - Các Thẩm phán Tòa Tối cao của Mỹ được bảo đảm nhiệm kỳ suốt đời. Như vậy có vi phạm định đề này không? (tư pháp là một trong ba quyền lực của tam quyền phân lập)
  [/quote]

  Tôi nghĩ điều này không vi phạm định đề về giới hạn quyền lực, bới vì quyền lực của Thẩm Phán là do làm đúng theo luật pháp. Quyền lực của thẩm phán là quyền lực của pháp quyền, mà pháp luật thì đâu có giới hạn về thời gian. Ông thẩm phán Tòa Tối cao Mỹ cần phải tại vị càng lâu càng tốt để có thể nắm ngày càng chắc luật pháp Mỹ.

  [quote]
  - [B]Trong các chế độ cộng sản, quân đội cũng phải phục tùng lãnh đạo chính trị (dân sự) từ cấp cao cho đến cấp thấp như trong mỗi đơn vị, chính trị viên mới là người có quyền[/b]. Như vậy so với sự chỉ đạo dân sự trên giới quân sự ở Mỹ, thì khác biệt ở chỗ nào?[/quote]
  [/quote]

  Không đúng, các chính trị viên cũng là những cán bộ của quân đội, cũng có quân hàm, cấp bậc quân nhân rõ ràng. Tuy vậy, hình thức ông Tổng bí thư Đảng là Bí thư quân ủy TW, ông Chủ tịch nước là Tổng Tư lệnh Quân Đội, các cán bộ Quân Đội đều là đảng viên có thể là một cách để dân sự lãnh đạo Quân đội. Vấn đề dân sự nào chỉ đạo quân sự thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

  [quote]Mọi nền dân chủ đều dựa trên định đề rằng quyền lực là thứ cực kỳ nguy hiểm, và vì thế người ta tìm mọi cách ngăn không cho một cá nhân hay một nhóm nhỏ nắm giữ quá nhiều quyền lực trong thời gian quá dài.

  — Aldous Huxley[/quote]
  Dựa trên ý này tôi xin đưa ra vài câu hỏi về nền chính trị nước Mỹ:

  - Một Tổng Thống Mỹ bị giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ (sau thời F. D. Roosevelt) có phải do định đề này?

  - Các Thẩm phán Tòa Tối cao của Mỹ được bảo đảm nhiệm kỳ suốt đời. Như vậy có vi phạm định đề này không? (tư pháp là một trong ba quyền lực của tam quyền phân lập)

  - Giới dân sự Mỹ luôn kiểm soát, chỉ đạo cho quân sự ở cấp cao. Như Tổng thống cũng là Tổng tư lệnh Quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng luôn thuộc giới dân sự. Và gần đây Tướng Chrystal bị buộc phải từ chức vì tuyên bố làm suy yếu sự lãnh đạo của giới dân sự. Sự liên hệ này (dân sự chỉ huy) có phải cũng dựa vào định đề trên để giới hạn quyền lực của quân đội?

  - Trong các chế độ cộng sản, quân đội cũng phải phục tùng lãnh đạo chính trị (dân sự) từ cấp cao cho đến cấp thấp như trong mỗi đơn vị, chính trị viên mới là người có quyền. Như vậy so với sự chỉ đạo dân sự trên giới quân sự ở Mỹ, thì khác biệt ở chỗ nào?