Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  2 phản hồi

  Dân chủ mở rộng phạm vi của quyền tự do cá nhân, Chủ nghĩa xã hội hạn chế nó. Dân chủ duy trì các quyền con người ở mức cao nhất có thể, còn Chủ nghĩ xã hội biến mỗi người thành một đặc vụ, một con số thuần túy.

  Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội không có gì chung, trừ một từ: Bình đẳng. Nhưng hãy để ý sự khác biệt: Trong khi dân chủ tìm kiếm sự bình đẳng từ tự do cá nhân, chủ nghĩa xã hội tìm kiếm bình đẳng trong trạng thái kiềm chế và nô lệ...

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Trích dẫn:
  Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội không có gì chung, trừ một từ: Bình đẳng.

  Dân chủ và chủ nghĩa xã hội(CNXH) có chung một từ bình đẳng: điều này đảm bảo dân chủ và CNXH có chung một mục tiêu là mọi người đều có cơ hội bình đẳng trong giáo dục, phát triển và góp phần xây dựng xã hội theo ý chung.
  Dân chủ đạt mục tiêu bằng cách cho mọi người có quyền tự do còn CNXH bằng chuyên chính độc tài. Điều này có nguyên nhân lịch sử. CNXH ra đời trong hoàn cảnh bóc lột của chủ nghĩa tư bản(CHTB) và chủ nghĩa đế quốc,con đẻ của CNTB. Nay đã đến lúc CNXH và dân chủ đi chung một đường.

  Trích dẫn:
  Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội không có gì chung, trừ một từ: Bình đẳng. Nhưng hãy để ý sự khác biệt: Trong khi dân chủ tìm kiếm sự bình đẳng từ tự do cá nhân, chủ nghĩa xã hội tìm kiếm bình đẳng trong trạng thái kiềm chế và nô lệ...

  Nói như thế hơi trừu tượng. Nhưng sau 30/4/75 một người dân bình thường cũng có thể hiểu rẳng dân chủ miền Nam giúp mọi người giàu sang như nhau; còn cộng sản miền Bắc đè mọi người xuống mức nghèo hèn như nhau. Dĩ nhiên "như nhau" (bình đẳng) chỉ có nghĩa tương đối và áp dụng cho số đông.