Dân chủ là gì?

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  3 phản hồi

  Dân chủ là khi tôi, vợ tôi, con tôi, gia đình tôi ăn rau mà bị ngộ độc thì có người phải chịu trách nhiệm, phải bồi thường, chứ không chỉ nhận được những lời hứa suông "sẽ kiểm tra", "sẽ xử lý" v.v...

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  [quote=vanphu]Dân luận nên có một bài viết (hay dịch)về dân chủ sao cho "dễ hiểu" để khi đọc xong thì tôi còn "nổ" cho bà con nghe và hiểu nữa chứ! Chứ viết thế này đọc sao chịu nổi? _Giả sử tôi trồng rau tôi ăn, hoặc rau người khác trồng, tôi cắt trộm tôi ăn,tôi ngộ độc tôi chết thì sao? Làm gì có ai chịu trách nhiệm? Dân luận có thể giới thiệu cho tôi một cái "link" nào có tài liệu nói rõ về dân chủ (bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp cũng được) để tôi "ngâm cứu" xem sao? Dĩ nhiên là có rất nhiều trên mạng, nhưng ở đây tôi có ý nói: có tài liệu nào mà các bác độc giả đọc rồi mà thấy hay; xin vui lòng giới thiệu. Nhân đây xin phàn nàn một chút: trước đây "trèo trường" vào DL bằng DNS jumper, còn giờ đây sao khó quá, nhưng nhờ "phước đức" của DL mình cũng gặp được một trang "proxy" nhanh hơn "Anonymous X".[/quote]

  1) Độc tài (phong kiến kiểu xưa, phát xít, cộng sản, ...) :
  La dictature, c’est ‘ferme ta gueule’;
  Chế độ độc tài là 'câm họng lại';

  Các tù nhân lương tâm (prisonnier d'opinion) như Huy Thức, Hà Vũ, Đăng Định, Điếu Cày, Minh Hạnh, Phong Tần, ... và gần đây nhất là bác Ngô Hào.
  Họ đều là nạn nhân bị chụp mũ của chế độ độc tài toàn trị CS Mac-Le chỉ vì phát biểu ý kiến về tự do báo chí, ngôn luận, đa nguyên, đa đảng, ...

  https://danluan.org/tin-tuc/20131207/vo-chong-ong-ngo-hao-nan-nhan-cua-s...

  2) Dân chủ (xã hội, tư bản văn minh) :
  La démocratie, c’est ‘cause toujours’
  Dân chủ là "cứ việc nói"
  Những việc như phát biểu ý kiến về tự do báo chí, ngôn luận, đa nguyên, đa đảng, ... thì tự do thoải mái miễn sao không tấn công phỉ báng cá nhân (với bằng chứng)

  Dân luận nên có một bài viết (hay dịch)về dân chủ sao cho "dễ hiểu" để khi đọc xong thì tôi còn "nổ" cho bà con nghe và hiểu nữa chứ! Chứ viết thế này đọc sao chịu nổi? _Giả sử tôi trồng rau tôi ăn, hoặc rau người khác trồng, tôi cắt trộm tôi ăn,tôi ngộ độc tôi chết thì sao? Làm gì có ai chịu trách nhiệm? Dân luận có thể giới thiệu cho tôi một cái "link" nào có tài liệu nói rõ về dân chủ (bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp cũng được) để tôi "ngâm cứu" xem sao? Dĩ nhiên là có rất nhiều trên mạng, nhưng ở đây tôi có ý nói: có tài liệu nào mà các bác độc giả đọc rồi mà thấy hay; xin vui lòng giới thiệu. Nhân đây xin phàn nàn một chút: trước đây "trèo trường" vào DL bằng DNS jumper, còn giờ đây sao khó quá, nhưng nhờ "phước đức" của DL mình cũng gặp được một trang "proxy" nhanh hơn "Anonymous X".

  dân chủ là quyền lực nhà nước được tạo ra bởi nhân dân, sau đó thì quyền lực đấy mới giao cho người thừa hành. Nói "khôn" không chịu được lại còn lợi dụng mà đánh đồng.

  dân chủ trong tập thể là tập thể cho ý kiến về các quyền trong tập thể, khi thực hiện thì giao cho người được tín nhiệm. Người thừa hành là phạm trù con người, liên quan quái gì đến phạm trù Cơ chế tạo ra quyết định của cái từ Dân chủ.

  Nói nhảm hay cố tình nói nhảm vậy mấy ông anh tóc trắng nhuộm màu?