Có công phá rào?!?

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  1 phản hồi

  Lại bài ca ngợi phá rào mới chả phá vách!

  Sao không ai chửi bỏ mẹ những thằng nào đã dựng nên những cái hàng rào của nợ ấy nhỉ?

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Đổi mới thực chất là khôi phục dần dần những cái cũ mà chúng đã phá đi. Đây thực sự là ngu xuẩn khi hiểu một cách máy móc cách mạng là phá cái cũ, xây cái mới. Đúng như câu "Trời làm một trận lăng nhăng/ Ông xuống thằng thằng lại lên ông." Bọn lưu manh ngu dốt tiền án tiền sự tù đầy lên cầm quyền đã trả thù dân. Nhờ ơn Liên xô và các nước đông Âu sụp đổ nên chúng mới sáng mắt ra và phải tìm biện pháp quay về những cái ngày xưa mà chúng đã phá đi. TRước làm cách mạng bài phong phản đế, đổi mới là "thỉnh đế hồi phong" (nghĩa là mời đế quốc và quay về phong kiến). Chúng biết là theo con đường XHCN thì khổ nhưng "đâm lao phải theo lao", nhưng quay về cái cũ từ bỏ con đường XHCN thì lại bị những người lão thành CM đã bỏ xương máu ra vì CNXH phản đối và bản thân chúng mất quyền lợi do CNXH mang lại nên vừa đổi mới vừa giữ lại cái mà chúng "xây" nên, thành ra cứ luẩn quẩn, chứ không dứt khoát như các nước Đông Âu.