Chế độ Toàn Trị

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  2 phản hồi

  Chế độ Toàn Trị có thể xem là chế độ Độc Tài mà đã tiến thêm một bước dài trên con đường độc tài. Thay vì đóng cửa, xoá bỏ những tổ chức xã hội dân sự (như một số chế độ độc tài quân sự đã làm), chế độ Toàn Trị thay thế chúng bằng các tổ chức xã hội dân sự giả hiệu có vẻ giống như trong các chế độ tự do dân chủ, nhằm ngăn cản bất cứ một hành động độc lập nào ngoài vòng kiểm soát của họ xảy ra trong xã hội. Chính vì thế chế độ Toàn Trị còn tồi tệ và độc tài hơn rất nhiều so với những chế độ độc tài thông thường. Không giống như những chế độ độc tài thông thường, chế độ Toàn Trị luôn kiểm soát mọi mặt của cuộc sống trong xã hội. Nó không những buộc con người trong chế độ phải sống như những nô lệ (của nhà nước Toàn Trị) mà còn buộc họ phải sống thường xuyên trong những sự giả dối. Trên hết nó làm cho toàn xã hội băng hoại đến mức độ việc quay trở lại với tự do và dân chủ là gần như không thể.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  [quote=Trần Hữu Cách]Cũng phải kể đến các chức "ủy" ngồi trên mỗi cần cổ của các vị chủ tịch. Chừng nào người dân Việt Nam mới biết đặt câu hỏi: tổ chức kép này tiêu tốn thêm bao nhiêu của ngân sách nhà nước?[/quote]

  Các chức "qủy" này, ý lộn "ủy", không do dân bỏ phiếu bầu mà cũng không có ghi trong hiến pháp, ngồi trên mỗi cần cổ của các vị chủ tịch, do dân bầu.
  Cái mất dạy nhất là bọn "ủy" này đòi lãnh đạo nhưng chúng nó lại không dám ló mặt chịu trách nhiệm dân sự và hình sự

  Có ai thấy Nguyễn Phú Trọng, Lê Thanh Hải và Phạm Quang Nghị đứng ra chịu trách nhiệm và bị chế tài gì về xã hội chưa ?
  Bọn "ủy" này vừa tốn ngân sách của dân, vừa trốn tránh trách nhiệm nhưng lại đòi lãnh đạo

  Cũng phải kể đến các chức "ủy" ngồi trên mỗi cần cổ của các vị chủ tịch. Chừng nào người dân Việt Nam mới biết đặt câu hỏi: tổ chức kép này tiêu tốn thêm bao nhiêu của ngân sách nhà nước?