Bàng quan và thờ ơ

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  0 phản hồi

  Rồi phẩm chất của mỗi công dân VN chúng ta, ngay kể cả các công chức nhà nước cũng cần phải có những điều cần xem lại. Dường như người ta có thái độ thờ ơ, bàng quan, nếu nói rõ ra thì nhiều khi là vô trách nhiệm với những vấn đề xung quanh mình, với những vấn đề của đất nước mình, của ngành mình, của cơ quan mình.

  Hình như nhiệt huyết công dân của mỗi một cán bộ viên chức của chúng ta nó chỉ còn bộc lộ ở chỗ là buổi sáng uống cà phê, giở báo ra đọc thì bắt đầu mới lại bình luận về Nhà nước, Chính phủ mình thế này, Quốc hội mình lập pháp thế này... các vị ấy bình luận xả láng. Đòi hỏi "người ta" nhiều nhưng không thấy tự đòi hỏi bản thân; cũng không làm gì để chứng tỏ là mình đóng góp thật sự cho sự vươn lên của đất nước, ngay trong lòng mình, ngay trong tổ chức của mình.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi