Bàn về Tự do

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  1 phản hồi

  Tự do là quyền bất khả thương lượng của mỗi con người... Tự do có thể bị kháng cự hoặc trì hoãn, nhưng tự do không thể bị từ chối...

  Vũ khí mạnh nhất trong công cuộc chống lại chủ nghĩa cực đoan không phải là đạn hay bom – mà là lời kêu gọi toàn cầu cho tự do. Tự Do là thiết kế của Tạo Hóa, và là khát vọng của mọi tâm hồn. Tự do là cách tốt nhất để phát huy sự sáng tạo và tiềm năng kinh tế của một quốc gia. Tự do là trật tự xã hội duy nhất dẫn đến công lý. Và tự do của con người là cách duy nhất để đạt tới nhân quyền.

  Mở rộng tự do không chỉ là điều bắt buộc của luân lý – nó là con đường thực tế duy nhất để bảo vệ người dân lâu dài.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Là một lớp người Việt tị nạn CS, kém chính trị tiểu xảo, kém đoàn kết vì thấy nghịch nhĩ là đả kích, ở phe thua CS, sống nhiều thập niên trong lòng nước Mỹ và người Mỹ, tôi cho rằng, Mỹ tuy không tốt hoàn hảo, nhưng Mỹ là một dòng lũ mà ta có thể sống cùng, sống với để phát triển và sinh tồn. Chẳng cần chứng minh, cứ coi cuộc sống và sinh mệnh chính trị của những "con đĩ, thàng điếm" chạy theo Mỹ xin chút bơ thừà, sữa cặn và Người Việt nước ngoài, khúc ruột xa ngàn dậm, một bộ phận không thể tách rời như CS gọi chúng tôi ngày hôm nay thì đủ thấy, với "lũ" Mỹ, người Việt dù yếu đến mấy, cũng sống chung được, không những sống chung mà còn sống hùng, sống mạnh nữa là đàng khác. Còn đảng CSVN thì sao, thắng Mỹ, thắng Pháp, chiếm được toàn bộ Miền Nam, với quân đội, công an và hơn 3 triệu đảng viên nhuần nhuyễn Mác-Lênin và Tư tưởng Bác Hồ, thế mà vân khốn đốn, vẫn không ngóc đầu lên được với Tầu. Đất đai, biển đảo, tài nguyên dần dần lọt vào tay Tầu. Cho đến ngày đến cái quần xà lỏn cũng mất về tay Tầu luôn thì mới chịu hay sao. Sống với "lũ" Tầu không được đâu đảng CSVN ơi!