Bàn về Tự do

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  2 phản hồi

  Tự do không có giới hạn thời gian, tự do không thuộc về riêng một chính quyền hoặc một thế hệ nào, mà tự do là ước mơ và là quyền của mọi con người, mọi quốc gia trong mọi thời đại.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Quan niệm về tự do thì mỗi nơi, mỗi quốc gia một khác. Người Pháp thì cho rằng tự do là danh từ trừu tượng. Còn ở nước mình thì sĩ quan công an CHXHCNVN tên là Hiển bảo đó là danh từ không trừu tượng.

  Trích dẫn:
  Tự do không có giới hạn thời gian, tự do không thuộc về riêng một chính quyền hoặc một thế hệ nào, mà tự do là ước mơ và là quyền của mọi con người, mọi quốc gia trong mọi thời đại.

  — Tổng Thống Vaclav Havel

  Đúng rồi, ngay cả ông Adam và bà Eva, một xã hội chỉ gồm có hai người thôi mà cũng đã "vượt tường lửa" đi tìm tự do bất kể sự trừng phạt.

  Tuy nhiên về ngôn ngữ học thì tự do hơi khác nhau tùy vào văn hóa: trong tiếng Pháp "La liberté" thuộc giống cái; còn ở CHXHCNVN thì tự do thuộc giống đực :D