Anh hùng và tội đồ của dân tộc

 • Bởi Admin
  02/02/2009
  2 phản hồi

  Riêng tôi có nhận xét rằng mỗi cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân ta đều gắn với những vị anh hùng dân tộc. Đó là những con người có chí cao, có gan lớn, đã phất cao ngọn cờ dân tộc, nhờ đó tập hợp được quần chúng đứng lên đánh đuổi quân xâm lược. Nhân dân ta đời đời biết ơn các vị anh hùng đó, đền thờ các vị được dựng ở khắp đất nước.

  Nhưng một điều gần như thành quy luật là sau khi đã “gia ơn” với dân tộc, các vị quên rằng chiến thắng này là do máu xương của bao người dân góp nên, và coi giang sơn đất nước như của riêng mình, do mình cướp lại được từ kẻ thù. Các vị thiết lập một chính quyền nhằm để phục vụ cho lợi ích của mình, của con cháu mình và tận hưởng thành quả chiến thắng. Trên thực tế nhân dân ta CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC LÀM CHỦ đất nước của mình, ngay cả khi đã giành được độc lập. Các cuộc kháng chiến gian khổ chỉ làm được việc thay bộ máy cai trị ngoại bang bởi bộ máy cai trị nội địa. Hôm qua người dân đổ xương máu để làm nên những chiến công hiển hách vinh danh các vị anh hùng, hôm nay họ lại còng lưng làm giàu cho các vị đó và con cháu của họ để trả ơn được làm dân của một nước độc lập. Sức mạnh của khối đoàn kết chống kẻ thù chung ngày càng mai một vì lòng người li tán. Trải qua một vài đời, đất nước rơi vào vòng suy thoái, yếu kém và một nguy cơ mất nước lại xuất hiện.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  "Nhưng một điều gần như thành quy luật là sau khi đã “gia ơn” với dân tộc, các vị quên rằng chiến thắng này là do máu xương của bao người dân góp nên, và coi giang sơn đất nước như của riêng mình, do mình cướp lại được từ kẻ thù. Các vị thiết lập một chính quyền nhằm để phục vụ cho lợi ích của mình, của con cháu mình và tận hưởng thành quả chiến thắng. Trên thực tế nhân dân ta CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC LÀM CHỦ đất nước của mình, ngay cả khi đã giành được độc lập."

  Biết và làm được những gì mình biết có 1 khoảng cách khá xa.Dân VN mình biết rỏ,rất rỏ những điều tệ hại của đảng CS đối với Dân Tộc va ngay với chính bản thân họ,gia đình họ nhưng vì sợ,vì khôn lỏi,vì không thấy trách nhiệm của mình nên mọi việc chỉ dừng lại ở những lời phát biểu,rồi....mọi việc vẫn Vũ Như Cẩn.Đáng buồn cho Đất Nước Tôi.

  Tác giả có vẻ khá chính xác. Nhân dân Việt Nam chưa bao giờ thực sự làm chủ quốc gia, dân tộc. Các bộ máy cai trị thực sự chỉ phục vụ cho lợi ích giai cấp thống trị, nhân dân chỉ việc mà tôn thờ. Dân chủ là khái niệm chưa bao giờ tồn tại trên thực tế ở đất nước này. Điều này có vẻ là một bi kịch dân tộc.