Ngày này năm xưa

  • Thưa độc giả, hôm nay là một ngày buồn tẻ, bởi vì không có sự kiện lịch sử nào được ghi nhận vào ngày hôm nay cả...