Thủ tướng: Đòi hỏi dân chủ, pháp quyền của nhân dân là tất yếu

 • Bởi Admin
  31/08/2014
  22 phản hồi

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Chính phủ nhận thức rõ đòi hỏi về dân chủ, pháp quyền của nhân dân, của xã hội là đòi hỏi mang tính tất yếu, khách quan và cũng là xu thế của thời đại.


  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc.

  Sáng 29/8, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Kết luận số 92 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.

  Báo cáo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên trình bày nêu rõ: Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp thông qua xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các vấn đề về tổ chức cơ quan điều tra, về thi hành án; chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và thi hành án; chỉ đạo công tác bổ trợ tư pháp; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác đào tạo cán bộ tư pháp và các chức danh tư pháp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về tư pháp; hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật…

  Các bộ, ngành và địa phương được chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận số 92 và các văn bản của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương hết sức nghiêm túc. Nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên về công tác cải cách tư pháp được nâng lên rõ rệt.

  Thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Chính phủ tập trung chỉ đạo công tác hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đáp ứng mục tiêu cải cách tư pháp; tập trung các nguồn lực cho việc hoàn thành các chương trình, đề án về cải cách tư pháp; tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, công tác thi hành án; kiện toàn tổ chức và hoạt động của luật sư, trợ giúp pháp lý, công chứng, giám định; xây dựng đội ngũ và đào tạo đội ngũ công chức; bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động tư pháp…

  Ban Cán sự Đảng Chính phủ đề nghị Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, cho ý kiến về những định hướng lớn trong các dự án luật, pháp lệnh để thể chế hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp.

  Đồng thời, sớm cho ý kiến về một số đề án, dự án do các bộ, ngành chuẩn bị liên quan đến cải cách tư pháp; chỉ đạo việc tăng cường triển khai Đề án thí điểm chế định Thừa phát lại tại 13 tỉnh; cho ý kiến về các giải pháp phát triển đội ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý, tăng cường năng lực tranh tụng của luật sư, trợ giúp viên pháp lý trong tố tụng…

  Trong buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Chính phủ nhận thức rõ đòi hỏi về dân chủ, pháp quyền của nhân dân, của xã hội là đòi hỏi mang tính tất yếu, khách quan và cũng là xu thế của thời đại; yêu cầu đặt ra phải xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phải xây dựng cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp mạnh.

  Nhận thức rõ điều này, Chính phủ đã hết sức cố gắng trong quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác tư pháp, cải cách tư pháp.


  Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP

  Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã nêu lên những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của hạn chế, yếu kém để ra sức khắc phục, để làm tốt hơn; những nhiệm vụ sát sườn cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

  Đó là những nhiệm vụ được quan tâm chỉ đạo thường xuyên ở các phiên họp của Chính phủ, đặc biệt là nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đáp ứng mục tiêu cải cách tư pháp; thúc đẩy hoàn thành các chương trình, đề án về cải cách tư pháp…

  “Tinh thần chung của Chính phủ sẽ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quán triệt chủ trương của Trung ương, Hiến pháp, pháp luật, nỗ lực, cố gắng phát huy kết quả đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém, thậm chí là khuyết điểm, phấn đấu làm tốt hơn, hiệu quả hơn công tác tư pháp, cải cách tư pháp”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác xử lý giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân; chỉ đạo, nghiên cứu để sớm có đội ngũ luật sư công hỗ trợ tư pháp giúp cho người dân đi khiếu kiện và kể cả hỗ trợ cho chính quyền trong giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp, chỉ đạo tháo gỡ các vấn đề vướng mắc…

  Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Chính phủ đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 92; đồng thời đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Chính phủ đạt được trong công tác tư pháp, cải cách tư pháp cũng như những nhiệm vụ được Chính phủ đề ra và quyết tâm thực hiện trong thời gian tới.

  Chủ tịch nước đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương liên quan đến công tác tư pháp, cải cách tư pháp, đặc biệt là công tác tuyên truyền; hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án luật; trong quá trình luật hóa Hiến pháp 2013 cần hết sức quan tâm phân công trách nhiệm, kiểm soát quyền lực lẫn nhau giữa các cơ quan.

  Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó có cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ tư pháp, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng; cải cách chế độ công chức, công vụ đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  Tăng cường hơn nữa công tác phòng chống tội phạm bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho hoạt động tư pháp.

  Chủ tịch nước khẳng định, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ trong giải quyết những vướng mắc liên quan đến hoạt động giám định tư pháp.

  Với các đề xuất, kiến nghị của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, của Thủ tướng, Chủ tịch nước yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tiếp thu, xem xét, xử lý, chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

  Theo VGP

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  22 phản hồi

  Văn Minh viết:
  Tôi cho rằng bộ máy chính trị ở Việt Nam vẫn đang nỗ lực chuyển mình để khắc phục khó khăn, giữ vững chế độ.

  Ngày xưa họ chấp nhận bỏ mô hình kinh tế tập trung, thay đổi hết luật pháp, tổ chức để các thành phần kinh tế tư nhân có thể phát triển. Ngày nay với vấn đề là phát triển trì trệ, tham nhũng và mất lòng tin chế độ - họ đang cố củng cố pháp trị, nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước, trao cho dân nhiều quyền hành và tự do hơn.

  Xu thế này không nhất thiết sẽ dẫn tới đa đảng. Nếu họ có khả năng đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của những cá nhân, người dân thường sẽ không đánh đổi cuộc sống yên ổn để lập hội chống lại nhà nước. Đồng thời nếu họ đàn áp mọi nỗ lực chống đối từ khi manh nha, sẽ không có tổ chức nào đủ lớn để có thể có thế quy tụ được người ủng hộ.

  Vấn đề nằm ở chỗ Đảng CS có khả năng đáp ứng các đòi hỏi của dân không?

  Đảng có thể thỉnh thoảng lôi vài vụ tham nhũng ra đánh để lấy lại niềm tin; có thể dùng xung đột biển đảo để làm giảm chú ý đến các bê bối trong nước; có thể vay tiền, tăng tốc độ khai thác tài nguyên, thúc đẩy đầu tư FDI để tạo thêm công ăn việc làm cho dân; tổ chức lễ hội, sự kiện; kiểm soát thông tin báo chí - để qua đó giảm bớt nhận thức tiêu cực về chế độ.

  Nhưng điểm mấu chốt vẫn là phẩm chất, năng lực thực sự của bộ máy nhà nước vì các biện pháp trên đều có giới hạn; Làm thế nào để các bộ máy nhà nước vừa trong sạch, vừa có trình độ, vừa hoạt động hiệu quả là điều rất nhiều người đang mong muốn nhưng chưa thực hiện được. Cái khó nằm ở chỗ người vào Đảng, nhất là khi trở thành lãnh đạo, muốn được nhìn nhận như người thành đạt; và thành đạt được mặc định là phải có tiền - trong khi không lợi dụng chức vụ để làm sai thi không có tiền.

  Ha ha ha, còm sĩ Văn Minh nói rất đúng là chính quyền ở VN hiện nay đã và đang cố gắng tìm cách giữ vững chế độ . . . độc tài đảng trị.

  Trước đây họ phải cho phép phần nào chính sách kinh tế tư nhân vì nếu không làm như thế thì cả nước . . . chết đói, chế độ chưa chắc đã vững được. Họ phải làm như thế để có được tiền viện trợ của các nước tây phương và Hoa Kỳ, và kinh tế có phát triển thì họ mới có cái để mà . . . vơ vét.

  Cũng với chính sách thu hút sự ủng hộ của phương tây, họ phải nới rộng chút xiú tự do cho dân chúng, chứ chẳng phải họ muốn cho dân chúng được tự do hơn. Ngoài ra, cũng phải kể đến những cái vượt khỏi tầm kiểm soát của họ, như hiện tượng internet, họ có muốn khép chặt cũng không được. Thời đại của các bức màn sắt và màn tre đã thành chuyện . . cổ tích.

  Quan điểm cho rằng "nhà nước trao cho dân nhiều quyền hành và tự do hơn" hoàn toàn đi ngược lại với tinh thần tự do và dân chủ vì tự do và dân chủ là những quyền tự nhiên của mọi người, chứ không phải là cái mà chính quyền có thể đưa cho hay lấy đi.

  Nói thẳng ra, chính quyền nước nào cũng muốn có nhiều quyền lực để tha hồ hành động theo ý muốn. Chỉ có điều, ở những nước có dân chủ chính quyền không thể có quyền lực vô biên vì luật pháp và cơ chế tổ chức không cho phép điều đó.

  Ở VN, làm thế nào để dân có được tự do và dân chủ, làm thế nào để diệt tham nhũng khi chỉ có một tổ chức (hiện nay là đãng CSVN) độc quyền lãnh đạo, tha hồ tự tung tự tác, và cấm đoán việc chỉ trích các chính sách cũng việc làm của chính quyền?

  Ui, trong đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa, cỡ đại tá Trần Đăng Thanh ho 1 tiếng, bọn hiệu trưởng đại học bu lại đầy nhóc nghe khứa nói . Đã vậy, Trần Đăng Thanh hét 1 tiếng mấy khứa nín khe mặc cho ông ta mạt sát như mắng con nít hư, thì cỡ Thủ tướng Góc Ba Ết cần bao nhiêu bằng hay bằng gì từ các trường đại học xhcn, chỉ cần cho lon ton gọi điện tới lấy . Cần quái gì học cho mệt đầu ra!

  Trời phú cho ông thủ tướng này có trí thông minh tuyệt vời, 11 tuổi đi bộ đội, cả đời không đi học ở các trường phổ thông và đại học ngày nào mà có trình độ văn hóa là đại học. Trời lại còn phú cho ông ta có 2 cái lưỡi nữa. Xin chứng minh ngay, đối với lúc này, đối với người này thì ông ta dùng một cái lưỡi, đối với người khác, lúc khác thì ông ta lại dùng một cái lưỡi khác. Nay nhé, khi nói với nước ngoài thì ông ta đòi người ta phải công nhận nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường. Nhưng khi nói với người trong nước thì ông ta cứ một mực khẳng định nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường ĐỊNH HƯỚNG XHCN. Thế hóa ra ta có hai nền kinh tế à?. Đối nội một khác, đối ngoại một khác.
  Về kinh tế thì theo ông thủ tướng 3 Dê (3 D) này là có 2, về pháp luật cũng lại có hai. Đối NGOẠI thì ông ta cũng nói nhà nước ta là nhà nước pháp quyền, đối NỘI ông ta lại nói nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN.
  Thái độ mỗi lúc nói một khác của ông 3 D làm cho người dân hiền như ông sư cũng phải thốt lên: "Đéo hiểu ông thủ tướng này nói cái gì?"

  Bác mới mạnh mồm phải tiêu diệt ngay các mầm mống đối lập giờ lại bảo dân chủ, pháp quyền là tất yếu. Dạ thưa bác, viện IDS giải thể chỉ vì họ nói sự thật trái ý bác. Xin hỏi bác dân chủ của bác là thế nào khi chỉ cần trái ý là bị gô cổ.
  không biết bác thủ biết câu nói này không "quyền lực có xu hướng tham nhũng, mà quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng tuyệt đối" John Dalberg-Acton. Vậy muốn dân chủ, pháp quyền thực sự thì nhất thiết người dân phải được thành lập các tổ chức đối lập bác ạ. Bác nói chó nó tin.

  "Sáng 29/8, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Kết luận số 92 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020."

  Chỉ cần đọc những dòng trên đã thấy thể hiện tính hài hước của buổi "làm việc" này rồi, đó không phải là "làm việc" mà là VẼ VIỆC thì đúng hơn. Xin hỏi AI CHỈ ĐẠO "Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương"? AI CHỈ ĐẠO "Ban Cán sự Đảng Chính phủ"?
  Điều này thì đã ghi rõ trong hiền pháp rồi, đó là ĐẢNG LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN, nghĩa là cả hai bộ phận này đều do Đảng lãnh đạo, thế thì "làm việc" với nhau như thế nào? Đảng bào làm thế nào thì làm thế vậy. Cũng cần nhắc lại là tư tưởng chỉ đạo của hiến pháp là thể chế hóa cương lĩnh của Đảng.

  đọc cả bài này tuy dài nhưng đọc rồi cũng như không, chỉ thấy có đoạn cần biết thì lại nói chung chung: "Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã nêu lên những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của hạn chế, yếu kém để ra sức khắc phục, để làm tốt hơn; những nhiệm vụ sát sườn cần tập trung thực hiện trong thời gian tới."
  Điều cần biết chính là "những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của hạn chế, yếu kém". Cái nguyên nhân tuy không nói nhưng người dân cũng thừa hiểu, đó là do ĐẢNG LÃNH ĐẠO.
  Nhà nước pháp quyền thì phải thượng tôn pháp luật, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, thế nhưng lại có cái đuôi XHCN, tức là Đảng lãnh đạo, có nghiã là pháp quyền nhưng do Đảng đề ra. Nếu thực có nhà nước pháp quyền thì đảng phái phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.
  "Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Chính phủ nhận thức rõ đòi hỏi về dân chủ, pháp quyền của nhân dân, của xã hội là đòi hỏi mang tính tất yếu, khách quan và cũng là xu thế của thời đại", thế nhưng thủ tướng có làm không mới là ván đề. Cũng như trước đây thủ tướng nói là phải có luật biểu tình, nhưng nhà nước có ra luật biểu tình đâu. Dân không tin những điều thủ tướng nói và chỉ nhìn thủ tướng làm thôi. Chỉ bao giờ thấy tòa án cũng đưa thủ tướng hầu tào thì dan mới tin có nàh nước pháp quyền.

  Văn Minh viết:
  Nhưng điểm mấu chốt vẫn là phẩm chất, năng lực thực sự của bộ máy nhà nước vì các biện pháp trên đều có giới hạn; Làm thế nào để các bộ máy nhà nước vừa trong sạch, vừa có trình độ, vừa hoạt động hiệu quả là điều rất nhiều người đang mong muốn nhưng chưa thực hiện được. Cái khó nằm ở chỗ người vào Đảng, nhất là khi trở thành lãnh đạo, muốn được nhìn nhận như người thành đạt; và thành đạt được mặc định là phải có tiền - trong khi không lợi dụng chức vụ để làm sai thi không có tiền.

  Đ/c ăn nói bậy bạ quá, muốn thành đạt mà phải đi ăn trộm, ăn cắp sao ? Trộm cắp mà gọi là thành đạt à ? Đ/c móc đâu ra cái nhân sinh quan quái đản như thế hử ? 'Văn minh' kỳ dị à ?

  Cứ trả lương thủ tướng quy ra 1 triệu USD một năm, bộ trưởng 500 nghìn USD, từ đó lần lượt tính xuống mức lương tương ứng cho các chức vị nhỏ hơn, như Singpore đang làm. Lĩnh luơng cao ngất như thế thì các đ/c thành đạt ngay chứ có gì khó khăn, chả hơi đâu phải tính đường trộm cắp để 'thành đạt' !

  Không có tiền trả lương cao à ? Cắt mẹ nó 90% biên chế cán bộ công chức, phạt vạ, đuổi thẳng cổ, tống vào tù bọn ăn hại đái nát, trộm cắp thời gian, của cải, tiền bạc của dân, là dôi ra tiền ngay, dư sức trả lương cao cho các đ/c chứ có khó gì.

  Lo ít người không làm hết việc à ? Tuyển lựa toàn đứa tài ba lỗi lạc, phẩm chất sáng ngời, một tên làm việc bằng chục, trăm, ngàn lần những đứa làng nhàng, trộm cắp, thì chả phải lo việc nhiều không làm xuể.

  Không biết tuyển đâu ra người tài ba lỗi lạc, phẩm chất sáng ngời à ? Các đ/c có tuyển đek đâu mà hỏi cắc cớ, toàn thò tay bốc bọn 'hậu duệ, quan hệ, tiền tệ' trong cái đàng thối của đ/c ra, thì lấy đek đâu ra tài với chả tâm, tầm.

  'Băn khoăn lo lắng' không lấy người từ đảng thì biết phải lấy từ đâu à ?

  đm, các đ/c cứ mò mẫm, lẫn quẫn, hỏi han mãi như này, chả biết mẹ gì cả ngoài cái đảng thối của các đ/c, thì đòi làm lãnh đạo cái đek gì hử ? Tránh ngay sang một bên cho đỡ rách việc quốc gia đại sự !

  Rõ chán các . . . còm sĩ.

  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của đồng chí X có nghĩa là chính quyền đẻ ra luật, và luật là chính quyền. Dễ hiểu thế mà các còm sĩ cứ bàn ra tán vào mãi.

  slinkee viết:
  Em đề nghị bác Văn Minh và các bác dư lợn viên một điều

  Đã đến nước này, thôi thì các bác khuyên đảng của mình nói trắng phớ ra rằng đây chỉ là vấn đề quyền lực và quyền lợi đi kèm với quyền lực cho nhóm người đang nắm nó, chứ chẳng phải cách mạng, tự do, độc lập ... hay cái quái gì cả .

  Thay vì cứ ấm ớ, làm bộ làm tịch, rồi nhá vài đường đe dọa, cứ nói trắng phớ ra "Ừ, chúng tớ nắm quyền, muốn làm gì thì làm . Có không thích cũng đừng có mà nhúc nhích, chúng tớ không sợ điều ác đâu . Có quyền tức là có lý".

  Như vậy mọi việc rõ ràng, dân xác định thái độ để dễ đối xử với chính quyền của các cậu hơn .

  Nói trằng phớ như thế thì các chú DLV thôi việc đàng mồm sao ? Chuyển sang sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị 'trận đánh đẹp' à ? :)

  Dưng mà, cho dù có biết trắng phớ dư thế thì dân đen làm gì được nhau với đảng nào ? Có súng không mà đòi thi đấu tay đôi với đảng ? Có thầy xe tăng nước bạn chạy giữa phố xá Hong Kong mới đây chưa ?

  Em đề nghị bác Văn Minh và các bác dư lợn viên một điều

  Đã đến nước này, thôi thì các bác khuyên đảng của mình nói trắng phớ ra rằng đây chỉ là vấn đề quyền lực và quyền lợi đi kèm với quyền lực cho nhóm người đang nắm nó, chứ chẳng phải cách mạng, tự do, độc lập ... hay cái quái gì cả .

  Thay vì cứ ấm ớ, làm bộ làm tịch, rồi nhá vài đường đe dọa, cứ nói trắng phớ ra "Ừ, chúng tớ nắm quyền, muốn làm gì thì làm . Có không thích cũng đừng có mà nhúc nhích, chúng tớ không sợ điều ác đâu . Có quyền tức là có lý".

  Như vậy mọi việc rõ ràng, dân xác định thái độ để dễ đối xử với chính quyền của các cậu hơn .

  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc.

  Giá như cụ Cáo có linh thiêng, cụ phạng vào đầu những thằng chủ trì buổi làm việc có nói mà chẳng có làm.

  Bác NGT viết:

  Trích dẫn:
  Đảng CS Pháp tuy không được dân Pháp tin tưởng bỏ phiếu, nhưng đảng CS Pháp không dỏm và không tệ như đảng CSVN.

  Dạ phải. Quan trọng là nơi Hiến pháp của CH Pháp sẽ không cho phép đảng CS Pháp độc quyền chuyên chế và toàn trị mọi mặt cuộc sống dân Pháp, cho dù giả sử ĐCS Pháp có đắc cử. Mà đắc cử thì cũng trong thời hạn nhiệm kỳ.

  VN hiện không có chuyện đảng nào đắc/thất cử. Cũng không có ý nghĩa nhiệm kỳ cầm quyền. Hiến pháp điều 4 do đảng hội lập đã cho phép độc đảng nên việc cầm quyền đương nhiên là vô thời hạn, cho đến khi nào HP này thôi tồn tại.

  Chẳng có thể nào so sánh được ĐCS hai nước Pháp - Việt, vốn tồn tại trong 2 hiến pháp dân lập và đảng lập khác biệt.

  Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng ăn nói lung tung, giả dối mị dân, không thành thật. Cả hai không xứng đáng là chủ tịch nước và thủ tướng.

  Bác Văn Minh cho rằng vấn đề là do các đảng viên CS biến chất nhưng chính cái đảng CSVN lại đào tạo ra những đảng viên giả dối mị dân như Sang và Dũng. Các đảng viên CSVN cho dù biến chất nhưng nếu họ vào làm việc trong những nơi có kỷ luật thép, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ, thì làm gì có cái kiểu phát biểu vớ vẩn giả dối mị dân như Sang và Dũng !

  Đảng CS Pháp tuy không được dân Pháp tin tưởng bỏ phiếu, nhưng đảng CS Pháp không dỏm và không tệ như đảng CSVN.

  Lương ngọc Phát viết:
  Các bác chú ý đọc ắt đã thấy bài viết lủng ca lủng củng lặp đi lặp lại rất nhiều từ ngữ: chủ trương, quán triệt, nhất trí, chỉ đạo, thể chế, nhiệm vụ, hoàn thiện, hạn chế, khắc phục, xử lý, nghiên cứu, kiểm tra, đề xuất...v.v...

  Đoạn văn nào cũng gồm bấy nhiêu chữ xào qua xáo lại, lặp từ lặp ý hết sức lôi thôi lếch thếch! Nói như bà Phạm thị Hoài, là cái rổ đựng đinh vít lổn nhổn.

  Bài chủ viết:

  Trích dẫn:
  Trong buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Chính phủ nhận thức rõ đòi hỏi về dân chủ, pháp quyền của nhân dân, của xã hội là đòi hỏi mang tính tất yếu, khách quan và cũng là xu thế của thời đại; yêu cầu đặt ra phải xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phải xây dựng cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp mạnh.

  Bác Trần hữu Cách viết:

  Trích dẫn:
  Như vậy có phải Nhà nước pháp quyền XHCN là hệ thống gần hơn với tam quyền phân lập? Đọc cả hai đoạn trên, tôi thấy thà cứ nói huỵch toẹt ra là sẽ xây dựng hệ thống tam quyền phân lập cho dễ hiểu.

  Chính phủ thuộc hành pháp, lại đang quan tâm chỉ đạo cải cách tư pháp, như một thượng cấp của tư pháp, thì làm gì có chuyện phân lập!

  Đoạn trích trên thấy rõ chính phủ nhận thức phải xây dựng cơ quan LẬP - HÀNH - TƯ pháp mạnh! Vậy là chính phủ tự nói mình (HÀNH) không mạnh, cũng như hiện tình của LẬP và TƯ?

  Nhưng chính phủ chỉ đề cập đến 3 quyền, chứ đâu có đả động chuyện phân lập? Và rõ ràng là: trích Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp!

  Trích dẫn:
  Sáng 29/8, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Kết luận số 92 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.

  Rõ ràng "kết luận số 92" là của BCT, rồi Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương mới xuống làm việc để nghe Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên báo
  cáo đã chỉ đạo cải cách tư pháp như thế nào!

  Tam quyền tập lập, chứ đâu mà tam quyền phân lập? Và quyền HÀNH lại chỉ đạo được quyền TƯ. Quyền Tư pháp vậy là thuộc Hành pháp(?) mà không thuộc Tòa án (?). Thật lùng bùng ù tai!

  Tam quyền phân lập?

  Ai có thể phân lập tam quyền? - Hiến Pháp!
  Ai có thể lập ra Hiến Pháp? - Quốc hội lập hiến!
  Ai có thể lập ra Quốc hội lập hiến? - Dân!

  Vậy dân là cây, tam quyền là quả. Dân đẻ ra quyền.

  Nhưng Dân không bầu đảng, mà đảng choán đầy Quốc hội. Quốc hội làm hiến pháp, thì cũng như đảng làm. Hiến pháp có quy định nhà nước 3 quyền nhưng không phân mà tập vào đảng. Thế là đảng đẻ chứ không phải dân.

  Vậy nên Ban Cán sự Đảng Chính phủ mới có quyền chỉ đạo cải cách. Nhưng đảng không nói xây dựng & cải cách 3 Quyền, mà nói là xây dựng 3 Cơ Quan (Lập - Hành - Tư). Cơ Quan chứ hổng phải Quyền.

  Các bác chú ý đọc ắt đã thấy bài viết lủng ca lủng củng lặp đi lặp lại rất nhiều từ ngữ: chủ trương, quán triệt, nhất trí, chỉ đạo, thể chế, nhiệm vụ, hoàn thiện, hạn chế, khắc phục, xử lý, nghiên cứu, kiểm tra, đề xuất...v.v...

  Đoạn văn nào cũng gồm bấy nhiêu chữ xào qua xáo lại, lặp từ lặp ý hết sức lôi thôi lếch thếch! Nói như bà Phạm thị Hoài, là cái rổ đựng đinh vít lổn nhổn.

  Bài chủ viết:

  Trích dẫn:
  Trong buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Chính phủ nhận thức rõ đòi hỏi về dân chủ, pháp quyền của nhân dân, của xã hội là đòi hỏi mang tính tất yếu, khách quan và cũng là xu thế của thời đại; yêu cầu đặt ra phải xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phải xây dựng cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp mạnh.

  Bác Trần hữu Cách viết:

  Trích dẫn:
  Như vậy có phải Nhà nước pháp quyền XHCN là hệ thống gần hơn với tam quyền phân lập? Đọc cả hai đoạn trên, tôi thấy thà cứ nói huỵch toẹt ra là sẽ xây dựng hệ thống tam quyền phân lập cho dễ hiểu.

  Chính phủ thuộc hành pháp, lại đang quan tâm chỉ đạo cải cách tư pháp, như một thượng cấp của tư pháp, thì làm gì có chuyện phân lập!

  Đoạn trích trên thấy rõ chính phủ nhận thức phải xây dựng cơ quan LẬP - HÀNH - TƯ pháp mạnh! Vậy là chính phủ tự nói mình (HÀNH) không mạnh, cũng như hiện tình của LẬP và TƯ?

  Nhưng chính phủ chỉ đề cập đến 3 quyền, chứ đâu có đả động chuyện phân lập? Và rõ ràng là: trích Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp!

  Trích dẫn:
  Sáng 29/8, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Kết luận số 92 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.

  Rõ ràng "kết luận số 92" là của BCT, rồi Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương mới xuống làm việc để nghe Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên báo
  cáo đã chỉ đạo cải cách tư pháp như thế nào!

  Tam quyền tập lập, chứ đâu mà tam quyền phân lập? Và quyền HÀNH lại chỉ đạo được quyền TƯ. Quyền Tư pháp vậy là thuộc Hành pháp(?) mà không thuộc Tòa án (?). Thật lùng bùng ù tai!

  Tam quyền phân lập?

  Ai có thể phân lập tam quyền? - Hiến Pháp!
  Ai có thể lập ra Hiến Pháp? - Quốc hội lập hiến!
  Ai có thể lập ra Quốc hội lập hiến? - Dân!

  Vậy dân là cây, tam quyền là quả. Dân đẻ ra quyền.

  Nhưng Dân không bầu đảng, mà đảng choán đầy Quốc hội. Quốc hội làm hiến pháp, thì cũng như đảng làm. Hiến pháp có quy định nhà nước 3 quyền nhưng không phân mà tập vào đảng. Thế là đảng đẻ chứ không phải dân.

  Vậy nên Ban Cán sự Đảng Chính phủ mới có quyền chỉ đạo cải cách. Nhưng đảng không nói xây dựng & cải cách 3 Quyền, mà nói là xây dựng 3 Cơ Quan (Lập - Hành - Tư). Cơ Quan chứ hổng phải Quyền.

  TPP viết:
  He he, chiến sĩ Cách đêk hiểu ý của đồng chí ba dê. Tam quyền phân lập đêk là cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp mạnh.
  Mạnh dzư thế nầu?
  Hành pháp mạnh ở chỗ giỏi đàn áp, bắt bớ, uýnh dân cho chết, rùi phán "tự tử"!
  Lập pháp mạnh nà các nhà đại biểu của đảng ta nhất chí 100%.

  Tư pháp mạnh nà "nuật sư" phải được toà cho phép cãi như cái đạo luật chết bầm đã ban hành?

  Gần đây tôi thấy chỉ có hai ông Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang là ăn nói ngay thẳng, dù cho hễ mở miệng là bộc lộ những sự thật có thể khiến cả nước ngã ngửa.

  Còn ông Nguyễn Tấn Dũng, có lẽ do sử dụng đội ngũ mưu sĩ nhiều thành phần, thường đưa ra những nhận định làm người nghe bán tín bán nghi, vì chúng mâu thuẫn trực tiếp với các giáo điều mà đảng của ông ta đang duy trì. Bàn dân thiên hạ nghe xong thích bàn tán chứ thật ra không ai tin ông ta muốn thực hiện hoặc có thể thực hiện những ý tưởng đó.

  Việt Nam đang có một giới lãnh đạo không có quyết tâm chính trị, cho nên họ chỉ có thể cam kết đi theo một đường hướng mù mờ nhất, còn cái gì sáng rỡ như ban ngày thì họ không dám theo đuổi.

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Chính phủ nhận thức rõ đòi hỏi về dân chủ, pháp quyền của nhân dân, của xã hội là đòi hỏi mang tính tất yếu, khách quan và cũng là xu thế của thời đại.
  Anh Ba nói ngọng rồi chớ ý chính phải là :"Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn rất mạnh, Chính phủ chưa bao giờ nhận thức rõ tầm mức quan trọng của dân chủ, và vị trí giám sát pháp quyền là của nhân dân, tạo sự phát triển và ổn định của xã hội là đòi hỏi phải thực hiện ngay, vì theo khách quan nó cần cho đất nước và cũng là xu thế từ một thế kỷ rồi chẳng phải mới đây theo thời đại".

  Trần Hữu Cách viết:
  Mù mờ không rõ "nhà nước pháp quyền XHCN" là cái gì, tôi tìm trên mạng thấy bài này. Xin trích:
  Trích dẫn:
  2. Nhà nước pháp quyền XHCH tại Việt Nam
  Tư tưởng và học thuyết pháp quyền hiện đại của phương Tây được truyền bá vào Việt Nam kể từ khi Nguyễn Ái Quốc, người sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, tiến hành cuộc đấu tranh nhằm vạch trần và lên án chế độ cai trị hà khắc, tàn bạo, phi nhân tính, phi pháp quyền của Chính phủ Pháp tại thuộc địa Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian dài sau khi giành được chính quyền, do đất nước rơi vào hoàn cảnh chiến tranh, cộng với những định kiến sai lầm trong quan niệm về pháp quyền, đồng nhất một cách máy móc nhà nước pháp quyền với nhà nước tư sản nên các tư tưởng, học thuyết và nguyên tắc pháp quyền vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu, tìm tòi, hoàn thiện. (Theo link này: Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam dưới ánh sáng đại hội Đảng lần thứ XI)

  Nghĩa là vẫn chưa có thứ gì gọi là "Nhà nước pháp quyền XHCN".

  Các vị đã thú nhận là còn rất nhiều thứ cần phải học của phương Tây. Theo logic của đoạn trên thì lẽ ra ta đã học được rất nhiều, nhưng do Nguyễn Ái Quốc chỉ chú trọng đến tuyên truyền cho nên đã đánh đổ hoặc gây ra những ngộ nhận cực kỳ trầm trọng và lâu dài đối với các tư tưởng và học thuyết của phương Tây. Hậu quả là đến nay người Việt Nam phải nghiên cứu lại mọi thứ!

  Có lẽ nhân cơ hội mọi người đều mù mờ như nhau, cho nên ông Dũng đưa ra một đề nghị cụ thể hơn:

  Trích dẫn:
  ...yêu cầu đặt ra phải xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phải xây dựng cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp mạnh.

  Như vậy có phải Nhà nước pháp quyền XHCN là hệ thống gần hơn với tam quyền phân lập? Đọc cả hai đoạn trên, tôi thấy thà cứ nói huỵch toẹt ra là sẽ xây dựng hệ thống tam quyền phân lập cho dễ hiểu.

  He he, chiến sĩ Cách đêk hiểu ý của đồng chí ba dê. Tam quyền phân lập đêk là cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp mạnh.
  Mạnh dzư thế nầu?
  Hành pháp mạnh ở chỗ giỏi đàn áp, bắt bớ, uýnh dân cho chết, rùi phán "tự tử"!
  Lập pháp mạnh nà các nhà đại biểu của đảng ta nhất chí 100%.

  Tư pháp mạnh nà "nuật sư" phải được toà cho phép cãi như cái đạo luật chết bầm đã ban hành?

  Mù mờ không rõ "nhà nước pháp quyền XHCN" là cái gì, tôi tìm trên mạng thấy bài này. Xin trích:

  Trích dẫn:
  2. Nhà nước pháp quyền XHCH tại Việt Nam
  Tư tưởng và học thuyết pháp quyền hiện đại của phương Tây được truyền bá vào Việt Nam kể từ khi Nguyễn Ái Quốc, người sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, tiến hành cuộc đấu tranh nhằm vạch trần và lên án chế độ cai trị hà khắc, tàn bạo, phi nhân tính, phi pháp quyền của Chính phủ Pháp tại thuộc địa Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian dài sau khi giành được chính quyền, do đất nước rơi vào hoàn cảnh chiến tranh, cộng với những định kiến sai lầm trong quan niệm về pháp quyền, đồng nhất một cách máy móc nhà nước pháp quyền với nhà nước tư sản nên các tư tưởng, học thuyết và nguyên tắc pháp quyền vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu, tìm tòi, hoàn thiện. (Theo link này: Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam dưới ánh sáng đại hội Đảng lần thứ XI)

  Nghĩa là vẫn chưa có thứ gì gọi là "Nhà nước pháp quyền XHCN".

  Các vị đã thú nhận là còn rất nhiều thứ cần phải học của phương Tây. Theo logic của đoạn trên thì lẽ ra ta đã học được rất nhiều, nhưng do Nguyễn Ái Quốc chỉ chú trọng đến tuyên truyền cho nên đã đánh đổ hoặc gây ra những ngộ nhận cực kỳ trầm trọng và lâu dài đối với các tư tưởng và học thuyết của phương Tây. Hậu quả là đến nay người Việt Nam phải nghiên cứu lại mọi thứ!

  Có lẽ nhân cơ hội mọi người đều mù mờ như nhau, cho nên ông Dũng đưa ra một đề nghị cụ thể hơn:

  Trích dẫn:
  ...yêu cầu đặt ra phải xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phải xây dựng cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp mạnh.

  Như vậy có phải Nhà nước pháp quyền XHCN là hệ thống gần hơn với tam quyền phân lập? Đọc cả hai đoạn trên, tôi thấy thà cứ nói huỵch toẹt ra là sẽ xây dựng hệ thống tam quyền phân lập cho dễ hiểu.

  "Đồng thời nếu họ đàn áp mọi nỗ lực chống đối từ khi manh nha, sẽ không có tổ chức nào đủ lớn để có thể có thế quy tụ được người ủng hộ."

  Tớ ủng hộ điều này . Đảng cần đàn áp thường xuyên, can đảm, dũng cảm và tàn độc hơn nữa .

  Văn Minh viết:
  ...
  Nhưng điểm mấu chốt vẫn là phẩm chất, năng lực thực sự của bộ máy nhà nước vì các biện pháp trên đều có giới hạn; Làm thế nào để các bộ máy nhà nước vừa trong sạch, vừa có trình độ, vừa hoạt động hiệu quả là điều rất nhiều người đang mong muốn nhưng chưa thực hiện được. Cái khó nằm ở chỗ người vào Đảng, nhất là khi trở thành lãnh đạo, muốn được nhìn nhận như người thành đạt; và thành đạt được mặc định là phải có tiền - trong khi không lợi dụng chức vụ để làm sai thi không có tiền.

  Tôi nghĩ cái khó không hoàn toàn ở chỗ người vào Đảng mà chính là cái hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức tuyển và giám sát người để vào là việc cho quốc gia có vấn đề. Chính cái đảng CS theo CN Mac-Le mới có vấn đề vì nó là nơi trú ẩn rất an toàn của những người tham lam, tham nhũng.

  " Vấn đề nằm ở chỗ Đảng CS có khả năng đáp ứng các đòi hỏi của dân không? "

  Theo tôi là không vì các quan chức CS trong BCT+TƯ không muốn có bầu cử, tranh cử tự do để vào QH. Hơn 90% đại biểu QH là đảng viên CS, một điều gian lận đối với dân

  tác giả viết:
  Tinh thần chung của Chính phủ sẽ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quán triệt chủ trương của Trung ương, Hiến pháp, pháp luật, nỗ lực, cố gắng phát huy kết quả đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém, thậm chí là khuyết điểm, phấn đấu làm tốt hơn, hiệu quả hơn công tác tư pháp, cải cách tư pháp”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

  NHÂN DÂN HÃY CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐỂ PHẢI BỊ ĐỐI XỬ NGÀY CÀNG "TÀN BẠO" HƠN THEO ĐÚNG TINH THẦN CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG...!!!

  Tôi cho rằng bộ máy chính trị ở Việt Nam vẫn đang nỗ lực chuyển mình để khắc phục khó khăn, giữ vững chế độ.

  Ngày xưa họ chấp nhận bỏ mô hình kinh tế tập trung, thay đổi hết luật pháp, tổ chức để các thành phần kinh tế tư nhân có thể phát triển. Ngày nay với vấn đề là phát triển trì trệ, tham nhũng và mất lòng tin chế độ - họ đang cố củng cố pháp trị, nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước, trao cho dân nhiều quyền hành và tự do hơn.

  Xu thế này không nhất thiết sẽ dẫn tới đa đảng. Nếu họ có khả năng đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của những cá nhân, người dân thường sẽ không đánh đổi cuộc sống yên ổn để lập hội chống lại nhà nước. Đồng thời nếu họ đàn áp mọi nỗ lực chống đối từ khi manh nha, sẽ không có tổ chức nào đủ lớn để có thể có thế quy tụ được người ủng hộ.

  Vấn đề nằm ở chỗ Đảng CS có khả năng đáp ứng các đòi hỏi của dân không?

  Đảng có thể thỉnh thoảng lôi vài vụ tham nhũng ra đánh để lấy lại niềm tin; có thể dùng xung đột biển đảo để làm giảm chú ý đến các bê bối trong nước; có thể vay tiền, tăng tốc độ khai thác tài nguyên, thúc đẩy đầu tư FDI để tạo thêm công ăn việc làm cho dân; tổ chức lễ hội, sự kiện; kiểm soát thông tin báo chí - để qua đó giảm bớt nhận thức tiêu cực về chế độ.

  Nhưng điểm mấu chốt vẫn là phẩm chất, năng lực thực sự của bộ máy nhà nước vì các biện pháp trên đều có giới hạn; Làm thế nào để các bộ máy nhà nước vừa trong sạch, vừa có trình độ, vừa hoạt động hiệu quả là điều rất nhiều người đang mong muốn nhưng chưa thực hiện được. Cái khó nằm ở chỗ người vào Đảng, nhất là khi trở thành lãnh đạo, muốn được nhìn nhận như người thành đạt; và thành đạt được mặc định là phải có tiền - trong khi không lợi dụng chức vụ để làm sai thi không có tiền.

  Nhân lúc đ/c Thanh đang tịch cốc dưỡng thương ở Mỹ quốc, đ/c 4 cùng đ/c 3 đang ra sức đôn đốc xây dựng, cũng cố bộ máy tư pháp ắt là để cáng đáng bớt, hoặc dỡ tải luôn, gánh nặng công vụ của ban nội chính TW, giảm áp lực tinh thần đè nặng lên đ/c Thanh lâu nay, giúp đ/c mau hồi phục khí lực để sớm quy cố hương !