Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Bắc Việt: "Hai nước xã hội chủ nghĩa lình xình với nhau như thế này, ai có lợi?"

 • Bởi Admin
  04/06/2014
  9 phản hồi

  Dân Luận: Chí ít là bác đại biểu quốc hội này đã thành thực khi thừa nhận "lòng yêu nước" và "con tàu Cộng sản" vào lúc này đang đi về hai phía trái ngược nhau. Đảng CSVN sẽ chọn con đường nào, yêu nước hay yêu CNXH?

  Về câu hỏi ai là người có lợi từ vụ lình xình giữa hai quốc gia. Ngoài Trung Quốc rõ ràng hưởng lợi từ việc lấn biển lấn đảo, thì có lẽ còn... thế lực thù địch với Đảng nữa. Chắc bác Nguyễn Bắc Việt định đổ cho Việt Tân kích động lãnh đạo Trung Quốc lấn tới để chia rẽ hai nước đây :D

  Bài phát biểu của ông Nguyễn Bắc Việt, đại biểu Quốc Hội tỉnh Ninh Thuận

  Kính thưa Quốc hội,

  Tôi xin được tham gia một số ý kiến như sau.

  Thứ nhất, về đánh giá tình hình, tôi cơ bản nhất trí với Báo cáo của Chính phủ, tuy nhiên với tình hình diễn ra gần đây cho thấy cần đánh giá sát hơn nữa. Về chiến lược biển, có thể nói trong thời gian qua thực hiện chiến lược biển theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa X chưa được quan tâm đúng mức, cho nên sự kiện biển Đông ta mới thấy cần đội tàu hiện đại, cần tàu thuyền công suất lớn cho ngư dân đánh bắt xa bờ dài ngày, mới thấy cần dịch vụ hậu cần cho nghề cá. Nghị quyết Trung ương nêu nhưng đến nay, nhất là sau sự kiện Vinashin chúng ta đã không tập trung đúng mức.

  Thứ hai, trong đánh giá cần nhìn nhận tình hình bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững thời gian vừa qua và gần đây có những vấn đề trong điều hành lãnh đạo chưa tốt. Ngay địa phương chúng tôi cũng thấy rất rõ việc này. Không phải chỉ vấn đề đất đai dân mới khiếu kiện mà bây giờ là vấn đề bảo vệ môi trường liên quan đến đời sống của nhân dân. Theo tôi cần có sự nhìn nhận đánh giá để có giải pháp.

  Thứ ba, trong đánh giá cần thấy vẫn còn biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Thực tế sự kiện biển Đông từ ngoài khơi nhưng vào bờ là có vấn đề.

  Thứ tư là cần đánh giá thực sự lòng dân, cán bộ, đảng viên chưa yên trước bất ổn của thị trường tiêu thụ, trước tham nhũng tiêu cực, trước tệ nạn xã hội, trước trật tự an toàn xã hội, trước yêu cầu của việc làm, trước yêu cầu của thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng chúng ta còn nợ 2 đề án đến nay vẫn chưa cho ý kiến.

  Về vấn đề biển Đông, từ sáng tới giờ và những ngày qua trong phát biểu tôi đồng tình với các ý kiến phát biểu ở một vế, đó là vế thể hiện lòng yêu nước. Nhưng còn một vế theo tôi là chúng ta chưa thực sự quan tâm, đó là yêu chế độ và lo cho con tàu Cộng sản và công dân quốc tế. Thời điểm này chúng ta nên nhớ Di chúc của Bác, Bác để lại cho chúng ta lời di chúc trong đó khi nói về phong trào Cộng sản Bác đã nói là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạng của phong trào cộn sản và công nhân quốc tế bao nhiêu thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em. Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý có tình.

  Dẫn 2 lời di chúc của Bác cùng với lời căn dặn của Bác với cụ Huỳnh Thúc Kháng trước khi Bác lên đường đi sang Pháp năm 1946 bác có dặn "Dĩ bất biến, ứng vạn biến". Theo tôi "dĩ bất biến, ứng vạn biến" bây giờ đó là độc lập dân tộc phải gắn với chủ nghĩa xã hội. Rất tiếc trong pháp điển chúng ta chưa thực sự quan tâm đến nội dung này. Chính vì vậy, theo tôi đối với chúng ta hiện nay cái cần là làm sao chúng ta làm dịu tình hình biển Đông.

  Hai, chúng ta phải chủ động đấu tranh với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

  Ba, bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình của Việt Nam, của khu vực và của thế giới. Chính vì vậy đối sách giải pháp của chúng ta, theo tôi:

  Một, phải xác định cho rõ nguyên nhân, phải biết đau lòng với tình hình hiện nay của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Hai nước xã hội chủ nghĩa lình xình với nhau như thế này, ai có lợi?

  Hai, phải tiên định mục tiêu lý tưởng "dĩ bất biến, ứng vạn biến" như Bác đã căn dặn. Đó là phải làm sao giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đến nay. Xem nhẹ chúng ta sẽ chệch hướng.

  Thứ ba, nắm chắc quan điểm đường lối, phương pháp cách mạng, pháp luật của Việt Nam trong đấu tranh hiện nay sử dụng Luật biển, sử dụng Hiến pháp của chúng ta để đấu tranh.

  Thứ tư, siết chặt kỷ cương thông tin trên báo chí, bảo đảm đúng định hướng và những việc cần làm ngay. Chúng ta cần:

  Thứ nhất, phải làm sao gặp gỡ tiếp xúc với Trung Quốc để làm dịu tình hình biển Đông, sớm đưa lại tình hình như trước khi xảy ra sự kiện.

  Thứ hai, xử lý nghiêm minh theo pháp luật các đối tượng kích động, thông báo công khai.

  Thứ ba, không vì tình hình biển Đông mà sao nhãng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tôi xin hết ý kiến.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  9 phản hồi

  Bài phát biểu của một đại biểu quốc hội mà hết sức rối rắm và vô nghĩa, các vị thích nói sách nhưng không hiểu nó là cái gì cả. Trình độ đai biểu quốc hội như vậy bảo sao VN không nghèo đói và lạc hậu.

  1. "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" thì không thể là "mục tiêu lý tưởng được", đó chỉ là cách thức hành động.

  2. Trích "Theo tôi "dĩ bất biến, ứng vạn biến" bây giờ đó là độc lập dân tộc phải gắn với chủ nghĩa xã hội."

  Lúc nào cũng mang "bảo bối" này ra, nhưng không chỉ được ra là nó có hiệu quả tới cỡ nào.

  3. Lúc nào cũng giương "con ngáo ộp" "thế lực phản động thù địch" mà không định nghĩa nổi nó là thế nào cả (trích) "Thứ ba, trong đánh giá cần thấy vẫn còn biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Thực tế sự kiện biển Đông từ ngoài khơi nhưng vào bờ là có vấn đề." (hết trích)

  => Thực tế là Tàu khựa xâm lược Biển Đông của Việt Nam, ai cũng hiểu như vậy, chỉ có các vị không hiểu và cho rằng ai đó lợi dụng để phao tin chống phá "sự nghiệp cách mạng" của các vị.

  4. Chỉ có điên mới nói tới "con tàu cộng sản" vào thời điểm này, đó là thứ không có thực, là thứ giả dối, lừa mị, ngay cả Tàu cộng cũng chỉ là thứ trá hình, Việt cộng cũng là thứ trá hình. Cái thực đó là một tập đoàn ăn cướp được hợp pháp hoá bằng hiến pháp và luật pháp.

  Dân Việt tốn tiền nuôi những con vẹt già như Nguyễn Bắc Việt kể cũng khổ!

  >>> Một, phải xác định cho rõ nguyên nhân, phải biết đau lòng với tình hình hiện nay của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Hai nước xã hội chủ nghĩa lình xình với nhau như thế này, ai có lợi?

  >>> Hai, phải tiên định mục tiêu lý tưởng "dĩ bất biến, ứng vạn biến" như Bác đã căn dặn. Đó là phải làm sao giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đến nay. Xem nhẹ chúng ta sẽ chệch hướng.

  Trình độ nhận thức của đại biểu quốc hội ta lình xình như thế này, ai có lợi?

  Bài phát biểu của ông nghị này "hay" đấy chứ. Hay ở chỗ nào? Trước đây có người nói là vua hề Sác lô, bí đề tài hài hước, khi sang thăm Việt Nam đến dự các hội nghị lớn của ta như các buổi họp của Quốc hội hoặc đại hội Đảng thì thấy nước ta quả là xứ sở của tiếng cười, xứ sở của hài hước. Có điều cái hài hước của ông nghị này hơi phạm thượng, vì ông đã đem cả Hồ chủ tịch ra mà hài hước, hãy đọc đoạn sau của ông thì rõ:

  "Nhưng còn một vế theo tôi là chúng ta chưa thực sự quan tâm, đó là yêu chế độ và lo cho con tàu Cộng sản và công dân quốc tế. Thời điểm này chúng ta nên nhớ Di chúc của Bác, Bác để lại cho chúng ta lời di chúc trong đó khi nói về phong trào Cộng sản Bác đã nói là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạng của phong trào cộn sản và công nhân quốc tế bao nhiêu thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em. Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý có tình."

  Bây giờ có ai nói đến phong trào công nhân và các đảng anh em nữa đâu, trừ những người quá lạc hậu không theo kịp thời đại hoặc những người hài hước như ông nghị này. Cái gì quá mức cũng thành hài hước, kể cả sự dã man tàn bạo và dốt nát. Đọc đoạn trên thì khối người phải bật cười đến "đau lòng". Ối nghị ơi là nghị!!!

  Lời nói của đại biểu Bắc Việt phản ánh cái giáo điều "hệ thống các nước XHCN trên thế giới đang tiến hành một cuộc cách mạng để tiêu diệt kẻ thù là thế lực tư bản bóc lột và đế quốc. Các nước XHCN được hiểu là các quốc gia theo đuổi lý tưởng Cộng sản nhằm mục tiêu xóa bỏ chế độ người bóc lột lột người để hướng tới một thế giới đại đồng, không giai cấp, không nhà nước và người dân làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" (theo giải thích của Kami về XHCN và quốc tế vô sản)

  Xem bài http://viet-studies.info/kinhte/GianKhoan&YThucHe

  Ông này cũng viển vông đi trên chân mây như TBT Trọng, biệt danh Lú không thấy thực tiễn phong trào quốc tế CS đã tan nát như mây khói hơn 24 năm qua, số còn lại bám víu vào nhau, giao lưu đeo bám tư bản, cấu xé đánh nhau như LX và Tq năm 1969 hay Tq VN 1979. Cấc cuộc chiến này nói rằng không có cuộc tranh đấu quốc tế nào cả mà chủ nghĩa quốc gia là nền tảng của bang giao quốc tế.

  Đầu óc thế này mà làm việc nước thì VN mạt rệp.

  Hãy giao việc cho ông Việt làm như ông ta đã nói
  Tôi không biết ĐBQH Nguyễn Bắc Việt có " Cần Kiệm Liêm Chính , Chí công vô tư " như Lãnh tụ DCSVN đã răn dạy toàn Đảng hay chưa nhưng tôi tin chắc ông Nguyễn Bắc Việt là 1 đảng viên cộng sản rất kính yêu Đảng và Lãnh tụ Hồ Chí Minh.
  Khi còn sống , Cụ Hồ đã nói :" ĐCSVN không có lợi ích gì khác lợi ích của nhân dân " .
  Vậy tôi đề nghị :
  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lập tức giao đặc quyền và nhiệm vụ đặc biệt cho ông Nguyễn Bắc Việt thay Ông sang gặp TBT ĐCSTQ Tập Cận Bình , yêu cầu Trung Quốc rút ngay dàn khoan dầu khí di động HD 981 ra khỏi vùng biển thuộc thềm lục địa của Việt Nam , trả lại cho Việt Nam các Đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã bị Trung Quốc CHNDTH dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ đem quân đánh chiếm của Việt Nam , để tạo điều kiện khôi phục tình hữu nghị " 14 chữ vàng " giữa ĐCSTQ và ĐCSVN .
  Nếu ông Nguyễn Bắc Việt hoàn thành được nhiệm vụ nói trên thì ông Nguyễn Phú Trọng hãy nhường lại chức TBT ĐCSVN cho ông Nguyễn Bắc Việt và ông Trương Tấn San hãy nhừơng lại chức Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Bắc Việt , đồng thời ông Nguyễn Bắc Việt rất xứng đáng giữ luôn chức Bộ trưởng quốc phòng thay ông Phùng Quang Thanh. Khi chết , ông Nguyễn Bắc Việt xứng đáng được nằm cạnh thi hài Lãnh tụ Hồ trong Lăng Ba Đình . Tôi dám chắc toàn dân sẽ ủng hộ .
  Còn ngược lại , ông Nguyễn Bắc Việt không làm tròn những nhiệm vụ kể trên thì phải đem ra Gò Đống Đa ở Hanoi chém đầu vì tội Việt gian làm lung lạc chí khí yêu nước chống xâm lược cùa nhân dân ta và răn đe những kẻ nào đang muốn đóng vai trò Tân Trần Ích Tắc và Tân Lê Chiêu Thống ở thế kỉ 21 này .
  Mong lắm thay
  Trần Quang Trung

  Đến bao giờ các nghị sĩ của ta mới thôi lối nói bao biện mọi đề tài nhỉ? Nếu ai cũng phải đề cập tới toàn bộ bề mặt những vấn đề quốc gia, người nghe sẽ nghe lại không biết bao nhiêu lần. Hy vọng các nghị sĩ biết "nghị" vào đề tài ruột của mình một cách chi tiết, cụ thể, có phương pháp và trình độ. Và chỉ đề cập một vài đề tài ruột của mình mà thôi, còn lại để cho các chuyên gia về đề tài khác họ trình bày.

  [quote]
  Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Bắc Việt: "Hai nước xã hội chủ nghĩa lình xình với nhau như thế này, ai có lợi?"
  [/quote]

  Xin nói ngay: TQ không quan tâm đến CNXH kiểu Mác, họ chỉ quan tâm quyền lợi quốc gia TQ thôi. Quan niệm của VN về CNXH và của TQ về CNXH khác xa nhau. Với TQ CNXH mang màu sắc TQ là 1 thứ dân tộc chủ nghĩa do một Đảng Dân tộc CN mang danh CS. Nhiều cán bộ CQ VN như ông NBV nay vẫn còn rất mơ hô về CNXH TQ cho nên mới có phe bảo thủ muốn hữu hảo với TQ kiểu những năm 1950-1970. Điều này là không tưởng! Với VN hiện nay, TQ là kẻ thù lớn hơn Mĩ nhiều. Hỡi các quan chức CQ VN, xin hãy tỉnh thức, đừng nằm mơ nũa đi.

  Đọc bài này mớí biết thêm một nguyên nhân làm cho nước ta ngày càng tụt hậu, đó là trình độ đại biểu quốc hội quá kém. Ông này nói chỉ để mà nói, nói như con vẹt, rất giáo điều mà giáo điều những điều đã lùi lại gần nửa thế kỷ, lúc cụ Hồ về với cụ Mác Lênin, có một vài điều thì còn lùi lại hồi cụ Hồ ở chiến khu Việt Bắc.

  Nếu tỷ mỉ trích từng câu từng dòng để phê phán thì bài phê phán lại dài hơn cả bài viết.

  Ông nghị này viết: "Nhưng còn một vế theo tôi là chúng ta chưa thực sự quan tâm, đó là yêu chế độ và lo cho con tàu Cộng sản và công dân quốc tế." Ông nghị này có biệt vị trí nước ta là cái gì mà "lo cho con tàu cộng sản và công dân quốc tế". Thêm một khái niệm mới là "công dân quốc tế"? "Công dân quốc tế" là loại công dân như thế nào? Mang hộ chiếu nước nào? Ai cấp cho loại hộ chiếu đó? Lại còn "phải biết đau lòng với tình hình hiện nay của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế." Ta đang "đau lòng" và cả đau đầu cho chính ta còn chẳng xong mà lại còn lo cho phong trào CS và công nhân quốc tế. Hay là hợp tác với Cu ba để mỗi anh thức canh cho nửa trái đất? Chẳng biết ông nghị này có bị bệnh thần kinh hay không?

  Hai, ba lần ông nhắc đến "các thế lực thù địch". Ông có biết "thế lực thù địch" của ta là ai không? Đó chính là một nước cũng là nước XHCN như nước ta đấy.

  Bản thân ông nghị này cũng đéo thèm quan tâm đến tình hình thời sự nên mới viết: "Thứ nhất, phải làm sao gặp gỡ tiếp xúc với Trung Quốc để làm dịu tình hình biển Đông, sớm đưa lại tình hình như trước khi xảy ra sự kiện." Ông có biết rằng chính cụ Trọng Lú muốn sang gặp Tập Cận Bình, nhưng thằng cha đó đéo thèm tiếp không?

  Rồi đến từ ngữ lão nghị gật này cũng dùng sai giống như học sinh lớp 6, lớp 7: "Hai, phải TIÊN định mục tiêu lý tưởng "dĩ bất biến, ứng vạn biến" như Bác đã căn dặn." Làm đéo gì có cái lý tưởng "dĩ bất biến ứng vạn biến". Đó chỉ là biện pháp xử thế thôi.

  Nói chung đây là một bài phát biểu kém chất lượng, vừa giáo điều vừa nhạt nhẽo của một ộng nghị cũng kém chất lượng nhưng lại "ngồi đúng ghế" quốc hội như các ông nghị khác, vì một lý do ông ta cũng là đảng viên của cái Đảng dán mác CS.

  >>> Dân Luận: Chí ít là bác đại biểu quốc hội này đã thành thực khi thừa nhận "lòng yêu nước" và "con tàu Cộng sản" vào lúc này đang đi về hai phía trái ngược nhau. Đảng CSVN sẽ chọn con đường nào, yêu nước hay yêu CNXH?

  >>> Về câu hỏi ai là người có lợi từ vụ lình xình giữa hai quốc gia. Ngoài Trung Quốc rõ ràng hưởng lợi từ việc lấn biển lấn đảo, thì có lẽ còn... thế lực thù địch với Đảng nữa. Chắc bác Nguyễn Bắc Việt định đổ cho Việt Tân kích động lãnh đạo Trung Quốc lấn tới để chia rẽ hai nước đây :D

  Dân Luận mỗi ngày một phản động hơn :-), đi ngược với chính sách của Đảng và Nhà nước. Chỉ có điều là không ai biết rõ chính sách của Đảng và Nhà nước là như thế nào: Phùng Đại tướng móc giò Nguyễn Thù Tướng, còn có một số không nhỏ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước như Tổng bí thư Đảng, Chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước thì có lẽ đang công tác ở hạm đội tầu ngầm, nên biến mất tăm mất tích.