'Đa số ý kiến đồng ý giữ nguyên tên nước'

 • Bởi Admin
  22/10/2013
  2 phản hồi

  Dù vẫn có ý kiến lấy tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhưng Ủy ban dự thảo Hiến pháp cho rằng, tên nước hiện nay được Quốc hội khóa 1 lựa chọn, đã thân quen với nhân dân và được quốc tế công nhận nên việc giữ tên nước là cần thiết.


  Ông Phan Trung Lý.

  Sáng nay, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý đã trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992.

  Theo đó, đa số ý kiến đại biểu và nhân dân đồng ý giữ tên nước là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dù vẫn có ý kiến lấy tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhưng ông Lý cho rằng, tên nước hiện nay đã được Quốc hội lựa chọn ngay sau khi đất nước thống nhất, đã thân quen với nhân dân và được quốc tế công nhận nên việc giữ tên nước là cần thiết.

  Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về nội dung này trong điều 4 của dự thảo vì "đa số ý kiến tán thành".

  Liên quan đến thu hồi đất, do có nhiều ý kiến khác nhau nên Ủy ban dự thảo đề nghị cần quy định chặt chẽ, tránh việc lạm dụng để lấy đất tràn lan, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Ngoài lý do thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì việc thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội cần phải quy định chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và có bồi thường.

  Để khẳng định bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang, theo ông Lý, cần quy định rõ trong Hiến pháp nghĩa vụ trung thành của lực lượng vũ trang với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước. Còn Quân đội nhân dân Việt Nam có vai trò nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

  Còn Ủy ban thường vụ Quốc hội được đề nghị giao nhiệm vụ giám sát HĐND cấp tỉnh, nếu phát hiện vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng thì quyết định giải tán HĐND đó; đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được giao quyền quyết định thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  Do đa số đồng ý với việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao cơ chế bảo vệ Hiến pháp hiện hành mà không đồng ý thành lập Hội đồng Hiến pháp nên ông Lý đề nghị Quốc hội không bổ sung quy định Hội đồng Hiến pháp vào dự thảo.

  Về việc bảo vệ Hiến pháp, Ủy ban dự thảo cho rằng cần bảo đảm tính ổn định lâu dài của Hiến pháp nên đề nghị không quy định những nội dung cụ thể và đối tượng của việc trưng cầu ý dân trong Hiến pháp mà để luật quy định, tùy vào tình hình thực tiễn của mỗi giai đoạn phát triển đất nước.

  Tương tự, do nhiều ý kiến cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm mới được triển khai lần đầu và cần tiếp tục tổng kết, rút kinh nghiệm nên Ủy ban dự thảo thấy rằng, việc không quy định lấy phiếu tín nhiệm trong bản dự thảo này không ảnh hưởng đến thẩm quyền Quốc hội quyết định lấy phiếu tín nhiệm đánh giá cán bộ.

  Trước ý kiến đề nghị bổ sung quy định về "quyền được chết" vào dự thảo, Ban soạn thảo, Ủy ban dự thảo cho rằng, đây là vấn đề cần được quan tâm, nhưng còn mới và nhiều ý kiến tranh luận khác nhau ở Việt Nam và nhiều nước nên đề nghị Quốc hội cho tiếp tục nghiên cứu.

  Vì Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và 1992 đều không quy định thời điểm có hiệu lực nên Ủy ban dự thảo đề nghị, Hiến pháp có hiệu lực từ khi Chủ tịch nước công bố.

  Theo chương trình kỳ họp, sáng 23/10, các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Ngày 5/11 và sáng 18/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường; sáng 28/11 sẽ biểu quyết thông qua dự thảo này.

  Tiến Dũng

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Ông Phan Trung Lý toàn nói những điều vô lý. Trước kia quốc hội cũng đồng ý lấy tên nước là VNDCCH và cả thế giới đều công nhận đấy thôi. Mình lấy tên nước mình thì đối với thế giới chẳng ảnh hưởng gì cả, còn nói quốc hội quy định thì phải hiểu quốc hội là cái gì của dân, của Đảng?

  NÓi chung là lấy cớ sửa hiến pháp để lại đục khoét dân, đúng là làm cái trò hề vô tích sự, thế là tốn tiền của dân và Vũ Như Cẫn.

  Hiến pháp mới của Việt Nam sẽ không có những thay đổi căn bản

  Tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, sáng nay, 22/10/2013, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt Nam, ông Phan Trung Lý đã trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Báo cáo giải trình này cho thấy là bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp, dự trù sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp lần này, sẽ không có gì thay đổi căn bản.

  Theo trình bày của ông Phan Trung Lý, dù vẫn có ý kiến lấy tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng đa số ý kiến đại biểu và nhân dân đồng ý giữ tên nước là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Lý cho rằng, tên nước hiện nay « đã được Quốc hội lựa chọn ngay sau khi đất nước thống nhất, đã thân quen với nhân dân và được quốc tế công nhận », nên việc giữ tên nước là cần thiết.

  Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đề nghị Quốc hội giữ quy định về nội dung này trong điều 4 của bản dự thảo vì "đa số ý kiến tán thành". Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt Nam đề nghị cần quy định rõ trong Hiến pháp là các lực lượng vũ trang có nghĩa vụ « trung thành của với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước ».

  Ông Phan Trung Lý cũng đề nghị không bổ sung quy định về Hội đồng Hiến pháp vào dự thảo, bởi vì theo ông, « đa số đồng ý với việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao cơ chế bảo vệ Hiến pháp hiện hành », nên không cần thành lập Hội đồng Hiến pháp.

  Theo lời ông Phan Trung Lý, Ủy ban dự thảo cũng đề nghị không quy định những nội dung cụ thể và đối tượng của việc trưng cầu ý dân trong Hiến pháp, mà « để luật quy định, tùy vào tình hình thực tiễn của mỗi giai đoạn phát triển đất nước ».

  Trong bản dự thảo Hiến pháp được trình bày hôm nay, đất đai vẫn là « sở hữu của toàn dân do Nhà nước đại diện quản lý» . Ủy ban dự thảo chỉ đề nghị quy định chặt chẽ việc thu hồi đất, tránh ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

  Theo chương trình kỳ họp, sáng mai, 23/10, các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Ngày 5/11 và sáng 18/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường; đến sáng 28/11 sẽ biểu quyết thông qua dự thảo này.

  Nhưng không ai chờ đợi là sau các phiên thảo luận đó sẽ có những sửa đổi căn bản trong bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp và bản dự thảo này như vậy vẫn không tính đến những ý kiến của giới nhân sĩ trí thức, nhất là trong nhóm kiến nghị 72.

  Nhóm này vào đầu tháng 6 vừa qua đã ra tuyên bố phản đối bản dự thảo Hiến pháp đã được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, tức kỳ họp trước, vì theo họ, bản dự thảo mới này hầu như không thay đổi so với Dự thảo lần đầu đưa ra lấy ý kiến nhân dân từ đầu tháng 1 năm nay. Đặc biệt, nhóm kiến nghị 72 cho rằng, việc hiến định sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và Nhà nước là « biểu hiện rõ nét nhất của tinh thần phản dân chủ ».

  Các nhân sĩ trí thức trong nhóm này cũng tố cáo « tính hình thức, áp đặt và quá tốn kém » của việc lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp, nhất là mọi ý kiến khác với quan điểm hoặc ý muốn của cơ quan lãnh đạo « đều không được chấp nhận, thậm chí không được công bố và thảo luận công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà chỉ bị phê phán, quy kết một chiều. »

  Thanh Phương, Đài RFI
  http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20131022-hien-phap-moi-cua-viet-nam-se-khong-co-nhung-thay-doi-can-ban