MTTQ góp ý sửa Hiến pháp: Tổ quốc và nhân dân phải được đặt lên hàng đầu

 • Bởi Hồ Gươm
  20/02/2013
  5 phản hồi

  Tại Hội nghị góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, do Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức hôm qua, nhiều ý kiến tập trung thảo luận xoay quanh quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng với tư cách là đảng cầm quyền, vấn đề sở hữu đất đai cũng như các quyền cơ bản của công dân.

  danluan_b042.jpg

  Là người đầu tiên đề cập đến điều 4 của Hiến pháp sửa đổi 1992, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Phạm Xuân Hằng tán thành với quy định tại điều 4 của Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Song theo ông Hằng, khoản 3 của dự thảo sửa đổi quy định “Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” là chưa thể hiện được bổn phận của đảng cầm quyền, vì đảng ta lãnh đạo tuyệt đối nhà nước và xã hội.

  Theo ông Hằng, để tiếp nối quy định tại khoản 2 về việc “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”, cần quy định lại khoản 3 của điều 4: Vai trò lãnh đạo của Đảng được bảo đảm bằng pháp luật và do luật định. Ông Hằng lý giải quy định này có giá trị bảo đảm về mặt pháp lý cho vị thế lãnh đạo của Đảng và nhất là thực hiện theo quy định tại khoản 2 về việc Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình; đồng thời, cũng để các đảng viên, các cấp ủy đảng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành động của mình chứ không chỉ chịu trách nhiệm về mặt hành chính. Điều đó đảm bảo sự minh bạch về chính trị trong vai trò lãnh đạo của Đảng.

  Nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN Hoàng Thái đề nghị khoản 2, điều 4 cần phải sửa đổi theo hướng mạnh mẽ hơn: “Đảng đứng trong nhân dân, là đầy tớ của nhân dân; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân; chịu sự giám sát của nhân dân”. Ngoài ra, theo ông Thái, khoản 3 của điều này cũng nên sửa lại theo hướng vai trò lãnh đạo của Đảng được thể chế hóa bằng luật. “Tất cả các tổ chức chính trị - xã hội đều hoạt động theo luật, từ QH, Chính phủ… đến các cơ quan nhà nước, riêng Đảng chưa có luật nên phải quy định rõ trong Hiến pháp như vậy để công khai, minh bạch vai trò lãnh đạo của Đảng, tránh sự tùy tiện", ông Thái đề nghị.

  Bàn thêm về điều 70 của dự thảo Hiến pháp sửa đổi quy định “Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVT) phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”, ông Hoàng Thái băn khoăn: qua gần 70 năm, 4 bản hiến pháp từ 1946 đến nay đều chỉ ghi LLVT trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và nhân dân và thực tế cho thấy không xảy ra vấn đề gì, bây giờ vì sao lại bổ sung thêm vế “tuyệt đối trung thành với Đảng”, hơn nữa lại đặt Đảng trước Tổ quốc và nhân dân? Khẳng định “Dứt khoát không thể quy định như vậy”, ông Thái đề nghị dự thảo Hiến pháp sửa lại nội dung này theo hướng LLVT trước hết phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân.

  Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm phát biểu sau đó cũng đề nghị nên quy định trong dự thảo Hiến pháp LLVT trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng vì theo ông Cầm, “quy định như vậy sẽ giữ được toàn ý mà hợp lý hơn”.

  Hiến định quyền biểu quyết, biểu tình... của công dân

  Liên quan đến quyền công dân được quy định trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi, nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Khánh đề nghị sửa đổi nội dung của khoản 2 điều 15 “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng” theo hướng “quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”.

  Ngoài ra, theo ông Khánh, Hiến pháp nên quy định theo hướng mặc định “công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”, không nên thêm vế “theo quy định của pháp luật” như dự thảo Hiến pháp, thay vào đó, bổ sung thêm vế: Luật quy định cụ thể cách thức thực hiện các quyền này của công dân.

  Cũng liên quan đến quyền công dân, ông Nguyễn Khánh đề nghị sửa đổi điều 30 về “Công dân có quyền biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân” theo hướng: Nhân dân có quyền biểu quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia. Tương ứng với quy định này, ông Khánh đề nghị sửa lại điều 126 theo hướng: Quốc hội tổ chức trưng cầu ý dân để nhân dân biểu quyết về Hiến pháp, sau khi dự thảo Hiến pháp được QH thông qua với ít nhất 2/3 tổng số đại biểu tán thành.

  Góp ý thêm quyền dân chủ trực tiếp của người dân, ông Hoàng Thái kiến nghị Hiến pháp sửa đổi lần này nên quy định chính quyền 4 cấp đều do người dân trực tiếp bầu ra những người xứng đáng. “Quyền dân chủ trực tiếp phải được mở rộng, nhất định nhân dân sẽ lựa chọn được những người có đức, có tài để xây dựng đất nước chứ không thông qua cơ quan đại diện trong việc bầu chính quyền nhà nước 4 cấp nữa”, ông Thái đề nghị.

  Ngoài các ý kiến trên, các thành viên trong Đoàn Chủ tịch Mặt trận các thời kỳ, Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Mặt trận cũng đề nghị Hiến pháp lần này quy định rõ Nhà nước bảo đảm các điều kiện cần thiết (thay vì tạo điều kiện như dự thảo quy định) để Mặt trận và các thành viên, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện vai trò giám sát và phản biện.

  Nên quy định cả sở hữu đất đai tư nhân

  Tại hội nghị, GS-TS Phan Hữu Dật, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc, nhìn nhận: hiện nay nước ta có một số nơi nông dân khiếu kiện về đất đai do liên quan trực tiếp đến quyền sở hữu về đất đai, rộng hơn là quyền sở hữu tài sản. Việc quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý cũng là lý do chính quyền một số cấp, kể cả cấp xã đã nhân danh nhà nước để vi phạm trong lĩnh vực này, gây bức xúc trong dân. Vì vậy, GS Dật đề nghị: “Cần quy định đất đai thuộc sở hữu không chỉ nhà nước, công cộng mà còn cả sở hữu cá nhân. Cố nhiên quyền này không phải vô hạn độ mà có giới hạn nhất định”.

  Từ thực tiễn của Nông trường Sông Hậu, bà Trần Ngọc Sương, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN ủng hộ mạnh mẽ quan điểm này và đề nghị điều 57 của Hiến pháp 1992 sửa đổi “cần làm rõ quyền sở hữu đất đai của các thành phần kinh tế tư nhân”. Vì theo bà Sương, chính vì chưa thể hiện đầy đủ, rõ ràng vấn đề sở hữu đất đai là nguyên nhân xảy ra bất cập triền miên, đến nay chưa giải quyết được.

  Bảo Cầm

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  MTTQ là cái gì nhỉ? Tại sao cả năm nó "nằm ngủ" đến lúc bầu cử thì nó lại được nhảy ra làm nhân sự là thế nào ??? Đó hoàn toàn chẳng qua là đảng làm mà thôi.
  Bởi thế, cứ mỗi lần bầu cử là các quan trong MTTQ tỉnh được chia đất, được ban tặng quá trời lễ vật, tiền tài.
  Hì, anh nào muốn trúng cử, thứ nhất phải cùng cánh với lãnh đạo tỉnh, thứ hai phải lấy lòng MTTQ mới mong được bố trí ở tổ bầu cử có lợi, nhược bằng không, trò ảo thuật của các vị ấy sẽ nốc ao anh bằng số phiếu ảo hoặc cho anh vào tổ bầu cử mà ở đó đã có đủ số cán bộ nắm chắc trúng cử.
  Thế đó. Chả còn ai lạ gì những trò ảo thuật này cả.

  Điều 30 của dự thảo qui định :" Nhân dân có quyền biểu quyết HP khi nhà nước tổ chức trưng cầu..." Mới nghe thấy cũng có quyền dữ. Còn nếu nhà nước khong trưng cầu thì dân "giơ mỏ chồn",mất luôn quyền... Thật là lưu manh,xảo quyệt hết chổ chê!

  Vẫn vậy, các ông bố bà mẹ "nhân dân" vẫn tỏ ra quá nuông chiều thằng con cộng sản hư hỏng mất dạy này. Phải dứt khoát.

  ... nguyên Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Phạm Xuân Hằng ...
  ... Nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN Hoàng Thái ...
  ... Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm ...
  ... nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Khánh ...
  ... bà Trần Ngọc Sương, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN ...
  ... Ông Lê Truyền, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ...

  Nhiều "nguyên" quá, khi đã thành "nguyên", bỗng dưng các đồng chí đã về hưu phát biểu sáng suốt, sinh động, đa nguyên hẳn ra.

  Là đương kim tổng bí thư Đảng, tớ khẳng định nhu cầu hàng đầu phải triển khai phạm trù triết học bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế cùng với cái ghế và cái sổ hưu. Bảo vệ sự sống còn của Đảng ta và chế độ chuyên chính vô sản Đảng chủ là nhằm bảo vệ cái ghế cho các đồng chí đang tại chức, và sổ hưu cho các đồng chí đã thành "nguyên", đã về hưu.

  Tuy nhiên, tớ cũng ghi nhận các ý kiến, đóng góp của các đồng chí "nguyên" để sau này, tớ sẽ phát biểu, kiến nghị tốt hơn các đồng chí đương kim "nguyên".


  “Lập hiến là quyền trực tiếp của nhân dân”

  Một số góp ý đa chiều tại hội nghị do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 19/2...

  Ông Phạm Xuân Hằng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu tại hội nghị do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 19/2.

  NGUYỄN LÊ

  Trong khi dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 quy định việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định, thì không ít ý kiến cho rằng nhân dân mới là chủ thể của quyền lập hiến.

  Bên cạnh nội dung này, từ lời nói đầu đến điều cuối cùng của dự thảo cũng đã nhận được những góp ý đa chiều tại hội nghị do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 19/2. VnEconomy xin giới thiệu một số góp ý lược ghi từ hội nghị này.

  Hiến định việc trưng cầu dân ý

  Ông Nguyễn Khánh, nguyên ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ

  “Điểm 4 Điều 124 quy định “Dự thảo Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định”.

  Tôi đề nghị sửa lại, Quốc hội tổ chức trưng cầu ý dân để nhân dân biểu quyết về Hiến pháp sau khi dự thảo được Quốc hội thông qua, cần quy định rõ như vậy vì nhân dân là chủ thể của quyền lập hiến. Quốc hội hiện nay vừa lập hiến vừa lập pháp, tôi cho rằng phải đổi lại quyền lập hiến là quyền trực tiếp của nhân dân, trưng cầu ý dân về hiến pháp là nguyên tắc hiến định, là biểu hiện cao nhất của chủ quyền nhân dân Việt Nam trong chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Không nên quy định Quốc hội làm Hiến pháp vì mọi quyền lực thống nhất vào nhân dân, nhân dân là chủ thể của quyền lập hiến.

  Điều 30 của dự thảo quy định, nhân dân có quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, tôi đề nghị sửa lại theo Hiến pháp 1946, nhân dân có quyền biểu quyết về Hiến pháp và các việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia. Như vậy Hiến pháp khẳng định nhà nước phải tổ chức trưng cầu ý dân để dân biểu quyết về Hiến pháp và các vấn đề quan hệ đến vận mệnh quốc gia chứ không phải chỉ khi nhà nước trưng cầu ý dân”.

  Cần đảm bảo quyền phúc quyết của dân

  Ông Phan Hữu Dật, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  “Sửa đổi Hiến pháp là công việc của toàn dân, có tầm quan trọng sống còn với đất nước.

  Từ trước đến nay có người nhận thức rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước ta với các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hiện nay do nhận thức tư tưởng sâu rộng hơn, xuất phát từ nhận thức về sức mạnh của nhân dân, mọi việc đều lấy dân làm gốc nên có người cho rằng cơ quan quyền lực cao nhất của nước ta là nhân dân.

  Điều này có nghĩa nếu Quốc hội trong việc hoạch định đường lối chủ trương chính sách mà không phù hợp với lòng dân thì phải tổ chức trưng cầu dân ý. Nghĩa là Hiến phápmới cần cần đảm bảo quyền phúc quyết của nhân dân. Thật ra nhận thức này chỉ là sự trở lại với tinh thần và lời văn của hiến pháp nước ta năm 1946, khi khẳng định “tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”.

  Nên sửa lại lời nói đầu

  Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về văn hóa xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  “Lời nói đầu của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có một trang thôi mà 3 lần nhắc đến Đảng Cộng sản và Bác Hồ. Trong một hiến pháp của một nhà nước, mặc dầu công lao của Đảng, của Bác hết sức vĩ đại thì theo tôi, cũng không nên đề cập quá nhiều vì chúng ta là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo và có hơn 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài.

  Lời nói đầu có thể gọn hơn nữa, trên cơ sở nghiên cứu Hiến pháp năm 1946.

  Điều 2 của dự thảo quy định: “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”, đây là hiến pháp của cả dân tộc mà viết như vậy thì tôi cảm thấy có sự phân biệt, đề nghị thay bằng “nền tảng là sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc”.

  Hội đồng Hiến pháp phải có thẩm quyền phán quyết

  Ông Phạm Xuân Hằng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  “Hội đồng Hiến pháp, trong dự thảo chỉ nói là do Quốc hội thành lập và có nhiệm vụ kiểm tra và kiến nghị, theo tôi nếu chỉ kiểm tra và kiến nghị thì đây mới là mang tính chất tư vấn, chứ chưa phải là cơ quan bảo vệ pháp luật.

  Nếu chỉ kiểm tra kiến nghị thì Mặt trận làm rồi và cũng thấy hiệu qủa là thế nào rồi, ở Quốc hội có thêm cơ quan tư vấn nữa thì có nên không?

  Theo tôi nên gọi là hội đồng bảo hiến và hội đồng này phải có thẩm quyền phán quyết (chứ không phải chỉ kiểm tra kiến nghị) đối với các luật văn bản và quyết định không phù hợp hiến pháp của cơ quan nhà nước, từ nghĩa vụ bảo vệ Hiến pháp thì sẽ nhận diện rõ nội hàm trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp hơn”.

  Thời gian lấy ý kiến nhân dân quá ít

  Ông Lê Truyền, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  “Thời gian lấy ý kiến nhân dân, theo kế hoạch nghe 3 tháng tưởng là nhiều nhưng tôi cảm nhận rất là ít, nhất là đoạn giữa là quan trọng nhất lại có tháng Tết, không biết vì sao lại chọn như vậy? Trong khi ý kiến hết sức là phong phú, tôi cảm nhận là với thời gian như thế chắc chắn không thể tiếp thu đúng và tiếp thu đủ được đâu.

  Tôi đề nghị kéo dài thời gian lấy ý kiến ra để phát huy dân chủ và tập hợp được trí tuệ của toàn dân chứ còn kế hoạch trong ba tháng như hiện nay thì không thể tiếp nhận được hết.

  Điểm mới của dự thảo là có quy định về Hội đồng Hiến pháp, tôi quan niệm là cơ quan này hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Song ở dự thảo lại quy định khi khi phát hiện có vi phạm Hiến pháp lại báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền là cái gì, tại sao lại đưa cơ quan thẩm quyền vào hiến pháp này, tôi nghĩ viết thế nào đấy để Hội đồng Hiến pháp hoạt động độc lập, có quyền hẳn hoi chứ không phải chỉ là cơ quan tư vấn”.

  Nguồn: VNEconomy.vn