Lưỡi lợn: Xử lý việc lợi dụng lấy ý kiến Hiến pháp để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng

 • Bởi Khách
  08/01/2013
  4 phản hồi

  Đây là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sáng nay (8.1).

  Một mặt nêu yêu cầu về tính “dân chủ và thực chất” của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng là lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cũng đặt ra yêu cầu “phải thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng”.

  Ông cũng yêu cầu nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự “đề kháng”, năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; xử lý kịp thời những hành động tán phát tài liệu xấu, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, nhà nước và nhân dân.

  Đối với báo chí, Trưởng Ban tuyên giáo TƯ nhấn mạnh trách nhiệm mở chuyên trang, chuyên mục… có nhiều hình thức thu nhận góp ý và phản ánh khách quan, toàn diện, kịp thời nhanh chóng ý kiến của nhân dân. Ý kiến chọn đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng cần đảm bảo khách quan, mang tính tiêu biểu và tính xây dựng. Tránh khuynh hướng phiến diện, thiên lệch, không chuẩn xác, trung thực.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Sửa HP cũng phải nhớ lời ông Triết "Bỏ điều 4 là Đảng tự sát."
  Dân lại nói "Còn điều 4 thì dân bị sát."

  Trước kia không có điều 4 Hiến pháp thì dân sống yên ổn hàng nghìn năm khi không có giặc ngoại xâm. Nay có điều 4 HP thì giặc ngoại xâm lăm le, dân cũng phải im lặng.

  Chẳng hiểu nhân dịp lấy ý kiến sửa HP thì Đảng ta lại có dịp hướng dẫn ý kiến cho dân hay chọn ý kiến của dân? Kiểu này giống như khi ra đề thi cho học trò thì đưa đáp án trước. Có lẽ đây là thực hiện đợt giáo dục toàn dân về Đảng hay sao?

  Ông Trưởng ban Tuyên giáo TU Đinh Thế Huynh ơi. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lấy ý kiến của nhân dân mà yêu cầu “phải thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng” là như thế nào?

  Ý kiến như thế nào mới không là xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, nhà nước và nhân dân? Xin chỉ giáo.

  Vì đóng góp sửa đổi Hiến pháp thuận lòng dân thì mất lòng Đảng.

  Vì một nèn dan chủ thực sự cho dân tộc này thì bản hiến pháp nên đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Chưa biết cách làm HP thì hãy học hỏi các nước có nèn lập hiến tiến bộ nhất mà noi theo . còn ai đó kiên quyét kiên trì sự lânhx đạo của một ai đó một bợ phận hay một giai cấp nào đó cần phải trưng cầu dân ý đã xem dân đồng ý hay không chứ đừng nên hô hào kẻo mất tính chính danh

  Đào Tuấn - Ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ để chống phá, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng

  Ý kiến chọn đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng cần đảm bảo khách quan, mang tính tiêu biểu và tính xây dựng


  Thế nào là khách quan, xây dựng?

  Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Hiến pháp sửa đổi được tổ chức sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp Ủy đảng “Quán triệt sâu sắc kết luận hội nghị tư 2,5, chỉ thị 22 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 38 của Quốc hội. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu lãnh đạo tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân phù hợp với tình hinh thực tế, “uốn nắn những biểu hiện lệch lạc” và “Phải bảo đảm sự lãnh đạo tập chung, thống nhất của Đảng”. Ông cũng yêu cầu “Chỉ đạo chặt công tác đảo bảo quốc phòng an ninh, Phòng chống ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ để chống phá, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng”.

  Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh một mặt nêu yêu cầu về tính “dân chủ và thực chất” của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng là lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp, cũng đặt ra yêu cầu “phải thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng”. Ông cũng yêu cầu nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự “đề kháng”, năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Xử lý kịp thời những hành động tán phát tài liệu xấu, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, nhà nước và nhân dân. Đối với báo chí, Trưởng Ban tuyên giáo TƯ nhấn mạnh trách nhiệm mở chuyên trang, chuyên mục…có nhiều hình thức thu nhận góp ý và phản ánh khách quan, toàn diện, kịp thời nhanh chóng ý kiến của nhân dân. Ý kiến chọn đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng cần đảm bảo khách quan, mang tính tiêu biểu và tính xây dựng. Tránh khuynh hướng phiến diện, thiên lệch, không chuẩn xác, trung thực.

  Theo blog Đào Tuấn
  http://daotuanddk.wordpress.com/2013/01/08/ngan-chan-moi-hanh-vi-loi-dung-dan-chu-de-chong-pha-xuyen-tac-duong-loi-chu-truong-cua-dang/