So sánh hiến pháp 1992 và dự thảo hiến pháp mới

 • Bởi Hồ Gươm
  01/11/2012
  4 phản hồi

  Gần như không đúng với tất cả những gì báo chí tuần qua định hướng dư luận, bản Dự thảo Hiến pháp mới (sau đây gọi là dt) có 11 chương, 126 điều. So với Hiến pháp năm 1992 (92), bản này giảm 1 chương, 21 điều, 18 điều giữ nguyên, 95 điều sửa đổi và có tới 13 điều mới.

  Những bất cập của 92, cụ thể như sau:

  Về chế độ chính trị

  92 quy định về quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện chủ yếu dưới hình thức dân chủ đại diện; Mối quan hệ và trách nhiệm giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện tam quyền chưa được phân lập rõ, trùng lặp về thẩm quyền.

  Về chế độ kinh tế

  92 chưa làm rõ nội hàm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường, nội hàm của từng thành phần kinh tế...; Chưa quy định về "tài chính công”, mới chỉ có quy định về ngân sách nhà nước.

  Quy định về sở hữu toàn dân (đối với đất đai) chưa làm rõ quyền của nhân dân với tư cách là người chủ sở hữu, vai trò và trách nhiệm của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu.

  Về quyền con người

  92 chưa phân biệt rõ quyền con người, quyền công dân; chưa xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền con người, chưa thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân trong Nhà nước pháp quyền.

  Về bộ máy nhà nước.

  Đây là phần duy nhất báo chí đề đề cập trong thời gian qua nhưng hết sức phiến diện, thậm chí còn sai lệch hoàn toàn.

  92 quy định Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, thế nào là "quan trọng" lại chưa được xác định cụ thể, dẫn đến có những quyết sách quan trọng về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, về tài chính, ngân sách có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và đời sống người dân lại không được trình Quốc hội quyết định, ngược lại có trường hợp Quốc hội can thiệp sâu vào hoạt động hành pháp, ảnh hưởng đến sự linh hoạt của chính phủ, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thị trường.

  92 chưa làm nổi bật vai trò của Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước về đối nội và đối ngoại, thống lĩnh các lực lượng vũ trang.

  92 phân định thẩm quyền giữa Chính phủ và Thủ tướng chưa rõ. Ví dụ quy định cả Chính phủ và Thủ tướng đều lãnh đạo công tác của Ủy ban nhân dân các cấp hay quy định đan xen trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực giữa bộ trưởng và thủ tướng.

  92 chưa quy định rõ nguyên tắc phân công, phân cấp giữa trung ương và địa phương

  92 chỉ có các thiết chế hoạt động trong điều kiện bình thường, chưa dự liệu được cách thức điều hành đất nước trong những điều kiện đặc biệt (như khuyết hoặc vắng tạm thời một số chức danh quan trọng trong bộ máy nhà nước...)

  Một số văn bản quy phạm pháp luật tạo ra sự chồng lấn, trùng lặp. Ví dụ 92 quy định Quốc hội quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, nhưng Luật Ngân hàng lại quy định Quốc hội chỉ quyết định một phần của chính sách tiền tệ quốc gia (chỉ tiêu lạm phát hằng năm), còn nội dung quan trọng khác của chính sách tiền tệ quốc gia được giao cho Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định. Tương tự, 92 quy định Chủ tịch nước quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp cao trong các lực lượng vũ trang, nhưng Luật sĩ quan Quân đội quy định Chủ tịch nước chỉ phong, thăng quân hàm đại tướng, thượng tướng và tương đương; việc phong, thăng quân hàm trung tướng, thiếu tướng và tương đương được giao cho Thủ tướng, trong khi đó loại thẩm quyền này của Thủ tướng cũng không được đề cập trong Hiến pháp.

  92 chưa có cơ quan chuyên trách để bảo vệ việc thực thi hiến pháp.

  Lời nhắn: bạn nào rành IT ghé qua đây làm ơn liên lạc qua email [email protected] chỉ dẫn giùm Beo một vài thao tác đánh nhau với yahoo với.

  Vũ ơi về ngay cứu Beo. Yahoo lại nuốt bài.

  ______________________

  (Tiếp theo)

  SO SÁNH QUYỀN BÍNH 92 VÀ DT - so sánh hiến pháp... kì 2

  Không có bất cứ điều mục nào mới (trong 13 điều mới hoàn toàn của bản DT) trong hai chương Chủ Tịch Nước (VI) và Chính Phủ (VII), DT chỉ sửa đổi để làm rõ hơn và sắp xếp lại cho khúc triết các chức năng quyền hạn.

  Thấy các chú thím sốt sột lên về việc phân chia quyền bính giữa thủ tướng và chủ tịch nước, Beo quăng cái so sánh này lên trước để thấy DT nó tăng giảm cái gì so với 92.

  Lập pháp: Giữ nguyên quy định về thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh.

  Hành pháp: Làm rõ hơn thẩm quyền bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Quyền tham dự các phiên họp của Chính phủ; Yêu cầu Chính phủ bàn về vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước khi cần thiết.

  Tư pháp: Làm rõ hơn thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Tòa án tối cao và các Tòa án khác, riêng chánh tòa phải căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội.

  Đối nội: Giữ nguyên 92 về khen thưởng, quốc tịch.

  Đối ngoại: Làm rõ hơn thẩm quyền quyết định đàm phán, ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước.

  Thống lĩnh lực lưỡng vũ trang: Làm rõ hơn thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; phong hàm, cấp sĩ quan cấp cao trong các lực lượng vũ trang nhân dân; công bố tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  [quote]
  Gần như không đúng với tất cả những gì báo chí tuần qua định hướng dư luận, bản Dự thảo Hiến pháp mới (sau đây gọi là dt) có 11 chương, 126 điều.

  Về bộ máy nhà nước
  Đây là phần duy nhất báo chí đề đề cập trong thời gian qua nhưng hết sức phiến diện, thậm chí còn sai lệch hoàn toàn.
  [/quote]

  Quốc hội là tác giả của dự thảo hiến pháp mới thì QH và chính phủ phải lo in ấn và phát tài liệu giải thích, tranh luận trên báo, đài, tivi, hội thảo với dân, ... để lấy ý kiến toàn dân

  Các đại biểu QH đâu rồi trong việc tiếp xúc cử tri ?

  Sửa hiến pháp mà cứ như trò đùa với dân, cứ như là điều lệ riêng của đảng CSVN !

  Ai có trách nhiệm giải thích từng điêµu khoản của hiến pháp và dự thảo hiến pháp mới ?

  Quyền phúc quyết (biểu quyết) trực tiếp của từng công dân VN về các điều khoản hiến pháp, nằm ở đâu trong hiến pháp 1992 và dự thảo hiến pháp mới ?

  Những bất cập của HP 92 và dự thảo hiến pháp mới, cụ thể như sau:
  Về chế độ chính trị :

  Đảng CSVN lãnh đạo như thế nào ?
  Ai trao quyền lãnh đạo cho đảng CSVN ?
  Ai tước quyền lãnh đạo của đảng CSVN ?
  Ai giám sát việc lãnh đạo của đảng CSVN ?
  Ai chịu trách nhiệm và truy tố lãnh đạo đảng CSVN ?

  [quote]
  Hệ thống chính trị của chúng ta nhìn vào thấy là đảng dày đặc. Chính phủ có bộ nào, cục ban nào, Đảng có hết tất cả thứ ấy. Lại thêm bộ máy gọi là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng... nhưng thực sự là cánh tay nối dài và là cái loa của Đảng...

  — Tiến sĩ Lê Đăng Doanh thuyết trình trước Bộ Chính Trị
  [/quote]