‘Nhóm lợi ích nhân danh ổn định chính trị’

 • Bởi Hồ Gươm
  06/09/2012
  1 phản hồi

  Kinh tế gia Lê Đăng Doanh đã trả lời nhiều đài báo nước ngoài về chủ đề kinh tế VN.

  Kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói thất bại Vinashin nay như “đứa con hoang” không ai nhận trách nhiệm và đề nghị sớm chấm dứt việc thí điểm đặt các tập đoàn trực tiếp do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quản lý.

  Trong chương bàn về “đổi mới tư duy và cải cách thể chế” thuộc Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2012, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh tại Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu giám sát các tập đoàn và tổng công ty nhà nước.

  “Các tập đoàn và tổng công ty nhà nước phải được quản lý chặt chẽ theo luật pháp, dưới sự giám sát của các Ủy ban của Quốc hội. Sớm chấm dứt việc thí điểm đặt các tập đoàn trực tiếp do Thủ tướng quản lý”.

  Ông Doanh cho biết các quyết định xây dựng cảng biển, sân bay... đều do Thủ tướng Chính phủ hay các bộ quyết định và hiện tại các sân bay và cảng biển địa phương đều trong tình trạng báo cáo hoạt động thua lỗ lớn.

  Trong báo cáo do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, với sự tài trợ của UNDP, ông Doanh đã mượn lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nói về một trong những lĩnh vực ưu tiên cần tái cơ cấu.

  Vụ Vinashin cũng không ai đứng ra chịu trách nhiệm cá nhân và cũng chưa xác định được trách nhiệm cá nhân

  » Tiến sỹ Lê Đăng Doanh

  Tại Hội nghị 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), hồi tháng 10 năm ngoái, ông Trọng đã chỉ ra ưu tiên tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

  Ông Doanh cũng nêu nhu cầu “Luật hóa Điều 4 của Hiến pháp về sự lãnh đạo của Đảng” theo đó “thực hiện chế độ Đảng cầm quyền, hợp nhất các vị trí lãnh đạo Đảng và lãnh đạo Nhà nước nhằm xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm cá nhân, tránh đùn đẩy trách nhiệm cho tập thể”.

  “Kinh nghiệm cho thấy thất bại thường là đứa con hoang, thí dụ như ngay vụ Vinashin cũng không ai đứng ra chịu trách nhiệm cá nhân và cũng chưa xác định được trách nhiệm cá nhân,” kinh tế gia hàng đầu Việt Nam viết trong báo cáo.

  'Nhân dân đào thải'


  Ông Doanh khuyến cáo cơ chế bảo vệ cơ quan chống tham nhũng do quốc hội giám sát.

  Điều được mô tả là “tư duy nhiệm kỳ”“lợi ích nhóm” (từng được ông Trọng nói đến) một lần nữa được ông Doanh đề cập đến trong nỗ lực khắc phục đầu tư công kém hiệu quả.

  “Lợi ích nhóm ở Việt Nam có đặc trưng là liên quan đến những người có chức, có quyền, nhất là quyền liên quan đến cán bộ, tài chính, ngân sách, đầu tư, đất đai, hầm mỏ, rừng, biển, v.v…

  Những người này có thể ở cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã phường hay ở cấp sở, phòng, thậm chí cá nhân thanh tra, cảnh sát hay ở doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn, dự án, v.v...

  Bộ máy nhà nước, giới cầm quyền phải cùng chia sẻ lợi ích với dân, không cho phép hình thành một bộ máy đặc quyền, đặc lợi, sống cách biệt với dân, đè đầu, cưỡi cổ người dân”.

  Một bộ máy như vậy, cần phải đào thải và chắc chắn sẽ bị nhân dân đào thải” ông Doanh viết.

  Không cho phép hình thành một bộ máy đặc quyền, đặc lợi, sống cách biệt với dân, đè đầu, cưỡi cổ người dân

  Trong chương “đổi mới tư duy và cải cách thể chế” ông soạn dài 27 trang này, ông Doanh mô tả những ý tưởng thay đổi được ông đưa ra là “không có gì mới, đã được ghi trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, Hiến pháp 1946, trong các Nghị quyết Đại hội Đảng từ Đại hội VI đến Đại hội IX.

  Tuy nhiên ông khuyến cáo rằng “việc thực hiện sẽ rất khó khăn gian khổ vì hiện nay đã hình thành một tầng lớp đặc quyền, đặc lợi, cản trở mọi cải cách cần thiết nhân danh ổn định chính trị - xã hội”.

  Trong chỉ dấu muốn tách vai trò chống tham nhũng ra khỏi bộ máy của chính phủ, ông Doanh đề nghị các quan chức của cơ quan phòng, chống tham nhũng phải “do Quốc hội bổ nhiệm và được pháp luật bảo vệ trong hoạt động của mình trong khuôn khổ luật pháp”.

  Không thể tiếp tục “vừa đá bóng, vừa thổi còi” trong lĩnh vực quan trọng như chống tham nhũng, ông viết.

  Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2012 với tiêu đề “Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu” được xây dựng hàng năm và mới được công bố.

  Kinh tế gia Lê Đăng Doanh được xem là một trong những người thể hiện lập trường khá mạnh trong các chủ đề liên quan tới kinh tế và cải cách thể chế.

  Ông cũng tham gia trong một số bản kiến nghị cải cách mà một số trí thức gửi lãnh đạo Việt Nam trong thời gian qua.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Chính phủ thảo luận Đề án về đổi mới doanh nghiệp nhà nước

  2:40 PM, 06/09/2012

  (Chinhphu.vn) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2012, Chính phủ đã thảo luận về Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.


  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đánh giá quá trình đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN phải hết sức khách quan, đánh giá đúng mặt được, chưa được, rút ra bài học kinh nghiệm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, phạm vi của Đề án tập trung vào tổng kết quá trình đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN) góp phần bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn từ năm 2001 đến nay, làm cơ sở đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các định hướng giải pháp đổi mới DNNN 10 năm tới.

  Trên cơ sở phân tích những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, Đề án đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm.

  Trước hết, tiếp tục khẳng định khẳng định vai trò của kinh tế nhà nước trong đó DNNN là lực lượng nòng cốt, đảm bảo kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

  Cần xác định cụ thể các mục tiêu, thứ tự ưu tiên các mục tiêu, nhiệm vụ của từng nhóm DNNN và xây dựng được các phương thức, các tiêu chí đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đối với từng nhóm DNNN, từng tập đoàn kinh tế nhà nước.

  Cần nghiên cứu, kịp thời điều chỉnh những chủ trương, đường lối của Đảng và cơ chế, chính sách của Nhà nước cho phù hợp, giải quyết những vấn đề mới phát sinh cho phù hợp với yêu cầu và thực tiễn đổi mới.

  Việc kiên định, đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của DNNN là yêu cầu khách quan của cải cách DNNN nhưng phải luôn đi cùng với cơ chế giám sát chặt chẽ có hiệu quả.

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của người lao động và vai trò của các đoàn thể quần chúng ở tất cả các cấp, các ngành cũng được coi là bài học quan trọng cần rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.

  Đến năm 2020, mục tiêu đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN, bảo đảm vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước là hoàn thành đổi mới, điều chỉnh cơ cấu, phát triển, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của DNNN để DNNN đóng góp phần quan trọng bảo đảm cung cấp dịch vụ công thiết yếu của xã hội và nhu cầu cần thiết của quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh năng lượng; thực hiện các nhiệm vụ phát triển quốc gia trên các lĩnh vực, ngành nghề mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không làm hoặc chưa làm được; đảm bảo kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, làm nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  Đề án đã nêu lên các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là hoàn thành cơ bản quá trình tái cơ cấu DNNN; nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của DNNN, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Đổi mới cơ chế để DNNN có cơ chế quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế. Thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng ở DNNN.

  Phát biểu thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng tổng kết quá trình đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN là vấn đề khó, quan điểm, cách nhìn nhận còn nhiều ý kiến khác nhau, do vậy phải hết sức khách quan, đánh giá đúng mặt được, chưa được, rút ra bài học kinh nghiệm.

  Thủ tướng yêu cầu cơ quan chủ trì Đề án là Bộ Kế hoạch - Đầu tư cùng các Bộ, ngành cần xác định tiêu chí rõ ràng, đánh giá khách quan, khoa học về hiệu quả hoạt động, vai trò, đóng góp của DNNN cho nền kinh tế đất nước; bám sát Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI để tập trung đánh giá hiệu quả thực hiện những vai trò, nhiệm vụ được Đảng, nhà nước giao; đánh giá về quản lý nhà nước, chủ sở hữu...

  Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém là có những chủ trương chưa rõ, dẫn đến trong khâu tổ chức thực hiện có nhiều kẽ hở; tình trạng giao nhiệm vụ quá sức, không kiểm tra, giám sát. Luật còn nhiều hạn chế, cản trở, chưa phù hợp với thực tiễn.

  Thủ tướng cũng nêu ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN trong thời gian tới để các thành viên Chính phủ tiếp tục thảo luận, hoàn thiện Đề án.

  Xuân Tuyến

  Nguồn: Báo Chính Phủ