Ðổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hành báo Ðảng

 • Bởi Hồ Gươm
  15/08/2012
  3 phản hồi

  Tại điểm Bưu điện văn hóa xã thôn Kim Thao, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài (Bắc Ninh). (Ảnh: ÐỨC ANH)

  Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền đường lối chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng, Ðảng ủy Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT) đã tổ chức quán triệt sâu rộng các nội dung Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

  Tập đoàn đã ban hành và triển khai đến các Bưu điện tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc các văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác phát hành báo chí trong đó tập trung vào việc phối hợp chặt chẽ với các tòa soạn, các cấp ủy địa phương vận động tuyên truyền, phát triển các đối tượng độc giả, đồng thời tham mưu, đề xuất tổ chức đảng các cấp, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong việc rà soát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị tại các cơ sở. Trong những năm qua VNPT đã tập trung đầu tư trang thiết bị mở rộng mạng lưới, phương tiện vận chuyển, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực phát hành báo, tạp chí của Ðảng. Từ chỗ chỉ có 2.599 bưu cục và điểm phục vụ, đến nay đã có 14.911 bưu cục và điểm phục vụ của Bưu chính Việt Nam tham gia vào mạng lưới phát hành báo chí. Các phương tiện vận chuyển chuyên ngành được đầu tư đổi mới, tăng cường cả về tải trọng và số lượng, song song với việc tổ chức lại mạng lưới, rút ngắn hành trình đường thư. Hệ thống truyền báo được mở rộng tăng từ 4 điểm lên 7 điểm truyền, nhờ đó thời gian truyền báo được rút ngắn chỉ còn 30 phút cho việc truyền một tờ báo 8 trang. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, VNPT cũng quan tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ những người làm công tác phát hành báo chí của Tổng Công ty bảo đảm khả năng đáp ứng kịp thời các yêu cầu của độc giả các tòa soạn báo, tạp chí đặt ra trong công tác phát hành báo chí.

  Ðược sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ của các tòa soạn, đặc biệt là Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và các cơ quan quản lý báo chí, trong việc đổi mới nâng cao chất lượng các ấn phẩm, tổ chức các hội nghị phát hành và bạn đọc... công tác phát hành báo, tạp chí của Ðảng đã đạt được một số kết quả rất khả quan. Từ chỗ chỉ có 71,5% tổng số xã trên toàn quốc có báo đến trong ngày, đến nay tỷ lệ đạt được là 92% (tăng 20,5%). Sản lượng báo Ðảng phát hành thông qua mạng lưới bưu chính tăng từ 106 triệu tờ/cuốn (năm 1996) lên 136,5 triệu tờ, cuốn (năm 2001) và 155,8 triệu tờ, cuốn (năm 2006). Hiện nay, sản lượng báo Ðảng phát hành qua mạng lưới bưu chính đạt 137 triệu tờ, cuốn, chiếm 4/5 số lượng báo Ðảng phát hành trên toàn quốc. Bên cạnh các báo tạp chí của Ðảng, báo chí công ích, thì mạng lưới của bưu chính đã cung cấp hơn 800 loại báo, tạp chí (bao gồm cả báo Trung ương và địa phương) với hơn 420 triệu tờ/năm, cuốn cũng được chuyển đến độc giả, góp phần nâng cao dân trí, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

  Cùng với việc thí điểm thành lập Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong đó có việc chia tách hai lĩnh vực bưu chính, viễn thông và thành lập Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam năm 2008, nhiệm vụ công tác phát hành báo chí được Bưu chính Việt Nam kế thừa và thực hiện trong thời gian qua. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu mới thành lập, nhưng hoạt động của mạng lưới vẫn được duy trì ổn định bảo đảm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ðảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Công tác phát hành báo chí được duy trì và phát triển.

  Trưởng thành qua 67 năm, các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành bưu chính luôn giữ gìn và phát huy truyền thống của ngành. Vinh dự và tự hào là cơ quan thực hiện nhiệm vụ chuyển phát, phát hành báo, tạp chí của Ðảng, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam nỗ lực, phấn đấu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát hành báo Ðảng, phối hợp chặt chẽ với các tòa soạn, các cấp ủy Ðảng, các cơ quan quản lý tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Ðảng.

  ÐỖ NGỌC BÌNH

  Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  [quote=Hồ Gươm][quote]Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền đường lối chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng, Ðảng ủy Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT) đã tổ chức quán triệt sâu rộng các nội dung Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị.[/quote]

  Bộ Chính Trị quả là sâu sát, thực tế, thường xuyên đưa chỉ thị nghị quyết của Bộ đến từng ngõ ngách cuộc sống của thần dân, ví dụ trên minh chứng cho điều đó, nội cái vụ phát hành giấy báo nhà Đảng cho cán bộ và quần chúng cần lao (bán hàng rong) mà 14 đồng chí ở trên phải ra văn bản chỉ đạo, và các cấp phải tổ chức quán triệt là thấy (thảm) thương rồi.[/quote]

  - Tiền trả cho mấy cái vụ triển khai này ai trả cho bưu điện ? Tiền từ đâu ra ?
  - Việc tuyên truyền "chính sách pháp luật của Nhà nước" đến mọi công dân là trách nhiệm của bộ thông tin (chính phủ) chứ có phải là trách nhiệm của đảng ủy đâu ? Đảng vừa lãnh đạo, vừa tuyên truyền, vừa triển khai mọi việc, đá chính phủ ra rìa à ?

  Bộ chính trị đúng là rỗi hơi.

  Muốn tăng lượng phát hành chỉ cần đăng nhiều tin cướp giết hiếp vào là xong.

  Bắt chước mấy tờ Công an ấy.

  Chứ cứ như trước giờ mấy tờ Nhân Dân, Quân đội, SG giải phóng chỉ làm được một việc duy nhất là phát không để dân lót nồi.

  [quote]Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền đường lối chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng, Ðảng ủy Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT) đã tổ chức quán triệt sâu rộng các nội dung Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị.[/quote]

  Bộ Chính Trị quả là sâu sát, thực tế, thường xuyên đưa chỉ thị nghị quyết của Bộ đến từng ngõ ngách cuộc sống của thần dân, ví dụ trên minh chứng cho điều đó, nội cái vụ phát hành giấy báo nhà Đảng cho cán bộ và quần chúng cần lao (bán hàng rong) mà 14 đồng chí ở trên phải ra văn bản chỉ đạo, và các cấp phải tổ chức quán triệt là thấy (thảm) thương rồi.