Lê Trần Luật - Thế nào là chống lại chính quyền nhân dân?

 • Bởi Admin
  26/04/2010
  1 phản hồi
  Chủ đề: Pháp luật

  Các tội danh này được phân biệt bởi dấu hiệu duy nhất là có chống chính quyền nhân dân hay không?

  Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong dấu hiệu hết sức quan trọng này mà cho tới nay các cơ quan chịu trách nhiệm như Quốc hội, Tòa án tối cao chưa hề có một văn bản giải thích nào. Tất cả đều xem như “ngầm hiểu” và “buộc phải hiểu”. Như thế nào là chống, như thế nào được gọi là chính quyền nhân dân, chống ai, chống lại cái gì? Liệu chống lại một nhà nước độc tài, tàn bạo có phải là chống chính quyền nhân dân hay không? Chống lại một Đảng phái có phải là chống chính quyền nhân dân hay không? v.v...

  Điều luật mập mờ khó hiểu và không được sự giải thích cặn kẽ chi tiết dễ dẫn đến sự tùy tiện của các cơ quan tiến hành tố tụng, dẫn đến nhiều oan sai.

  Nếu chống chính quyền nhân dân là phạm tội thì chống một chính quyền không phải của nhân dân thì đuơng nhiên không có tội. Với logich này buộc các cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh chính quyền hiện tại là một chính quyền nhân dân, trước khi chứng minh có mục đích chống. Không thể nói suông rằng: chính quyền hiện hiện tại được sự tín nhiệm của nhân dân. Ít ra cũng phải chứng minh bằng kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý, chứng minh bằng một cơ chế bầu cử minh bạch và dân chủ. Hoặc là một cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa các đảng phái trong việc thu phục lòng dân. Có như vậy mới thuyết phục được chính quyền hiện tại là một chính quyền nhân dân.

  Cũng không thể lập luận rằng: Nhân dân đã trải qua hai cuộc chiến thần thánh để tạo ra chính quyền hiện tại và đó là chính quyền nhân dân. Lịch sử đã cho thấy rất nhiều chính quyền sau khi thiết lập được đã phản bội lại ước nguyện của nhân dân. Một Nhà nước dân chủ là ước nguyện của tòan dân. Người dân không quan tâm nhiều đến Đảng phái nào lãnh đạo mà quan tâm đến một nền dân chủ thực thụ, một Tòa án độc lập, chỉ xét xử theo pháp luật và lương tâm!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  -tôi được học luật học nhưng tôi thấy chính quyền cộng sản việt nam kết thành tội danh đối với luật sư lê trần luật là một cách vô lý và mập mờ không đúng với luật tội của anh trần luật
  -nếu có buộc tội một ai thì chúng ta nên phải có một chứng cứ luận tội người khác .như vấn đề buộc tội ls trần luật là chống nhưng mà anh ta đang chống cái gì,như vậy được gọi là chống chính quyền nhân dân điều đó là một điều quá phi pháp và và phi nhân bản.vậy chẳng lẻ chống lại một đảng phái là có tội chống chính quyền nhân dân một điều luật rất mập mờ và cũng không được giải thích cặn kẻ khi buộc tội người khác dẫn đến việc xét sử oan sai.
  _nếu chóng chính quyền nhân dân là có tội thì chống chính quyền không phải của dân thì sẽ không có tội điều đó chúng ta phải phân biệt được hai yếu tố này một cách minh bạch không lừa bịp.chính quyền hiện tại mà ta đang sống là một chính quyền là do nhân dân tín nhiệm lên thì ít ra chúng ta phải có ý kiến của nhân dân một cách minh bạch và dân chủ .nếu không có ý kiến của dân thì không phải là chính quyền của dân tín nhiệm mà là chính quyền bù nhìn của bọn cường hào ,
  -hiện nay ở việt nam đang bị chính quyền cộng sản đang đàn áp những nhà dân chủ tự do , nhân dân và các nhà chi thức trong nước một cách thiếu nhân đạo và mất nhân tính không có một chút tình người mà đó chỉ dùng cho chế độ vô thần mà thôi chứ không phải ở chế độ hữu thần.nếu như vậy chúng ta những người dân việt nam hãy nhìn lại một đảng cộng sản việt nam đang làm gì cho nhân dân hay họ đang lừa gạt dân. vì những người dân chúng ta dã phải hy sinh cho hai cuộc chiến tranh đau thương mà những người anh của chúng ta đã hy sinh cho thế hệ trẻ của việt nam này là một cách vô ích hay sao.tôi mong những bạn trẻ việt nam hãy nói lên tiếng nói đau thương của dân tộc chúng ta một cách không phải chối từ,để một mai này chúng ta không còn phải hối hận những việc mình đang làm cho một đất nước không của ai khác mà của thế hệ trẻ việt nam tươi sáng hơn nữa ,chứ không như một xã hội của bọn tàn quyền đàn áp người dân ,nhân quyền ,tôn giáo .đó là những gì mà chính quyền cộng sản việt nam đang làm và đang thực hiện những âm mưu đàn áp của bọn tàn quyền đảng cộng sản việt nam.
  -chúng ta lớp trẻ của việt nam chúng ta không phải sợ một chế độ đàn áp vì đất nước của chúng ta có bốn ngàn năm lịch sử hao hùng mà mọi chế độ xâm lược đều phải quay về nước .chúng ta những người trẻ việt nam chúng ta