Bỏ quy định lãi suất cơ bản: Vì dân hay vì lợi ích cục bộ?

 • Bởi tqvn2004
  16/11/2009
  0 phản hồi
  Chủ đề: Kinh tế

  Lãi suất cơ bản là tiêu chí để xác định mức lãi suất cao nhất nên đây là căn cứ để xác định tội cho vay lãi nặng theo điều 163 của Bộ luật Hình sự.

  "12 năm qua, bằng quy định về lãi suất cơ bản trong hệ thống pháp luật, Nhà nước đã thể hiện vai trò định hướng của mình trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội về cho vay vốn, để các quan hệ này diễn ra một cách trật tự, lành mạnh, ổn định cơ bản thị trường tiền tệ, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cho vay lãi nặng, mang tính bóc lột", bà Nga khẳng định.

  "Về quyết định nhập vàng khi giá vàng lên đỉnh, nếu công bố sớm hơn một chút thì đâu đến nỗi giá vàng của mình cao hơn 5 triệu đồng một lạng so với thế giới. Như thế làm giàu cho ai và thiệt hại như thế nào?"

  » ĐBQH Nguyễn Lân Dũng

  Theo bà Nga, từ 2006 đến nay, tình trạng các tổ chức tín dụng cho vay vượt trần lãi suất cơ bản trở nên phổ biến, đặt các ngân hàng thương mại trước một nguy cơ bất lợi lớn về mặt pháp lý. Đó là nếu người đi vay khởi kiện thì các hợp đồng này sẽ bị tòa án tuyên vô hiệu và hậu quả là các ngân hàng sẽ không nhận được phần lãi theo thỏa thuận.

  Bà Nga góp ý, để giải quyết tình trạng vi phạm trên, với vai trò là thành viên Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực này, thay vì phải xử lý các tổ chức vi phạm và làm bình ổn thị trường lãi suất thì Ngân hàng Nhà nước lại "ra tay" cứu các tổ chức tín dụng.

  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp lần lượt điểm lại bốn lần Ngân hàng can thiệp về chuyện lãi suất.

  Ngày 22/11/2006, Thống đốc Lê Đức Thúy đề nghị Thường vụ QH khóa XI, trình QH ra nghị quyết cho phép các tổ chức tín dụng không bị điều chỉnh bởi quy định về trần lãi suất tại Điều 476 Bộ luật dân sự.

  Ủy ban Pháp luật không đồng ý.

  Ngày 15/2/2007, ông Thúy lại "đổi hướng" bằng cách đề nghị Ủy ban Thường vụ QH giải thích điều 476 theo hướng là điều luật này không điều chỉnh các tổ chức tín dụng.

  Ủy ban Pháp luật không đồng ý vì quy định đã rõ, không thể giải thích theo ý muốn chủ quan của Ngân hàng.

  Không dừng lại ở đó, đến ngày 23/3/2008, vị Thống đốc kế nhiệm, ông Nguyễn Văn Giàu tiếp tục trình Thường vụ Quốc hội đề nghị sửa Bộ luật Dân sự theo hướng quy định lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng không tuân theo Bộ luật Dân sự, mà tuân theo quy định của Pháp luật về ngân hàng.

  Hơn thế nữa, Thống đốc NHNN còn đề nghị cho phép áp dụng hồi tố sau khi sửa luật để hợp thức hóa cho những vi phạm của các tổ chức tín dụng đã xảy ra từ ngày 1/1/2006 đến nay.

  Thường vụ Quốc hội không đồng ý và yêu cầu xem xét cùng một lúc cả Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng và Bộ luật Dân sự, với mục đích đảm bảo đồng bộ về chính sách.

  Cuối cùng, ngày 14/4/2008, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu lại ký tờ trình, trình Thường vụ Quốc hội sửa điều 476 Bộ luật Dân sự theo hướng nâng trần lãi suất cho vay bằng 200% lãi suất cơ bản.

  Ủy ban Pháp luật tiếp tục phản bác và khẳng định, nguyên nhân của những vi phạm trong thời gian qua của các ngân hàng thương mại trong việc cho vay vượt trần lãi suất không phải do quy định về lãi suất cơ bản trong Luật Ngân hàng Nhà nước, cũng không phải do lỗi của điều 476, mà do Ngân hàng Nhà nước chưa làm tròn trách nhiệm, chưa sử dụng tốt công cụ này để điều tiết ổn định thị trường tiền tệ và do các tổ chức tín dụng không thực hiện đúng quy định của Bộ luật Dân sự.

  "Với mục đích giúp các ngân hàng thương mại tránh hậu quả pháp lý do vi phạm trần lãi suất cho vay đã, đang và sẽ xảy ra, sau 4 lần trình Thường vụ Quốc hội không thông qua được, lần này Ngân hàng Nhà nước lấy danh nghĩa Chính phủ chọn một giải pháp khác là lặng lẽ bỏ quy định về lãi suất cơ bản tại điều 9 của luật hiện hành, không hề có một lời giải thích là vì sao phải bỏ", bà Nga nói.

  ...

  Bà Nga khẳng định, từ năm 2006 đến nay, Ngân hàng Nhà nước theo đuổi một mục tiêu rất kiên trì là đưa các tổ chức tín dụng thoát khỏi sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự, hợp thức hóa cho các vi phạm của các tổ chức tín dụng về tự do hóa lãi suất.

  "Một câu hỏi lớn được đặt ra ở đây là việc kiên trì đề nghị sửa đổi luật như vậy nhằm mục tiêu bảo vệ cho lợi ích của ai, của Nhà nước, của nhân dân để ngăn chặn việc cho vay lãi nặng, ổn định thị trường tiền tệ, hay bảo vệ lợi ích cục bộ của các tổ chức tín dụng?", bà Nga băn khoăn.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi