Hội thảo nâng cao năng lực phòng chống tham nhũng cho các tổ chức xã hội và người dân

 • Bởi tqvn2004
  12/11/2009
  0 phản hồi

  Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận cho rằng, hiện nay các tổ chức xã hội và nhân dân chưa thể hiện rõ vai trò trong phòng chống tham nhũng; các chế tài, chính sách chưa khuyến khích người dân tham gia phòng chống tham nhũng cũng như chưa có chính sách bảo vệ người dân tố cáo tham nhũng và không có lợi ích kinh tế khi tố cáo tham nhũng... Chủ trị cuộc Hội thảo, phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển hỗ trợ cộng đồng cho biết, hiện nay tình trạng tham nhũng ở Việt Nam mang tính hệ thống, hình thức tham nhũng chủ yếu ở lĩnh vực quản lý đất đai và xây dựng cơ bản. Để công tác phòng chống tham nhũng hiệu quả, cần thiết phải có cơ chế cụ thể và sự chung tay của cộng đồng, đó là các tổ chức xã hội và người dân.

  Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Ngọc Dinh nói: Làm thế nào phải có cơ chế cụ thể để cho người dân tham gia. Hiện nay trong các văn bản của hệ thống pháp lý Việt Nam về phòng chống tham nhũng chưa có chỗ nào nói lên các tổ chức của cộng đồng, tự nguyện của người dân được phòng chống tham nhũng...

  Sau đây là lá đơn thành lập Hội Nhân Dân Việt Nam Chống Tham Nhũng của hai ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê vào năm 2001. Lá đơn này được gửi lên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Văn Khải và chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Sau đó hai ông này cùng bị bắt vào tháng 12/2002, và mỗi người chịu 19 tháng tù giam (thả vào tháng 7/2004):

  Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 2 tháng 9 năm 2001

  Đơn xin thành lập

  Hội Nhân Dân Việt Nam Ủng Hộ Đảng và Nhà nước Chống Tham Nhũng

  (Gọi tắt là Hội Nhân Dân Việt Nam Chống Tham Nhũng)

  Kính gửi:

  - Ông Tổng bí thư ĐCSVN Nông Đức Mạnh,

  - Ông Chủ tịch nước CHXHCNVN Trần Đức Lương,

  - Ông Thủ tướng nước CHXHCNVN Phan Văn Khải,

  - Ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An,

  Hiện nay, tham nhũng đã trở thành quốc nạn, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước và cản trở sự phát triển của Đất nước. Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã phải phát biểu: “Nếu không chống tham nhũng thì Đảng sẽ mất vai trò lãnh đạo”. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh vừa nhận chức cũng phải tuyên bố: “Phải chống tham nhũng quyết liệt hơn!” Và Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Văn An, vừa nhận chức cũng phải nói: “Xin dân chủ đâu có được, phải đấu tranh mới có dân chủ. Xin công bằng cũng không được, phải đấu tranh mới có công bằng. Chống tham nhũng dĩ nhiên cũng phải đấu tranh rất quyết liệt”.

  Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, chúng tôi xin phép được thành lập “Hội Nhân Dân VN ủng Hộ Đảng và Nhà Nước Chống Tham Nhũng". (Gọi tắt là "Hội Nhân Dân VIệt Nam Chống Tham Nhũng”).

  Tôn chỉ, mục đích của Hội:

  - Góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về chống tham nhũng.

  - Góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.

  Hoạt động cụ thể của Hội:

  - Thông tin tình hình chống tham nhũng thường xuyên cho nhân dân và các cơ quan Nhà nước;

  - Lên án tệ nạn tham nhũng tác hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc;

  - Tham gia phát hiện, tố giác vụ việc tham nhũng;

  - Kiến nghị biện pháp xử lý vụ việc tham nhũng;

  - Không tham gia hoạt động chính trị.

  Tổ chức của Hội:

  - Hội bao gồm những công dân Việt Nam “trung với Nước, hiếu với Dân”, tự giác, tự nguyện tham gia Hội.

  - Hội tổ chức trong cả nước, có hệ thống từ cơ sở trở lên.

  - Mỗi cấp có phân công thường trực do sự bàn bạc thống nhất, bầu cử theo thời gian phù hợp.

  - Ra báo “Chống Tham Nhũng” (theo đúng Luật Báo chí). Trong khi chưa được phép ra báo sẽ thông tin nội bộ theo hình thức Thư ngỏ “Chống Tham Nhũng”.

  - Trước mắt tổ chức Ban trù bị thành lập Hội. Bộ phận thường trực của Hội, đại diện ở miền Bắc: Ông Phạm Quế Dương - 37 Lý Nam Đế - Hà Nội (ĐTDĐ: 0903.252.286), đại diện ở miền Nam: Ông Trần Văn Khuê - 296 Nguyễn Trãi - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh. (ĐT: 8.363.825). Email: [email protected]. Các đại diện thay mặt Hội tiếp xúc xử lý và quan hệ làm việc theo tôn chỉ, mục đích và các hoạt động cụ thể của Hội.

  - Quỹ Hội tuỳ thuộc sự ủng hộ tự nguyện của hội viên và các vị hảo tâm trong nước, nước ngoài và cả tổ chức quốc tế. Từng thời gian công khai báo cáo thu chi quỹ của Hội.

  - Sau khi ổn định tổ chức và hoạt động, xin gia nhập là một thành viên của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

  Kính mong Đảng và Nhà nước cho phép thành lập Hội Nhân Dân VN ủng Hộ Đảng và Nhà Nước Chống Tham Nhũng.

  Xin trân trọng cảm ơn.

  T.M. Ban trù bị thành lập

  Hội Nhân Dân VIệt Nam Chống Tham Nhũng

  Phạm Quế Dương

  37 Lý Nam Đế - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

  ĐTDĐ: 0903.252.286

  Trần Văn Khuê

  296 Nguyễn Trãi - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

  ĐT: 8.363.825 Email: [email protected]

  Nơi gửi:

  - Các vị trên.

  - Cơ quan ngôn luận báo chí.

  - Những người ủng hộ chống tham nhũng.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi